Kysymykset_MikäMiksi

Mitä merkitystä on sillä, että Herramme ratsasti Jerusalemiin aasin varsalla?

Juudeassa oli muutamia hevosia, ja niitä käytettiin pääasiassa sodassa. Ihmiset käyttivät niitä harvoin tavallisessa elämässä ja tavallisilla matkoilla. Ratsastaminen hevosella oli joskus sodan tunnus, kun taas ratsastaminen varsalla, muulilla ja aasilla symbolisoi rauhaa. Kuninkaat ja ruhtinaat ratsastivat niillä yleisesti rauhan aikana, ja se oli arvokkuuden merkki (Tuom. 10:4; 12:14; 1. Sam. 25:20). Kun Salomo vihittiin kuninkaaksi, hän ratsasti “muulin” selässä (1.Kun.1:33). Tällä tavoin ratsastaminen ei merkinnyt köyhyyttä eikä alennustilaa, vaan se oli sopiva tapa, jolla kuninkaan tuli ratsastaa ja jolla Siionin kuningas saapui pääkaupunkiinsa Jerusalemiin.

Herramme käyttää nöyrää eläintä merkkinä hänen rauhallisesta ja nöyrästä saapumisestaan Jerusalemiin, kuten Sakarias profetoi (Sak. 9:9).