Kysymykset_MikäMiksi

Mitä predestinaatio merkitsee raamatullisesta näkökulmasta?

K: Voisitko selittää predestinaation käsitteen raamatullisesta näkökulmasta?

V:Termi ‘predestinaatio’ tarkoittaa ennalta määrättyä. Jotkut ihmiset käyttävät tätä termiä väittäessään, että ihmisellä ei ole vapaata tahtoa. Ymmärtääksemme tätä termiä paremmin meidän on ymmärrettävä, että Jumala loi Aatamin ja Eevan ja antoi heille valinnanvapauden.

Jumala käski Aatamia olemaan syömättä tiedon puusta. Aatami vapaasta tahdostaan päätti olla tottelematta Jumalaa ja söi siitä puusta.

Toisin kuin me, Jumala on ajan yläpuolella eikä se rajoita häntä, koska hän on luonut ajan. Hänelle ei ole menneisyyttä eikä tulevaisuutta, sillä kaikki on nykyhetkessä. Hän on ”minä olen”. Koska Hän on kaikkitietävä, Hän tietää kaiken jo ennen kuin se tapahtuu. Siksi Hän tietää etukäteen, mitä nykyiset ja tulevat valintamme elämässä ovat. Ne ovat läsnä Hänen edessään juuri nyt. Tämä ennakkotieto ei rajoita vapauttamme.

Teemme jokapäiväisessä elämässämme valintoja. On meistä itsestämme kiinni, seuraammeko Jumalan tietä vai elämmekö synnissä, poispäin Hänestä. Pyhä Raamattu osoittaa meille monissa yhteyksissä, kuinka Jumala korostaa, että on meidän valintamme totella ja hyväksyä Hänet ja että jos teemme niin, Hän siunaa meitä, on meidän Jumalamme ja meistä tulee Hänen lapsiaan;

“Hän sanoi: “Jos sinä kuulet Herraa, Jumalaasi, ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkea hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi”.” (2. Moos. 15:26).”Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun. ” (2. Moos. 19:5). “Mutta näin minä käskin heitä ja sanoin: Kuulkaa minun ääntäni, niin minä olen teidän Jumalanne ja te olette minun kansani; ja vaeltakaa aina sitä tietä, jota minä käsken teidän vaeltaa, että menestyisitte. ‘” (Jer. 7: 23).” “Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. ” (Mt 24:13).

“Mutta Kristus on uskollinen Poikana, hänen huoneensa haltijana; ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon rohkeuden ja kerskauksen” (Hebr. 3:6).