Isien opetuksia

Isien opetuksia ja mielipiteitä abortista

Apostoliset konstituutiot

“Älä harjoita taikuutta. Sinun ei pidä käyttää noitakeinoja, sillä Hän sanoo: “Noitanaisen älä anna elää” (2.Moos. 22: 18) Sinun ei pidä surmata lastasi aiheuttamalla keskenmenon tai tappaa syntynyttä, sillä “kaikki, mikä on saanut muodon ja vastaanottanut sielun Jumalalta, ja jos se surmataan, tulee kostetuksi, jouduttuaan vääryydellä tuhotuksi.” Apostolic Constitutions 7:3)

 

Apostolien opetus

“Toinen opetukseen kuuluva käsky on seuraava: Älä tapa, älä tee aviorikosta, älä häpäise poikia, harjoita huoruutta, älä varasta, älä harjoita noituutta, älä sekoittele myrkkyjä, surmaa lasta lähdettämällä, äläkä tapa sitä kun se on syntynyt”. (Apostolien opetus 2: 1 – 2: Apostoliset isät. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 199. s. 151. Helsinki 1975; ANF, Vol. VII: Apostolic Teachings and Constitutions, Chapter II: The Second Commandment: Gross Sin Forbidden)

 

Atenagoras Ateenalainen

“… mikä tervejärkisen miehen tulisi myöntää, samalla kun luonteemme on sellainen, että olemme murhaajia? Jos sanomme, että naiset jotka käyttävät rohtoja tehdäkseen abortin tekevät murhan, ja joutuvat tekemään tilin Jumalalle abortista, millä perusteella se olisi murha? Sillä ei sovi samalla henkilölle pitää sikiötä kohdussa luotuna olentona, ja siksi Jumalan huolenpidon kohteena, ja kun se on tullut eläväksi, tappaa sitä; eikä jättää heitteille lasta, koska niin tekevät ovat syyllisiä lapsenmurhaan, ja toisaalta kun se on kasvanut, tuhota sitä”. (A Plea for the Christian, 35)

“Mistä syytä tekisimme murhan, jos sanomme, että naiset, jotka saavat aikaan abortin, ovat murhaajia, ja heidän on tehtävä siitä tili Jumalalle? Sillä sama henkilö ei pitäisi kohdussa olevaa sikiötä elävän olentona ja siksi Jumalan huolenpidon kohteena, ja samalla teurastaisi sitä, kun se syntynyt elämään”. (A Plea for the Christian, 35)

 

Ankyran kirkolliskokous

“Naiset, jotka ovat langenneet haureuteen ja tappaneet sikiöt tai koettaneet saada aikaan keskenmenoja, on entinen ja tähänkin asti noudatettu määräys pidättänyt yhteydestä kuolemaan asti. Suuresta ihmisrakkaudesta olemme kuitenkin määränneet heille kymmenvuotiskauden täytettäväksi määrättyjen asteiden mukaan.” (Paikallissynodien kanonit, 21. kanoni. s. 12. OKJ. 1983 )

 

Barnabaan kirje

“Älä surmaa lasta lähdettämällä, äläkä tapa lasta kun se on syntynyt.” (Barnabaan kirje 19:1, 5: Apostoliset isät. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 199. s. 186 – 187. Helsinki 1975; ANF, Vol. I: The Epistle of Barnabas, XIX, The Way of Light)

 

Basileios Suuri

“Joka tarkoituksellisesti turmelee sikiön, on murhan rangaistuksen alainen, eikä meillä ole mitään hiustenhalkomista siitä, onko se vielä muodostumaton ja vailla piirteitä. Lisäksi tässä ei ole kyseessä ainoastaan se, jonka olisi pitänyt syntyä, vaan nainenkin, joka itse on puuhaan ryhtynyt, sillä usein nainen kuolee tällaisissa yrityksissä. Sitä paitsi kyseessä on vielä sikiön surmaaminen, niin kuin teon tarkoituksena olikin. Mutta ei sellaista tekevien katumusaikaa pidä jatkaa elämästä lähtöön saakka, vaan otettakoon heidät vastaan keskimäärin kymmenen vuoden jälkeen, Parannuskeinoa ei tosin määrää aika vaan katumuksen aitous.” (I kirje Amfilokiokselle, 2. kanoni. Paikallissynodien kanonit, s. 41. OKJ. 1983 )

