Kysymykset_MikäMiksi

Mikä aiheutti erimielisyydet varhaiskristillisessä kirkossa vuonna 451?

Jakautuminen varhaiskirkossa tapahtui vuonna 451 jKr. Itämaiset ortodoksiset kirkot, joihin kuuluvat nykyään koptilainen, armenialainen, syyrialainen, etiopialainen, eritrealainen ja malankaralainen intialainen kirkko, kieltäytyivät vuonna 451 jKr. pidetystä Khalkedonin kirkolliskokouksesta. Khalkedonin kirkolliskokous oli hyvin “poliittinen” kirkolliskokous, joka pidettiin Vähä-Aasiassa sijaitsevassa Khalkedonin kaupungissa ja joka käsitteli Konstantinopolin arkkimandriitta Eutykeksen harhaoppia. Koptikirkkoa syytettiin siitä, että se noudatti monofysitismiin uskovan Eutykesin opetusta. Tämä oppi väittää, että Herrallamme Jeesuksella Kristuksella on vain yksi ainoa luonto; jumalallinen luonto, eikä sekä inhimillinen että jumalallinen.