Kysymykset_Usko

Onko ympärileikkaus lapsikasteen symboli?

Onko Herran käsky Mooseksen kirjan 17. luvussa (joka koskee ympärileikkausta ja kahdeksan päivän ikäisiä poikia) symboli kasteelle lapsena?

Ympärileikkaus oli ehdottomasti kasteen symboli, jonka kautta ympärileikatusta tuli Jumalan kansan jäsen Jumalan isämme Aabrahamin kanssa tekemän liiton mukaisesti (1.Moos.17:11). Pyhä Paavali sanoo: “Hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella.” (Kol. 2:11). Ympärileikkaus on lihan saastan poisjättämistä, mutta kaste on lihan hautaaminen kokonaan. Kasteessa ei sanota: Tässä on jotakin pois otettavaa, vaan kaikki on kuollutta, ja se on haudattava Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa Hänen hautaansa, ja ihmisen on noustava uudestaan ylös Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa. Kaste opettaa meille, että kuoleman kautta siirrymme uuteen elämään. Pyhä Pietari sanoo: “Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena – joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta – Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,” (1. Piet. 3:21).

Mitä tulee lasten kasteeseen, lapset kastetaan vanhempiensa uskon mukaan, kuten olet huomannut Pyhän kirjan 1. Mooseksen kirjan 17. luvussa. Huomaa myös, että pääsiäispäivänä lapset pelastettiin pääsiäiskaritsan veren kautta sen enkelin kädestä, joka tappoi jokaisen esikoispojan. Pääsiäiskaritsan veri oli meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen veren symboli: “Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat; sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu.” (1. Kor. 5:7). Mihin sitten uskoivat ne lapset, jotka pelastuivat pääsiäiskaritsan veren kautta? Epäilemättä he eivät tienneet mitään, mutta heidät pelasti heidän vanhempiensa usko, jotka uskoivat vereen ja sen tehoon.

Meren ylittäminen Mooseksen aikana oli kasteen symboli. Pyhä Paavali sanoo, että “kaikki kastettiin Moosekseen pilvessä ja meressä” (1. Kor. 10:2). Meren ylittivät aikuiset, jotka olivat tietoisia Jumalan Moosekselle antamasta lupauksesta, ja heidän lapsensa, joilla ei taaskaan ollut aavistustakaan siitä, mitä tapahtui. Me harjoitamme kastetta imeväisiässä useista syistä.

Uskomme kyllä, että imeväiset syntyvät kantamaan perisyntiä, joten olemme huolissamme heidän iankaikkisesta elämästään: “Ellei joku synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä Jumalan valtakuntaan.” (Joh. 3:5). Miten voimme siis estää lapsia kastamasta ja altistaa heidät Jumalan tuomiolle.

Herran sanat “Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu” (Mark. 16:16) on tarkoitettu aikuisille, jotka kykenevät ymmärtämään uskon merkityksen. Siksi emme kasta aikuisia, elleivät he usko. Mitä tulee lapsiin, sovellamme Herran sanoja:”Antakaa lasten olla, älkääkä estäkö heitä tulemasta minun tyköni, sillä senkaltaisten on taivasten valtakunta..” (Mt 19:14). Jos hylkäämme lasten kasteen, kiellämme itse asiassa kasteen välttämättömyyden pelastuksen kannalta.

Pyhä Raamattu sisältää epäsuoria viittauksia lasten kastamiseen. Kun Paavali ja Silas kastoivat Filippin vankilan vanginvartijan, he sanoivat hänelle: “Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin sinä ja perheesi pelastut.” Heidän mukaansa lapset kastetaan. (Apt. 16:31). Tämä tarkoittaa, että vanginvartijan usko olisi ensimmäinen askel, joka johtaisi hänen perheensä pelastukseen. Heti sen jälkeen sanotaan: “Silloin he puhuivat Herran sanan hänelle ja kaikille, jotka olivat hänen talossaan. Ja hän otti heidät samaan aikaan yöstä ja pesi heidän raitansa. Ja heti hän ja koko hänen perheensä saivat kasteen.” (Apostolien teot 16:32 -33). Purppuran myyjästä Lydiasta Pyhä Raamattu sanoo: “Ja kun hän ja hänen perheensä oli kastettu” (Ap. t. 16:15). Pyhä Paavali sanoi: “Kyllä, minäkin kastoin Stefanuksen perheen”’ (1.Kor. 1:16). Apostolien teot 2:36 -39; Pyhä Raamattu ei mainitse, että helluntaipäivänä kastettujen joukossa ei ollut lapsia kutsu koski kaikkia paikalla olleita aikuisia ja lapsia. Ne, jotka olivat tarpeeksi vanhoja ymmärtääkseen, tekivät parannuksen, mutta mikään ei sano, että he estivät lapsia kastamasta.