Kysymykset_Usko

Jumalan kokemisen eri tapoja

V: Ihmisen yhteys Jumalan kanssa vaihtelee eri ikäkausina. Se saattaa olla läheisempää tai kaukaisempaa. Silloin kun ihminen etsii Jumalaa, kaipaa Hänen luokseen ja ajattelee Jumalaa, hänellä on ns. ajatuksellinen yhteys. Esimerkiksi hengellisen heräämisen aikoina ihminen tuntee tällaista yhteyttä. Todellisen yhteyden hän kokee silloin, kun hän tajuaa Jumalan sovittaneen hänen syntinsä ja ottaneen hänet omaksi lapsekseen. Näin tapahtuu usein katumuksen sakramentin jälkeen.

Selvimmin Jumala-yhteyden tuntee sakramenteissa, erikoisesti Herran Pyhässä Ehtoollisessa, jossa Kristus näkyvällä tavalla tulee ihmiseen. Toisinaan saattaa ihmisestä tuntua, aivan kuin yhteys olisi katkennut, aivan kuin Jumala olisi hänet hyljännyt ja jättänyt hukkumisen vaaraan. Kuitenkin tällaisten koettelemusten hetkien jälkeen Jumalan armo usein ilmenee entistä voimakkaammin ja suurta lohdutusta antavana. Erottavana tekijänä suhteessa Jumalaan on aina synti. Sen vuoksi sitä tulee aina karttaa ja lankeamisten jälkeen riennettävä katumuksen sakramentin kautta rakentamaan uudelleen suhde Jumalan kanssa.