“Joka vihassaan käyttää kirvestä omaa aviovaimoaan vastaan, on murhaaja. Mutta hyvin muistutit minua ja oman järkesi arvoisesti sanomaan laveammin näistä asioista, sillä suuri on ero tahallisen ja tahattoman välillä. On täysin tahatonta ja puuhaan ryhtyneestä kaukana, kun joku heittää kiven koiraa tai puuta kohti, mutta osuukin ihmiseen, sillä teon aiheena oli puolustautuminen petoa vastaan tai hedelmän maahan pudottaminen, mutta sattumalta paikalle tullut ohikulkija on itsestään joutunut vamman kohteeksi, niin että se on tahaton… pidämme tahallisena, kun joku sekoittaa jostain syystä taikalääkkeen, mutta tappaa sillä: sellaista tekevät naiset usein koettaessaan lumouksin ja taikasitein saada jonkun rakastumaan itseensä ja antaessaan lääkettä, joka aiheuttaa järjettömyyttä. Siis tällaiset tappajat, vaikkakin he ovat toista tarkoittaneet ja toista tehneet, kuitenkin noitumisyrityksen ja teon kielletyn luonteen takia luetaan tahallisiin murhaajiin. Ja nekin, jotka antavat sikiönlähdettäviä lääkkeitä, ovat murhaajia, samoin ne, jotka näitä sikiöntappavia myrkkyjä ottavat vastaan… .” (I kirje Amfilokiokselle, 8. kanoni. Paikallissynodien kanonit, s. 44. OKJ. 1983 )

 

Diognetus

(todennäköisesti viittaus sekä lasten jättämiseen heitteille kuolemaan että raskauden keskeytykseen): “(Kristityt) menevät naimisiin kuten kaikki muutkin ja he saavat lapsia, mutta he eivät hylkää jälkeläisiään”. (Letter of Diognetus, 5:6)

 

Flavius Josefus

“Laki sitä paitsi teroittaa mieleemme kasvattaa jälkeläisiämme ja kieltää naisia suorittamasta aborttia sikiölle tai tuhoamasta sitä jälkeenpäin, ja jos ilmenee, että joku nainen on niin tehnyt, hän on lapsensa surmaaja, koska on tuhonnut elävän olennon ja vähentänyt ihmiskuntaa”. (Josephus, Flavius: The Works of Josephus, Flavius Josephus Against Apion, Book II, 25)

 

Hippolytus

“Naiset, joita pidettiin uskovaisina alkoivat nauttia rohtoja tehdäkseen itsensä hedelmättömiksi, ja sitoa itsensä tiukasti lähdettääkseen siten sikiön, koska he eivät sukulaisista ja liiasta varallisuudesta johtuen halunneet saada lasta orjan tai jonkun tuntemattoman ihmisen avulla. Katsokaa, miten suureen jumalattomaan tekoon tuo laiton on ryhtynyt opettamalla samalla aviorikokseen ja murhaan”. (Refutation of All Heresies IV)

 

Jerome

“En kykene puhumaan monista neidoista, jotka päivittäin lankeavat ja jotka eksyvät Kirkon, heidän äitinsä, povelta… Jotkut menevät niin pitkälle, että ottavat myrkkyä voidakseen varmistaa hedelmättömyytensä, ja siten surmaavat ihmisolentoja juuri ennen niiden sikiämistä. Jotkut, huomatessaan syntinsä seurauksena saavansa lapsen, käyttävät rohtoja hankkiakseen raskauden keskeytyksen, ja kun he kuolevat jälkeläisensä kanssa, niin kuin usein tapahtuu, he joutuvat alempaan maailmaan kantaen syyllisyyttä ei vain aviorikoksesta Kristusta vastaan, vaan myös itsemurhasta ja lapsen murhasta.” (Letters 22:13)

 

