Kysymykset_MikäMiksi

Miksi Jumala sallii lasten kärsimyksen?

K: Miksi Jumala sallii lasten kärsimyksen?

V: Me kaikki  liitymme ja olemme yhteydessä  toinen toisiimme Lapset kärsivät meidän syntiemme tähden. Lasten kärsimysten on tarkoitus  tehdä meidät paremmiksi. Nähdessämme kärsivän lapsen me tulemme sääliväisemmiksi, myötätuntoisemmiksi. Jumala ei välttämättä rankaise synnistä. Yleensä Hän  ei rankaise. Hän kasvattaa. Kärsimys on yksi kasvatuskeino. Jotta meidän lastemme ei tarvitsisi kärsiä niin paljon, meidän on tehtävä vähemmän syntiä. Kun näemme kärsivän lapsen, meidän pitäisi tietää, että hän kärsii meidän syntiemme vuoksi. Usein ihmiset tulevat niin koviksi, että heidän omat kärsimyksensä eivät heitä opeta ja ojenna. Mutta lasten kärsimykset ojentavat heitä.