Kysymykset_Usko

Mitä uudestisyntyminen tarkoittaa?

K: Mitä uudestisyntyminen tarkoittaa?

V: Jo varhain palvelutyössään Jeesus paljasti tien Jumalan ikuiseen valtakuntaan. Meidän on oltava “uudestisyntyneitä” (Joh.3:3), ylhäältä syntyneitä, mikä  toteutuu veden ja Hengen kautta.
Keskustelussaan Nikodeemuksen kanssa Kristus toteaa: ” Joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”. ” (Joh. 3:3). Alusta alkaen kirkko on tunnustanut “veden” olevan kasteveden ja “Hengen” olevan Pyhä Henki. Sen vuoksi uudestisyntyminen muodostuu liittymisestä Kristukseen kasteveden ja Pyhän Hengen voitelun eli “mirhavoitelun” kautta.

Pelastus on siis enemmän kuin syntien anteeksiantamus, enemmän kuin Kristuksen ja hänen opetuksiensa henkinen hyväksyminen. Sillä pelastuksessa meille annetaan yhteys Jumalaan Kristuksen kautta, oikea ja täysi suhde Pyhään Kolminaisuuteen ja täyden ihmisyytemme palauttaminen. Kaikki nämä asiat toteutuvat inkarnaation kautta, Jumalan ja ihmisen yhdistymisen kautta, joka tapahtuu Jeesuksen Kristuksen persoonassa. Pelastus perustuu siis uskovan ja Kristuksen todelliseen liittoon, liittymiseen Hänen täyteen ihmisyyteensä, lihasta lihaan -suhteeseen. Paavali vertaa sitä aviopuolisoiden liittoon. (Ef. 5:23-32).

Apostolit muistuttavat kirjeidensä kautta, että uudestisyntyminen on välttämätön pelastukselle. Me kuolemme synnille; sitten  haudattuna Kristuksen kanssa ja ylösnousseina hänen kanssaan, meidät yhdistetään Kristukseen ja Hänen ruumiiseensa, Kirkkoon. Meidät puhdistetaan, vanhurskautetaan ja pyhitetään – kaikki kasteessa, “kasteen pesussa”,
“uudestisyntymisen ja Pyhän Hengen uudistumisen pesussa” (Tiit. 3:5). Ilman parannuksentekoamme ja uskoamme, kastamisella ei kuitenkaan ole mitään vaikutusta.

Jotkut kristityt sivuuttavat kasteen ja korostavat vain uskoa. Miksi veden salaisuus on välttämätön? Koska aivan kuten Kristus todella kuoli ristillä, haudattiin ja nousi ylös – kaikki uskonsa ja Jumalan armon kautta, niin myös meidät on todella upotettava kasteen sakramentaalisiin vesiin, jotka tulevat voimallisiksi uskomme ja Jumalan armon kautta.

Kasteen perusmuoto on yksinkertainen. Uudestisyntyvä, Kristukseen liitettävä henkilö upotetaan kolme kertaa veteen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. (ks. Mt 28:19). Ensimmäisen vuosisadan Didache opettaa: “Jos teillä ei ole juoksevaa vettä, käyttäkää mitä tahansa saatavilla on. Ja jos et voi tehdä sitä kylmällä vedellä, käytä lämmintä. Mutta jos teillä ei ole kumpaakaan, kaada vettä päähän kolme kertaa – Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä.””
Uudestisyntymässä tapahtuu todellinen mysteeri. Sillä kasteen sakramentissa me kuolemme, menemme veteen tullaksemme mystisesti yhdistetyiksi Kristukseen hänen kuolemassaan, ja me elämme uudelleen noustuamme ylös vedestä hänen ylösnousseessa ihmisyydessään. Lyhyesti sanottuna me olemme uudestisyntyneitä.