Kysymykset_MikäMiksi

Mitä meidän tulee ajatella niistä, jotka kenties ajattelivat tulla kristityiksi ja elivät hyvää ja vanhurskasta elämää, mutta jostain syystä kieltäytyivät menemästä kasteelle?

K: Mitä meidän tulee ajatella niistä, jotka kenties ajattelivat tulla kristityiksi ja elivät hyvää ja vanhurskasta elämää, mutta jostain syystä kieltäytyivät menemästä kasteelle?

V: Jeesus Kristus sanoi Nikodemokselle: “Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan” (Joh.3:5).

Ne, jotka elävät “hyvinä” ihmisinä ja kieltäytyvät uskomasta ja menemästä kasteelle, kieltäytyvät pelastuksesta. Jeesus sanoi Nikodemokselle: “Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.” (Joh.3:18). Ei-kristityt ovat ei-uskovia, joten riippumatta siitä, kuinka hyviä heidän tekonsa ovat, heidät on jo tuomittu. Jos “hyvät” ihmiset voivat päästä Jumalan valtakuntaan uskomatta Herraamme Jeesukseen Kristukseen, se tarkoittaisi automaattisesti, että Herramme Jeesuksen Kristuksen verellä, joka vuodatetaan ristillä, ei ole mitään arvoa, koska voimme pelastua ilman sitä.

“Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? ” (Joh.14:2) Nuo asuinsijat  ovat uskovien eri tasoja kunkin hengellisyyden ja tekojen mukaan. Paavali sanoi selvästi, että ”koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista”  (Gal. 2:16).