Kysymykset_MikäMiksi

Minkä ikäisenä pitäisi alkaa käydä synnintunnustuksella ja miksi?

Vaikka ei ole olemassa mitään yleistä sääntöä ripittäytymisen aloittamisiästä, kristillinen moraalinen kehitys on erittäin suositeltavaa aloittaa lasten ollessa nuoria ja vaikutuksille alttiita, vaikka he ovatkin vielä puhtaita. Se voi vaihdella lapsikohtaisesti, mutta seitsemän vuoden ikään mennessä lapsilla on kyky ja ymmärrys säännöistä ja seurauksista. Näin ollen he hyötyvät suuresti siitä, että he oppivat tämän pyhän sakramentin merkityksen elämässään ja harjoittavat sitä johdonmukaisesti. Heidän hengellinen kasvunsa ja kehityksensä vahvistuu ja paranee, kun he luovat varhaisessa iässä hyvän suhteen rippi-isään. Kun he joutuvat kohtaamaan vakavia haasteita, hän on heille neuvonantajana, eikä heitä pelota tai nolota jakaa ajatuksiaan ja tunteitaan myöhemmin elämässään.