Kysymykset_MikäMiksiQ&A-Mikä/Miksi

Mikä on kristinuskon näkemys rotusyrjinnästä?

K: Mikä on kristinuskon näkemys rotusyrjinnästä?

V: Kristinusko tuomitsee rotusyrjinnän tai kaiken muunkin syrjinnän. Kristinusko on rakkauden uskonto: ” Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.”(1.Joh.4:8). Raamattu opettaa meitä rakastamaan veljiemme lisäksi myös vihollisiamme: ” Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat” (Mt 5:44).

Rakkaus ja syrjintä eivät voi kulkea käsi kädessä; et voi syrjiä rakastamaasi henkilöä.

Herramme Jeesus Kristus kohtasi ja käsitteli ihmisiä, joilla oli erilainen kulttuurinen ja rodullinen tausta. Ihmisluontonsa puolesta Herramme oli juutalainen. Juutalaisilla ei ollut suvaitsevaisuutta ei-juutalaisia kohtaan eivätkä kohdelleet heitä oikein, koska he pitivät heitä saastaisina. Herramme aloitti kuitenkin vuoropuhelun samarialaisen naisen kanssa saadakseen hänet ja kaikki hänen kaupunkinsa ihmiset uskomaan Häneen (Joh.4: 5-42). Hän paransi roomalaisen sadanpäämiehen palvelijan (Mt.8:5 -13) ja kanaanilaisen naisen tyttären (Mt.15:21 -28). Herramme viimeinen sanoma opetuslapsilleen oli: “Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni,” (Mt.28:19).

Kaikki kristinuskon alkuaikoina perustetut kirkot olivat paikallisia, ja niihin kuuluivat kaikki tietyn kaupungin tai alueen kristityt ilman rotuerottelua. Nämä kirkot nimettiin yleensä kaupungin tai maan mukaan, ei minkään etnisen ryhmän mukaan. Jerusalemin kirkko koostui juutalaisista ja käännynnäisistä eri kansoista. Aleksandrian, Antiokian, Efesoksen, Rooman ja kaikkien muiden kirkot koostuivat juutalaisista, mutta pääasiassa pakanoista. Kristinuskossa ei ole perusteita rasismille.