Johannes Krysostomos

“Siksi pyydän sinua, pakene haureutta… Miksi kylvää sinne, missä maaperä pitää huolen hedelmän tuhoamisesta? … missä tehdään monia yrityksiä raskauden keskeyttämiseksi?… missä on murha ennen syntymää? Sillä ettehän salli portonkaan jatkaa pelkkänä porttona, vaan teet hänestä myös murhaajattaren. Näette kuinka juoppous johtaa prostituutioon, prostituutio huoruuteen, huoruus murhaan; tai pikemminkin johonkin vielä pahempaan kuin murha. Sillä minulla ei ole nimeä sille, koska se ei poista syntyväksi tarkoitettua, vastaa estää sen syntymästä. Miksi sitten väärinkäytät Jumalan lahjaa ja taistelet Hänen lakiaan vastaan, ja seuraat kirousta aivan kuin se olisi siunaus, tehden sikiämisontelosta murhaontelon, ja naisesta, joka on lastenkantamista varten, teurastajan? Sillä tarkoituksenaan houkutella enemmän rahaa olemalla mieleinen ja kaipauksen kohde rakastajilleen, jopa tätäkään hän ei ole vastahakoinen tekemään, hän siten kasaa pääsi päälle suuren tulipilarin. Sillä joskin pelottavat teot ovatkin hänen, niitten aiheuttaja olet sinä.” (Homilies on Romans , 24)

 

Lactantius

“Kun Jumala kieltää meitä tappamasta, hän ei vain kiellä meitä ulkonaisesta väkivallasta, jota ei edes julkinen laki hyväksy, vaan hän varoittaa meitä ottamasta käyttöön asioita, joita ihmisten joukossa pidetään laillisina. Siksi älköön kukaan kuvitelko, että olisi tämäkään sallittu, kuristaa vastasyntynyt lapsi, mikä on suurinta jumalattomuutta; sillä Jumala henkäisee heidän sieluihinsa elämää varten eikä kuolemaa varten. Mutta ihmiset, jottei olisi mitään rikosta, johon tahrisivat kätensä, riistävät (syntymättömät) sielut, toistaiseksi vielä viattomat ja yksinkertaisesti valoa, mitä he eivät niille antaneet.

“Voiko todellakaan kukaan odottaa, että he pidättyisivät toisten verestä, nuo, jotka eivät pidättäydy edes omastaan? Mutta nämä ovat kiistatta epäpyhiä ja vailla vanhurskautta.” (Divine Institutes 6: 20)

 

Minucius Felix

” On joitakin (pakana) naisia, jotka juomalla lääkevalmisteita sammuttavat tulevan ihmisen alkulähteen sisällään ja niin tekevät sukulaisenmurhan ennen synnyttämistään. Ja nämä asiat epäilemättä johtuvat (väärien) jumalienne opetuksesta…(ANF, Vol. IV: The Octavius of Minucius Felix; Chapter Argument: the Story About Christian Drinking the Blood of an Infant that They Have Murdered, is a Barefaced Calumny. But the Gentiles, Both Cruelly Expose Their Children Newly Born, and Before They are Born Destroy Them by a Cruel Abortion. 30: Christians are Neither Allowed to See Nor to Hear of Manslaughter )

2.Moos.21:22 – 23: “Jos ihmiset tappelevat keskenään ja samalla töytäisevät raskaana olevaa naista, niin että hän saa keskenmenon mutta hänelle ei aiheudu muuta vahinkoa, lyöjä maksakoon sakkoa sen mukaan, mitä naisen aviomies vaatii tai miten asia oikeudessa ratkaistaan. Mutta jos muuta vahinkoa tapahtuu, annettakoon henki hengestä…”. Ja nyt toivoisin tapaavani hänet, joka sanoo tai uskoo että meidät vihitään teurastamalla ja lapsen verellä. Ajatteletteko, että voi olla mahdollista niin hennon, niin pienen kehon kestää noita kohtalokkaita haavoja, kenenkään vuodattaa, kaataa ja juoda pohjaan saakka tuota uutta verta nuorukaisesta ja ihmisestä, joka tuskin on vielä tullut olemassaoloon? Ei kukaan voi uskoa sellaista, paitsi sellainen, joka rohkenee tehdä niin. Ja ymmärrän niin, että te samalla joskus heitätte alulle saatetut lapset villieläimille ja linnuille ja toisella kerralla murskaatte ne kuristettuanne heidät viheliäisellä kuolemistavalla. (ANF, Vol. IV: The Octavius of Minucius Felix; Chapter Argument: the Story About Christian Drinking the Blood of an Infant that They Have Murdered, is a Barefaced Calumny. But the Gentiles, Both Cruelly Expose Their Children Newly Born, and Before They are Born Destroy Them by a Cruel Abortion. Christians are Neither Allowed to See Nor to Hear of Manslaughter)

