Isien opetuksia

Isien opetuksia ja mielipiteitä astrologiasta ja ennustelusta

Atanasios Suuri

“He (astrologit) ovat sepittäneet kirjoja, joita he kutsuvat (astrologisten) taulukoiden kirjoiksi, joissa he esittelevät tähtiä, joille he ovat antaneet pyhien ihmisten nimiä. Ja siinä suhteessa totuuteen nähden he ovat aiheuttaneet itselleen kaksinkertaisen moitteen, nuo jotka ovat kirjoittaneet sellaisia kirjoja, koska heistä on tullut täydellisiä valehtelemisessa ja halveksittavassa tieteessä (astrologiassa), ja mitä tulee tietämättömyyteen ja yksinkertaisuuteen, he ovat johtaneet heitä harhaan pahoilla ajatuksilla koskien oikeaa uskoa, joka perustuu totuuteen ja suoruuteen Jumalan läsnäolossa.” (NPNF, Ser. II. Vol. IV: Letter XXXIX: 1)

 

Augustinus

“Tähtientutkijain petolliset ennustukset ja jumalattomat hullutukset olin myös jo hylännyt… (ja) ulotin tarkkailuni niihin, jotka syntyvät kaksosina ja joista useimmat niin peräkkäin jättävät äidinkohdun, että mitä tämä pieni välihetkinen merkinneekin luonnon maailmassa, se joka tapauksessa olisi aivan liian mitätön niissä laskelmissa huomioitavaksi ja kirjoihin merkittäväksi, joiden nojalla tähtienselittäjä ennustuksensa esittää. Näissä ennusteluissa ei päästä mihinkään totuuteen, sillä muutenhan samoihin perusteisiin nojaavan tähtienselittäjän pitäisi ennustaa samaa Eesausta ja Jaakobista, ja molempien osaksi ei kuitenkaan tullut sama kohtalo. Hän siis puhuisi perättömiä. Tai jos hän puhuisi totta, hän ei voisi molemmista sanoa samaa. Ja kuitenkin horoskooppi olisi sama kumpaisellekin. Hänet panisi siis arpa, ei tieto eikä taito, puhumaan totta.”(Augustinus: Tunnustukset.Confessiones, 7: 6: 8. Sley-kirjat OyHelsinki 19 81)

“Kenelle meidän on siis vastattava ensin – harhaoppisille vai tähdistäennustajille? Sillä molemmat ovat Käärmeestä ja haluavat turmella Kirkon sydämen neitseellisyyden, jonka se säilyttää turmeltumattomassa uskossa.” (Homilies on John, 8:10)

“Jokainen ihminen punoo itselleen synneillään köyden… Kuka tekee pitkän köyden? Hän, joka lisää syntiä. Kuinka syntiä lisätään syntiin? Kun synti, jonka on tehnyt peitetään toisilla synneillä. Joku on varastanut. Jotta hänen ei huomattaisi tehneen sitä, hän etsii tähtienselittäjän (todistaakseen viattomuutensa). Varastaminen on jo kylliksi. Miksi haluta lisää syntiä? Katsokaa! Tehtiin kaksi syntiä! Kun sinua kielletään menemästä astrologin luo, herjaat piispaa. Katsokaa! Kolme syntiä! Kun kuulet sinusta sanottavan: “Heittäkää hänet ulos Kirkosta”, sinä sanot, “menen Donatiuksen puolelle (donatistien harhaoppi)! “Katsokaa! Lisäät neljännen synnin. Köysi pitenee. Pelkää köyttä! Sinulle on hyväksi, että sinua oikaistaan täällä, kun sinua vaivataan, ettei sinusta sanottaisi lopussa:” Sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen” (Mt.22:13) “Pahantekijä jää rikostensa vangiksi, takertuu syntiensä verkkoon”. (Snl. 5: 22) .” (Homilies on John, 10:5)

 

Basileios Suuri

“Nuo, jotka ylittävät rajoja tehden Raamatun sanoista (“Ja Jumala sanoi: “Tulkoon valoja taivaankanteen erottamaan päivän yöstä, ja olkoot ne merkkinä osoittamassa määräaikoja, hetkiä ja vuosia, 1. Moos. 1:14) puolustuksen taidolleen suunnitella syntymiä (horoskooppeja), teeskentelevät, että elämämme on riippuvainen taivaan kappaleiden liikkeistä, ja niin kaldealaiset lukevat planeetoista, mitä meille on tapahtuva. Näillä hyvin yksinkertaisilla sanoilla “olkoot ne merkkinä” he eivät ymmärrä sään muutoksia eivätkä vuodenaikojen vaihtelua. He näkevät niissä oman kuvittelunsa halusta ihmiskohtaloiden erilaisuuden. Mitä he todellisuudessa sanovat? Kun planeetat kulkevat poikki eläinradan merkin, tietyt niiden kohtaamisessa syntyvät kuviot synnyttävät tietynlaisia kohtaloita, ja toiset taas saavat aikaan toisenlaisia kohtaloita”.( NPNF, Ser. II. Vol.VIII: Nine Homilies of Hexaemeron, VI: 5)

