Kysymykset_MikäMiksi

Mikä on rauhan suudelman merkitys liturgiassa?

Rauhan suudelma” symboloi rakkautta, rauhaa, anteeksiantoa, ykseyttä ja hengellistä sovintoa. Diakoni kehottaa ensin kansaa “rukoilemaan täydellistä rauhaa, rakkautta ja pyhää apostolista suudelmaa. Apostoli Paavali kehottaa neljässä kirjeessään: “16. Tervehtikää toisianne pyhällä suunannolla.” (Rm. 16:16; 1. Kor. 16:20; 2.Kor. 13:12; 1. Tess. 5:26); ja apostoli Pietari: “Tervehtikää toisianne rakkauden suudelmalla” (I Piet. 5:14). Alun perin suudelma annettiin poskelle; tai kuten ortodoksisessa kirkossa nykyisin ”kristottamalla”. Yleisesti ottaen, suudelmaan perustuva tervehdystyyli oli käytössä myös varhaiskristityillä ja juutalaisilla. Se kuvastaa syvempää kiintymystä kuin nykyaikainen kättely.

Herramme tunnisti fariseus Simonin virheet, sillä hän tunsi pyhät kirjoitukset ja tavat; mutta ylimielisyytensä vuoksi hän suhtautui välinpitämättömästi protokollaan eikä voinut ymmärtää anteeksiannon käsitettä. Samassa kohdassa “syntinen nainen” osoitti rakkautta, nöyryyttä ja arvostusta siitä, että hänelle oli annettu anteeksi. Aivan kuten oli tapana tarjota vettä vieraiden jalkojen pesemiseksi, voidella heidän päänsä virkistävällä öljyllä; niin oli myös perheellinen tervehdyssuudelma: “Et sinä antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta minun jalkojani siitä asti, kuin tulin sisään… “Sen tähden minä sanon teille, että hänen syntinsä, jotka ovat monet, on annettu anteeksi, sillä hän rakasti paljon”… Sitten Herramme antoi hänelle: “Mene rauhaan” (Lk 7:36 -50).

Toisin kuin kirkkomme tervehdyssuudelma, Juudaksen suudelma Herralle oli petoksen ylittävä loukkaus. “Välittömästi hän (Juudas) meni Jeesuksen luo ja sanoi: ‘Tervehdys, Rabbi!’ ja suuteli häntä. Jeesus kuitenkin vastasi: “Ystävä, miksi olet tullut?”. (Mt. 26: 48 -50). Sovintorukouksessa pappi rukoilee: “Hyvä tahtosi mukaan, Jumala, täytä sydämemme rauhallasi. Puhdista meidät kaikesta epäpuhtaudesta, kaikesta vilpillisyydestä, kaikesta tekopyhyydestä, kaikesta ilkeydestä ja kuoleman aiheuttavan pahan muistosta. Ja tee meidät kaikki, oi Mestarimme, kelvollisiksi tervehtimään toisiamme pyhällä suudelmalla, jotta saisimme tuomioon lankeamatta osaksemme kuolemattomasta ja taivaallisesta lahjastasi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Siksi on välttämätöntä, että sovitamme ystäviemme ja perheemme kanssa ennen kuin ryhdymme ottamaan osaa mihinkään Kristuksen kanssa.