Kysymykset_MikäMiksi

Mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan tuntevansa meidät jo ennen kuin olimme olemassakaan?

K: Tiedän, ettemme usko ihmiskunnan olemassaolon alkamiseen, mutta kun keskustelimme jonkun sellaisen kanssa, joka uskoo, Jeremia 1:5:ää käytettiin puolustamaan kantaa. Mitä Herramme Jeesus Kristus tarkoitti ortodoksisen käsityksen mukaan sanoilla: “Ennen kuin minä muotoilin sinut vatsassa, minä tunsin sinut, ja ennen kuin sinä astuit ulos kohdusta, minä pyhitin sinut ja määräsin sinut profeetaksi kansoille” (Jer. 1:5 KJV).

V: Ennaltaoleminen voi koskea vain Pyhää Kolminaisuutta. Jumala on kaikkivoipa ja kaikkitietävä. Näin ollen Hänellä on ennakkotieto kaikesta ja kaikista. Minkään muun luodun, ei ihmiskunnan eikä edes enkeleiden, ennakko-olemassaoloa ei ole, vaan ainoastaan Jumalan. Profeetta Jeremian tapauksessa Jumala kertoi hänelle, että Hän tunsi hänet eli Hän todella tunsi hänet syvyydeltään ja tiesi, millainen ainutlaatuinen ja jumalallinen luonne hänellä tulisi olemaan. Näin ollen Jumala määräsi hänet profeetaksi jo ennen hänen alkionsa muodostumista. Tämä lausunto vahvistaa elämän arvon sen alusta alkaen eikä pelkästään hedelmöittymisen tai sikiövaiheen aikana, kuten jotkut ovat syntisesti ja virheellisesti vaatineet. Jumalan ei tarvinnut odottaa Jeremian täysi-ikäistymistä, jotta hänen vihkimyksensä täyttyisi, koska Jumala tunsi hänet jo ennen hänen hedelmöitymistään. Jumala tuntee meidät kaikki. Jokainen olemuksemme kuitu on paljastettu Hänen edessään. Meidät rajoittaa aika, mutta Jumalaa aika ei rajoita. Siitä huolimatta Jumala ei luonut häntä siksi, että hänestä tulisi profeetta. Pikemminkin hän odotti, että hänen aikansa täyttyisi, ja siksi hän vihki ja pyhitti hänet tähän tehtävään. Samaa voidaan sanoa autuaasta äidistä Pyhästä Mariasta, Pyhästä Johannes Kastajasta, Pyhästä Paavalista ja monista, monista muista, jotka pyhitettiin äitinsä kohdusta lähtien tiettyä virkaa varten.