 

Hippolytus

“Kuinka voimaton (astrologien) järjestelmä onkaan verrattaessa ihmisten luonteenlaatua ja hahmoa tähtien nimiin! Sillä tiedämme, että nuo alun perin sellaisista tutkimisista perillä olevat kutsuivat tähtiä nimillä, jotka viittaavat merkityksen soveltuvuuteen ja luontevuuteen tulevan tunnistamisen suhteen. Mutta mikä yhtäläisyys on näiden tähtikuvioiden eläinten kaltaisuuden tai luonnon yhdyskuuluvuuden kanssa koskien niiden käyttäytymistä ja energiaa, jotta voisi väittää, että Leijonan merkissä syntyneen ihmisen pitäisi olla kiivasluonteinen kuin leijona ja Neitsyen merkissä syntyneen pidättyväinen (kuin neitsyt) tai Ravun merkissä häijy (kuin rapu)”. (ANF, Vol. V: Refutation of All Heresies, 4: 37)

“On ollut helppo tehdä selväksi kaikille, että Perataen harhaoppi on muuttunut nimeltään vain astrologien oveluudesta. Ja loput näiden kirjoista sisältävät saman menetelmän, jos kenellekään olisi mieleen kahlata ne kaikki läpi.” (ANF, Vol. V: Refutation of All Heresies, 5:10)

 

Johannes Krysostomos

“Osoittakaamme toiminnallamme menettelytapojemme ylevyys ja sytyttäkäämme ylen määrin hyveen tuli. Sillä “te olette valoja… “, hän (Paavali) sanoo “loistaen maailman keskellä” (Fil. 2:15). Ja itse asiassa syvä yö ahdistaa koko maailmaa. Juuri tämä meidän on karkotettava ja häivytettävä mielestämme. Yö ei ole vain harhaoppisten ja kreikkalaisten joukossa, vaan suuressa joukossa omalla puolellamme suhteessa oppiin ja elämään. Sillä monet (kristityt) ovat kokonaan epäuskoisia ylösnousemuksen suhteen, monet turvautuvat horoskooppiin, monet pitävät tarkasti kiinni taikauskoisista riiteistä ja enteistä ja ennusmerkeistä ja ennustuksista.” (NPNF, Ser I. XII: Homilies on 1 Corinthians IV: 11)

 

Klemensin tunnustukset

“Siksi astrologit tietämättöminä sellaisista salaisuuksista ajattelevat, että nämä asiat (vastoinkäymiset, jotka johtuvat siitä, että demonit innostavat ihmistä syntiin) tapahtuvat taivaankappaleiden kierron perusteella. Siitä johtuu myös, että heidän vastauksissaan niille, jotka menevät heidän luokseen ja kysyvät tulevista asioista, kysyjät joutuvat hyvin monissa tapauksissa petetyiksi. Eikä siinä ole mitään ihmettelemistä, sillä he eivät ole profeettoja, vaan pitkän harjaannukseen perusteella erehdysten tekijät löytävät tavan suojautua niissä asioissa, joilla heitä puijattiin, ja ottavat käyttöön tietyt “kriittiset jaksot” voidakseen uskotella tietävänsä epävarmoista asioista. Sillä he esittävät nämä “kriittiset tekijät” vaarallisiksi ajoiksi, jolloin joku toisinaan tuhoutuu, toisinaan ei, tietämättä, että se ei johdu tähtien asennoista vaan pahojen henkien toiminnasta, jotka säätelevät näitä asioita. Ja nuo demonit innokkaina vahvistamaan astrologian erehdystä, puijaavat ihmisiä syntiin matemaattisilla laskelmilla, niin että kun he kärsivät synnin rangaistusta joko Jumalan sallimuksesta tai lain määräämänä, astrologit näyttävät puhuneen heille totuuden”. (ANF, Vol. VIII: Recognitions of Clement 9:12)

