Kysymykset_MikäMiksiQ&A-Mikä/Miksi

Mitä nöyryys on ja miten se ilmenee?

K:  Mitä nöyryys on ja miten se ilmenee?

V: Kreikaksi tämä hyve, nöyryys,( tapeinophrosyne), tarkoittaa kirjaimellisesti “matalamielisyys”. Ortodoksisessa askeettisessa kirjallisuudessa se on kaikkien suurten hyveiden perusta, ja sitä itseään pidetään Pyhän Hengen läsnäolon hedelmänä: Todellinen nöyryys on jo osallisuutta Hengen läsnäoloon ja Kristuksen Hengen ilmentymä. Siksi kohtaamme varoituksen siitä, että toisia ei saisi tuomita poikkeuksellisen usein erämaaisien askeettisissa kirjoituksissa aina nykypäiviin asti. Toisen tuomitseminen merkitsee itsensä asettamista häntä ylemmäksi, ja sellaisena se on loukkaus sekä pyhää sanaa (Mt 7:1-6) että esimerkkiä (Fil 25-11) vastaan. Nöyryys myös on todellinen näkemys itsestä, todellisuudesta: ei enempää eikä vähempää kuin ymmärryksen selkeyttä. Todellinen itsensä tunteminen, Sokrateen lausuman, ortodoksisen käsityksen mukaan, on välttämättä nöyryyttä. Kaikki
mitä ihminen on tai voi tulla, on Kristuksesta ja Hengestä.