Kysymykset_Usko

Kuinka voimme selittää protestanteille ortodoksisen näkemyksen pyhästä Eukaristiasta?

V: Se, että eukaristia on todella Herramme Jeesuksen Kristuksen pyhä ruumis ja veri, on raamatullinen tosiasia, kuten Johanneksen evankeliumissa 6:51 -67 on selvästi kirjoitettu. Monissa yhteyksissä Herramme puhui merkein ja vertauksin; mutta tässä näemme Hänen olevan hyvin selkeä sanoessaan kirjaimellisesti: “leipä, jonka minä annan, on minun lihani”. Kun juutalaiset eivät voineet uskoa Häntä: “Niinpä juutalaiset riitelivät keskenään ja sanoivat: “Kuinka tämä ihminen voi antaa meille lihansa syötäväksi?” (Joh. 6:52), Herramme ei yrittänyt selittää, että tämä on vain symboli tai että Hän tarkoitti sitä kielikuvana. Päinvastoin, Hän vastasi suurella juhlallisuudella vakuuttaen, että Hänen todellisen Lihansa syöminen ja Hänen Verensä juominen on välttämätöntä “Silloin Jeesus sanoi heille: Totisesti minä sanon teille: Ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo Hänen vertaan, teissä ei ole elämää. Joka syö minun lihaani ja juo minun vertani, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totisesti ruokaa, ja minun vereni on totisesti juomaa. Joka syö minun lihaani ja juo minun vertani, se pysyy minussa ja minä hänessä.” (Joh. 6:53 -56). Hänelle tämä ei ollut riidan tai väittelyn aihe. Tämä on siinä määrin oikea oppi, että kun monet Hänen opetuslapsistaan tämän kuultuaan olivat jättäneet Hänet; Hän ei yrittänyt pehmentää kantaansa saadakseen heidät takaisin. Päinvastoin, Hän kääntyi opetuslastensa puoleen sanoen: “Haluatteko tekin lähteä pois?”. (Joh. 6:67). Jos nämä ovat Herramme omia sanoja; meidän on uskottava ne. Muuten tekisimme Hänestä valehtelijan. Nyt herää kysymys: Miten leivästä ja viinistä tulee lihaa ja verta? Vastaus on Pyhän Hengen kautta mystisellä tavalla. Siksi kutsumme sitä mysteeriksi tai sakramentiksi.