Kysymykset_Raamattu

Ovatko mieli ja sielu yksi ja sama asia vai erillisiä ja toisistaan erottuvia? Jos ne ovat erillisiä, onko eläimillä mieli?

K: Ovatko mieli ja sielu yksi ja sama asia vai erillisiä ja toisistaan erottuvia? Jos ne ovat erillisiä, onko eläimillä mieli?

V: Mieli ja sielu ovat erillisiä. Ihminen on ruumis, henki ja sielu. Paavali sanoo: “Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa.” (1.Tess. 5:23). Sielu antaa elämän ruumiille, kun taas henki antaa ihmiselle elämän Jumalan kanssa. Siksi eläimillä on sielu, mutta ei henkeä, kuten ihmisillä. Meidän henkemme on kuolematon, kun taas eläimillä ei ole kuolematonta henkeä. Sielu antaa elämän ruumiille: ” Veressä on elävän olennon elämänvoima.” (3. Moos. 17:11,14).

Pyhä apostoli Pietari sanoi puhuessaan Nooasta ja hänen perheestään, jotka pelastuivat vedenpaisumuksesta: “…kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta. ” (1. Piet. 3:20; Kirkkoraamattu 1933/38)).

Joskus sanaa ”sielu” käytetään myös tarkoittamaan henkeä: ”Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin.” (Mt. 10:28; Kirkkoraamattu 1933/38), eli hengen ja ruumiin.

Jumala on antanut ihmiselle monia kykyjä, joilla kullakin on oma tehtävänsä, voimansa ja kykynsä. Näitä ovat: mieli, omatunto, tahto, aistit jne.

Mieli määritellään seuraavasti: ihmisen älyllinen tai rationaalinen kyky; ymmärrys; äly; kyky käsittää, arvioida tai järkeillä; kirkon hengelliset isät opettavat, että ”mieli on sielun silmä”. “Kukin olkoon omassa mielessään varma.” (Room. 14:5; Kirkkoraamattu 1833/38)). Mieli on aivojen toiminto. Eläimillä aivojen rakenteen vuoksi on mieli, joka kapasiteetiltaan on hyvin rajallinen.