Kysymykset_MikäMiksi

Missä kohdissa Raamatussa puhutaan seksistä ennen avioliittoa?

V:Kysymys koskee henkeä, ruumista ja himoa. Kyllä, on olemassa monia pyhän Raamatun jakeita, joissa todetaan vakaasti, että seksuaalinen kanssakäyminen ennen avioliittoa on väärin ja syntistä.

Seksin tarkoitus rajoittuu vain avioliittoon, kuten Raamatussa 1. Mooseksen kirjan 2:24 käy selvästi ilmi: “Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi”.

Room. 8:6: “Sillä lihallinen mieli on KUOLEMA”. Lihallisena oleminen on ruumiilliseen suuntautumista ilman keskittymistä olemuksen hengelliseen puoleen.

Ruumis joko suhtautuu siihen henkeen, jonka olemme saaneet kasteen salaisuudessa, tai se pyrkii kohti himokkaiden halujensa tyydyttämistä.

Joka on kiinnostunut vain ruumiin tyydyttämisestä, on tuomittu. Lihan himot hallitsemattomina johtavat saatanaan ja syntiin.

Kristityllä on monia velvollisuuksia ruumistaan kohtaan. “Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne” (Room. 12:1). Mitä elävä uhri tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ihmisen tulisi ristiinnaulita syntiset asiat ja kaikki himokkaat halut täyttämällä se, mitä apostoli on sanonut pyhässä Galatalaiskirjeessä: Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen” (Gal. 5:24).

Kun puemme päällemme Herran Jeesuksen Kristuksen, kaikki syntimme ja vääryytemme katoavat.

Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi” (I Piet. 1:14 -15).

Mielen uudistuminen, katumus ja aito tunnustus eivät salli pahojen ajatusten ja tekojen tunkeutua sisäiseen sieluunne. “Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; ” (Room. 8:6). Tämä johtaa siihen, että Pyhä Henki asuu meissä.