Kysymykset_Usko

Jumala on kaikkivaltias Isä, Pyhä Kolminaisuus

 

K: Kuinka voimme kuvata Jumalaa?

V: Kristillisen kirkon perususko kohdistuu yhteen, totiseen ja elävään Jumalaan. Uskon perustana on se, että Jumala on ilmoittanut ihmiselle nimensä salaisuuden. Jumalan nimi Jahve, joka tarkoittaa ”Minä olen kuka olen”, tai ”Minä olen mitä olen” tai yksinkertaisesti ”Minä olen”. Hän on totinen ja elävä Jumala, ainoa Jumala. Hän on uskollinen ja tosi kansalleen. Hän ilmoittaa heille jumalallisen ja pyhän sanansa. Hän antaa heille jumalallisen ja pyhän henkensä. Häntä kutsutaan nimellä Adonai, Herra.

Kirjoitusten ja sekä Vanhan että Uuden testamentin pyhien ihmisten kokemusten mukaan Jahve on ehdottomasti pyhä. Kirjaimellisesti tämä tarkoittaa, että hän ei ole minkään tai kenenkään olemassa olevan kaltainen.

Raamatun ja ortodoksisen perinteen mukaan jopa sanontaa “Jumala on olemassa” pitää täsmentää vakuuttamalla, että hän on niin ainutlaatuinen ja niin täydellinen, ettei hänen olemassaoloaan voi verrata mihinkään muuhun. Tässä merkityksessä Jumala on yläpuolella olemassaolon ja olemisen.

Ortodoksinen kirkko pyhiensä Jumala-kokemuksen perusteella kuitenkin varottaa liian selittelevästä ja aistein havaittavissa olevia piirteitä korostavasta Jumala-käsitteestä tai Jumala-ajatuksesta ja vakuuttaa, että Jumalan voidaan varmasti sanoa olevan olemassa täydellisesti ja ehdottomasti. Hän on täydellinen ja ehdoton elämä, hyvyys, totuus, rakkaus, viisaus, tieto, ykseys, puhtaus, ilo, yksinkertaisuus; kaiken sen täydellisyys ja korkein täydellisyys, minkä ihminen tietää pyhäksi, todeksi ja hyväksi. Juuri tämän Jumalan me tunnustamme juhlavasti pyhän Johannes Krysostomoksen liturgiassa seuraavasti:”…Jumala, sanomaton, tutkimaton, näkymätön, käsittämätön, aina oleva ja muuttumaton.”

Tämän Jumalan – Israelin Jahven – Jeesus Kristus ilmoittaa olevan Isänsä. Kaikkivaltias Jumala tunnetaan Isänä Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesus opetti kutsumaan kaikkivaltiasta Herraa, sotajoukkojen Jumalaa, nimellä Isä. Jeesus saattoi kutsua Jumalaa Isäksi, koska hän on Jumalan ainosyntyinen Poika. Kristityt voivat kutsua Jumalaa Isäksi, koska he saavat Kristuksen kautta Pyhän Hengen ja tulevat Jumalan lapsiksi.

Raamattua tai kirkon historiaa on mahdotonta lukea kohtaamatta lukuisia viitteitä Isä Jumalaan, Jumalan Poikaan (Sanaan) ja Pyhään Henkeen. Uuden testamentin sisältö ja ortodoksisen kirkon elämä on täysin käsittämätöntä ja tarkoituksetonta ilman jatkuvaa tunnustusta Isän, Pojan ja Pyhän Hengen olemassaolosta, keskinäisestä suhteesta ja keskinäisestä vuorovaikutuksesta, joka myös koskee ihmistä ja maailmaa.

Vanhasta testamentista löydämme Jahven, ainoan Herran ja Jumalan, joka toimii maailmassa Sanansa ja Henkensä kautta. Uudessa testamentissa “Sana tuli lihaksi” (Joh. 1:14). Jeesus Nasaretilaisena Jumalan ainosyntyinen Poika tulee ihmiseksi. Pyhä Henki, joka on Jeesuksessa tehden hänet Kristukseksi, vuodatetaan Jumalasta kaiken lihan päälle (Ap.t. 2:17).

Oppi Pyhästä Kolminaisuudesta ei ole ainoastaan “uskonkappale”, johon ihmisten tulee “uskoa”. Se ei ole vain dogmi, jonka “hyväksymistä uskossa” kirkko vaatii kunnon jäseniltään. Oppi Pyhästä Kolminaisuudesta ei myöskään ole oppineitten ja akateemikkojen keksintö eikä järkiperäisen pohdiskelun tai filosofisen ajattelun tulosta.

Oppi Pyhästä Kolminaisuudesta on saanut alkunsa ihmisen syvimmistä Jumalaa koskevista kokemuksista. Se on Jumalan uskossa tunteneitten aitoa elävää tietoa.

Kolminaisuusopin sanojen ja käsitteiden ymmärtäminen on yksi asia, mutta itse Jumalan elävän todellisuuden tunteminen näiden takana on jotain muuta. Meidän pitää tehdä työtä ja rukoilla, että pääsisimme ohi ja yli jokaisen Jumalaa kuvaavan sanan ja käsitteen ja oppisimme tuntemaan hänet omassa elävässä yhteydessämme häneen: “Isä Pojan kautta Pyhässä Hengessä” (Ef.2:18–22).

Vanhassa testamentissa kuvattu Jumala on Jahve, ainoa Herra ja Jumala, joka toimii maailmassa Sanansa ja Henkensä kautta. Uudessa testamentissa “Sana tuli lihaksi” (Joh 1:14). Jumalan ainosyntyinen Poika tulee ihmiseksi Jeesus Nasaretilaisena. Pyhä Henki, joka on Jeesuksessa, ja joka tekee hänet Kristukseksi, vuodatetaan Jumalasta kaiken lihan päälle helluntaina (Apt 2:17).