 

Pietarin ilmestyskirja

“Ja lähellä tuota paikkaa näin toisen ankaran paikan… ja siellä istui naisia… Ja heitä vastapäätä istui itkien monia ennen aikojaan heille syntyneitä lapsia. Ja heistä lähti tulen säteitä, jotka pistivät naisia silmiin. Ja nämä olivat kirottuja, jotka olivat olleet raskaina ja tehneet abortin” (The Apocalypse of Peter, 25)

 

Tertullianus

“Meidän tapauksessamme murhan ollessa kerran kaikilta kielletty, emme saa tuhota edes kohdussa olevaa sikiötä, silloin kun vielä ihmisolento saa veren ruumiin muista osista ravinnokseen. Syntymän estäminen on pelkästään nopeampi ihmistappo, eikä sillä ole väliä surmaako syntyneen elämän vai vasta tuonnempana syntyvän. Siitäkin on tuleva ihminen; jo siemen sisältää sen hedelmän”.( Apology 9:8)

“Niinpä myönnämme, että elämä alkaa hedelmöityksen hetkellä, koska väitämme, että sielu saa myös alkunsa hedelmöittymisestä. Elämä alkaa samalla hetkellä ja samassa paikassa kuin sielukin”. (Apology 27)

“Mooseksen laki todellakin rankaisee asianmukaisilla rangaistuksilla ihmistä, joka aiheuttaa raskauden keskeytyksen” (2. Moos. 21: 22)

“Lääkärin instrumenttien joukossa on eräs helposti aseteltavissa olevalla joustavalla rungolla varustettu ensinnäkin avaamaan kohdun ja pitämään sen auki. Se on lisäksi varustettu rengasmaisella terällä, jonka avulla (lapsen) jäsenet kohdun sisällä leikellään innokkaalla mutta horjumattomalla huolella. Sen viimeinen lisäke on tylpäksi tehty tai peitetty koukku, jolla koko sikiö poistetaan väkivaltaisella lähdetyksellä.

“On myös (toinen väline muodoltaan) kuparineula tai piikki, jolla itse kuolema saadaan aikaan tässä salamyhkäisessä elämän riistossa: He nimittävät sitä lapsenmurhaamiseen käyttämisen takia nimellä embruosphaktes, mikä tarkoittaa “lapsen teurastaja”, lapsen joka tietenkin oli elävä…

“(Lääkärit, jotka suorittavat raskauden keskeytyksen) kaikki tietävät aivan hyvin, että elävä olento oli siinnyt, ja he surkuttelivat tätä mitä onnettominta lapsen tilannetta, joka aivan ensimmäiseksi oli tehtävä elottomaksi, jotta välttyisi kidutukselta elävänä” (The Soul, 25)

“Siksi sikiöstä tulee ihminen kohdussa sillä hetkellä, kun sen muoto on tullut täydelliseksi. Mooseksen laki todellakin rankaisee asianmukaisin rangaistuksin ihmistä, joka aiheuttaa raskauden keskeytyksen, koska on jo olemassa ihmisolennon alku, jota ei kuitenkaan pidetty elävänä eikä kuolleena, koska se on kumpaakin, vaikkakin eläen vielä äidin kohdussa se enimmiltä osiltaan on omassa tilassaan äidin yhteydessä.” (ANF, Vol. III: Tertullian, A Treatise on the soul. VII: On the Formation and State of the Embryo)