Kysymykset_Raamattu

Kuka oli Melkisedek?

K: Kuka oli Melkisedek?

V: Nimen Melkisedek kirjaimellinen käännös on “minun kuninkaani on vanhurskas”. Melkisedek oli Saalemin (Jerusalemin) kuningas, ja häntä pidetään Herramme Jeesuksen Kristuksen prototyyppinä. Hän oli todellinen henkilö ja on ainoa hahmo Pyhässä Raamatussa Herramme lisäksi, joka uhrasi leipää ja viiniä uhrina. Melkisedekin tapauksessa se on vertauskuva siitä, että tämä uhri uhrataan pappeuden kautta. Meidän Herramme. Jeesus Kristus on ylipappi, ja leipä on Hänen pyhä ruumiinsa ja viini on Hänen elövöksitekevä verensä. Isämme Abraham asetti Melkisedekille kymmenysten uhrin (1. Moos. 14:20), ja Melkisedek oli ensimmäinen, joka antoi siunauksen Abrahamille (1. Moos. 14:19). Pyhä Raamattu ei paljasta mitään muuta Melkisedekistä, hänen syntyperästään, perinnöstään, eikä siitä, mistä hän tuli tai minne hän meni. Kirkkomme kunnioittaa Melkisedekiä papiksivihkimisen rukouksissa patriarkan ja piispojen läsnä ollessa, joiden sanotaan olevan asetettu Melkisedekin järjestyksen mukaan.