“Sillä niin kuin usein tapahtuu ihmisten nähdessä epäsuotuisia unia ja kun eivät voi saada niistä selville mitään varmaa, sitten kun jokin tapahtuma sattuu, he pitävät sitä mitä näkivät unessa sinä mitä tapahtui. Niin myös astrologian matematiikka. Sillä ennen kuin mitään tapahtuu, mitään ei selitetä varmasti, mutta jälkeenpäin kun jotakin on sattunut he kokoavat yhteen tapahtuman syyt. Ja siten useasti, jos he ovat väärässä ja asiat ovatkin menneet toisin, he ottavat syyn niskoilleen sanoen, että se johtui sellaisesta ja sellaisesta tähdestä, joka hangoitteli vastaan, eivätkä he nähneet sitä, tietämättä, että heidän erehdyksensä ei johtunut heidän taitamattomuudestaan metkuissaan, vaan koko järjestelmän epäjohdonmukaisuudesta… Mutta me, jotka tunnemme tämän salaisuuden syyn, tiedämme syyn olevan sen, että me vapaan tahdon omaavina joskus vastustamme himojamme ja toisinaan taas alistumme niille. Ja siksi kysymys ihmisen tekemisistä on epävarma, koska se riippuu vapaasta tahdosta… Ja tämän vuoksi tietämättömät astrologit ovat keksineet puhua toisilleen “kriittisistä tekijöistä” suojautuakseen epävarmuustekijöiltä.” (ANF, Vol. VIII: Recognitions of Clement 10:12)

 

Lactantius

“Demonit ovat ihmisten kiusanhenkiä ja vihollisia ja tästä johtuen (noita Hermes) Trismegistus kutsuu niitä pahoiksi enkeleiksi. Sikäli hän oli tietoinen, että taivaallisista olennoista ne olivat turmeltuneita ja alkoivat olla maallisia. Ne olivat astrologian ja ennustamisen ja ennustuskyvyn ja niiden joita kutsutaan oraakkeleiksi ja henkien manaamisen ja taikuuden harjoittamisen sekä minkä tahansa muun pahan, mitä nämä ihmiset harjoittavat, keksijöitä, joko salaa tai avoimesti.” (ANF, Vol. VII: Divine Institutes II: 16 – 17)

“Demonit saattoivat päivänvaloon astrologian, ja ennustamisen ja ennustuskyvyn, ja vaikka nämä asiat ovat itsessään vääriä, silti ne itse, pahan aikaansaajat hallitsevat niin ja säätelevät niitä, että niiden uskotaan olevan tosia… Siten ne petkutuksellaan ovat vetäneet ihmisrodun päälle pimeyden, jotta totuus voitaisiin murtaa ja vertaansa vailla oleva ja mitä korkein Jumala unohtaa.” (ANF, Vol. VII: Epitome of the Divine Institutes, XXVIII)

 

Laodikean kirkolliskokous

“Pappien tai papillisten henkilöiden ei tule olla noitia tai manaajia, matemaatikkoja tai astrologeja… ” (Kanoni 36)

 

Tatianus Syyrialainen

“Pahojen henkien vaikutuksesta ihmiset laativat ainesta luopumukselleen. Sillä kun heille on esitetty kartta tähtien asennosta, he nopanpelaajien tavoin ilmoittavat Kohtalon, ilmeisen vääryyden. Sillä tuomari ja tuomittu ovat saman Kohtalon muovaamia, murhaajat ja murhatut, hyvinvoivat ja puutetta kärsivät… (kaikki ovat) saman Kohtalon jälkeläisiä.” (ANF, Vol. II: Tatian´s Address to the Greek, 8)

“Pahat henget ovat sellaisia; nämä ovat niitä, jotka laativat opin Kohtalosta. Heidän perusperiaatteensa oli eläinten sijoittaminen taivaalle (tätikuvioiksi)… näille he antoivat taivaallisen kunnian jotta heidän itsensä voitaisiin ajatella pysyneen taivaassa, ja sijoittamalla sinne tähtikuviot voisivat esittää järkevästi järjenylittävän elämän kulun maan päällä. Täten hengeltään korkealla tasolla oleva ja sellainen, joka musertuu raatamisen alla, raitis ja juoppo, puutteenalainen ja hyvinvoipa ovat sitä mitä ovat yksinomaan heidän syntymäänsä säätelevien tekijöiden perusteella. Sillä eläinradan asetelma on “jumalien” työtä… Mutta me olemme enemmän kuin Kohtalo, ja kuljeskelevien pahojen henkien asemesta olemme oppineet tuntemaan yhden Herran, joka ei kuljeskele” (ANF, Vol. II: Tatian´s Address to the Greek,9)

 

Tertullianus

“Huomaamme metkujen piirissä myös joitakin ammatteja, jotka ovat alttiita epäjumalien palvelemiselle. Astrologeista ei pitäisi puhuakaan, mutta koska eräs on näinä päivinä haastanut meidät, puolustaen omasta puolestaan sinnikkyyttään tuossa ammatissa, puutun siihen muutamalla sanalla. En väitä hänen kunnioittavan epäjumalia, joiden nimet hän on kaivertanut taivaalle ja joihin hän on samaistanut kaikki Jumalan voimat… Yhden asian panen pantiksi: että nuo enkelit, Jumalan rintamakarkurit (demonit)… olivat yhtä lailla tämän kummallisen taidon (astrologia) keksijöitä ja siitä syystä myös Jumalan kiroamia” (ANF, Vol. III: On Idolatry, 9)