Isien opetuksia

Pyhä Efraim Syyrialainen: Epifaniahymnit

Fifteen Hymns for the Feast of the Epiphany, pp. 265 – 289: Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church 1898 A Select Library of Niceneand Post-Nicene Fathers of the Christian Church. Second Series. Vol. XIII, Part II, Reprinted September 1979, WM. B. Berdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan. 

Suom. Raimo Sissonen

 

Hymni I

 

Kertosäe: Ylistäköön Sinua  laumasi epifanian päivänä!

 

1.Taivaat Hän on uudistanut, koska houkkiot palvoivat taivaankappaleita. Hän uudisti maan, koska Aadamissa se oli turmeltunut. Hänen syljellään uudistui se, minkä Hän oli muovaillut:Kaikkityydyttävä paransi ruumiit sieluineen.

 

2. Kootkaa itsenne jälleen, lampaat, ja ottakaa vastaan puhdistuminen ilman vaivaa! Sillä ei ole tarpeen Elisan lailla kylpeä seitsemän kertaa joessa, tai tulla vihmotuksi uudelleen, niin kuin papit vihmotaan.

 

3. Seitsemän kertaa Elisa puhdistautui seitsemän hengen salaisuudessa, ja iisoppi ja veri ovat valtava vertauskuva; ei ole erottavaa väliseinää.Hän,joka on kaiken Herran Poika, ei ole erossa kaiken Herrasta.

 

4. Mooses muutti makeaksi Maaran katkerat vedet, koska kansa valitti ja napisi.Sillä tavoin hän antoi ennusmerkin kasteesta, jonka kautta elämän Herra sulostuttaa katkeroituneet.

 

5. Pilvi varjosi ja piti polttavan kuumuuden erillään leiristä.Se näkyi vertauskuvana Pyhästä Hengestä,joka varjoaa teidät kasteessa, viilentäen liekehtivän tulen, ettei se vahingoittaisi teidän ruumiitanne.

 

6. Sitten kansa kulki läpi meren ja antoi vertauskuvan kasteesta, jossa teidät pestiin. Kansa kulki sen läpi eikä uskonut. Pakanat tässa kastettiin ja uskoivat ja saivat Pyhän Hengen.

 

7. Sana lähetti Äänen julistamaan ennen tu1oansa, va1mistamaan Hänel1e tietä, jota Hän tulisi, ja kihlaamaan morsiamen, kunnes Hän tulisi, jotta tämä olisi valmis Hänen tullessaan ja ottaessaan hänet vedestä.

 

 

8. Profetian ääni sai liikkeelle hedelmättömän vaimon pojan, ja hän kulki vaeltaen erämaassa ja huusi: ”Katsokaa!Valtakunnan Poika tulee! Valmistakaa tie , jotta Hän voisi käydä sisä11e ja asua teidän asumuksissanne ! “

 

9.Johannes huusi: “Hän,joka tulee jälkeeni, on ennen minua. Minä o1en Ääni , mutta en Sana , minä olen soihtu, mutta en Valo, tähti, joka nousee ennen Vanhurskauden Aurinkoa. “

 

10. Erämaassa tamä Johannes oli huutanut ja sanonut: “Katukaa, syntiset, pahoja tekojanne ja tuokaa katumuksen hedelmiä, sillä, katso! Hän tulee,joka erottelee vehnän lusteesta. “

 

 

11. Valonantaja oli voittanut ja ilmaissut salaisuuden,asteettain hän nousi ylös taivaaseen Katsokaa! kahdentoista päivän kuluttua Hän nousi taivaaseen, ja tänään on kolmastoista:Hänen, Pojan , ja niiden kahdentoista täydellinen salaisuus !

 

12. Pimeys oli voitettava, jotta kävisi ilmi, että Saatana oli voitettava; ja Valo voitti, että hän julistaisi,että Ensinsyntynyt voittaa: pimeys oli voitettava yhdessa Pimeyden hengen kanssa, ja meidän Valomme voitti Valonantajan kanssa .

 

13. Korkeuksissa ja syvyyksissä Pojalla on kaksi sankaria. Valon tähti julisti Häntä ylhäältä; Johannes samoin julisti Hantä alhaalta; kaksi sankaria,maallinen ja taivaallinen.

 

14. Valon tahti vastoin luontoa loisti yhtäkkiä, vähäisempi aurinkoa, mutta suurempi aurinkoa. Se oli vähäisempi kuin Hän ilmitulleessa valossa; ja suurempi kuin Hän salaisessa voimassaan salaisuutensa tähden.

 

15. Valon tähti levitti säteitään niiden joukkoon, jotka pimeydessä olivat, ja ohjasi heitä kuin sokeita;jotta he tulisivat ja kohtaisivat Suuren Valon. He antoivat lahjoja ja saivat elämän ja palvoivat ja lähtivät.

 

16.Sankari korkeudesta osoitti Luontonsa puolesta olevansa Kaikkein Korkeimmasta, samoin kuin Hän,joka oli alhaalta,osoitti Ruumiinsa olevan ihmislajista, suuri ihme! jotta he julistaisivat Hänen jumaluuttaan ja Hänen ihmisyyttään.

 

17.Niinpä kuka tahansa pitää Häntä maasta peräisin olevana,Valon tähti on saava tämän vakuuttuneeksi,että Hän on taivaasta; ja kuka tahansa pitää Häntä hengestä lähtöisin olevana, tämä Johannes on saava Hänet vakuuttuneeksi, että Hän on myös ruumiillinen.

 

18.Johannes vanhempineen meni lähelle ja palvoi Aurinkoa, ja kirkkaus lepäsi Hänenkasvoillaan. Hän ei liikkuisi ennenkuin kohdussa. Suuri ihme! Että siinä palvoo ja siinä hypähtää!!

 

19.Koko luonmakunta tuli hänen tähtensä kuin yhtenä suuna ja huudahti tarkoittaen Häntä. Tietäjät huudahtavat lahjojensa välityksellä; hedelmättömät huudahtavat lapsineen, katso! Valon tähti huudailtaa ilmassa: “Katsokaa kuninkaan Poikaa!”

 

20. Taivaat ovat avoinna ,vedet murtautuvat esiin,kyyhkynen on kunniassa! Isän ääni on voimakkaampi kuin ukkonen, kun se paästäa ilmoille sanan: “Tämä on minun rakkaani”; Enkelit toivat sanoman,lapsukaiset osoittavat suosiotaan Hänelle huutaen :Hoosianna!

 

Hymni II

 

(Lähes samanlainen kuin “Kristuksen syntymä”-hymnien hymni XII)

 

Kertosäe:Kunnia olkoon Sinulle,joka tässä juhlassa saat kaikki riemuitsemaan!

 

1. Kuninkaan aikana,jota kutsuttiin nimellä SEMHA (1)

Herramme ilmestyi hebrealaisten keskuuteen. Niin Semha ja DENHA (2) hallitsivat yhdessä, kuningas maan päällä ja Poika korkeudessa, siunattu olkoon Hänen voimansaI

 

2.Kuninkaan päivinä,joka kirjoitti ihmisten nimet veroluetteloon Vapahtajamme tuli maan päälle ja kirjoitti ihmisten nimet Elämän Kirjaan; Hän kirjoitti ja Hänen nimensä kirjoitettiin; korkeudessa Hän kirjoitti ja maan päällä Hänen nimensä kirjoitettiin; kunnia Hänen nimelleen!

 

3. Hänen syntymänsa tapahtui Semha-nimisen kuninkaan päivinä. Vertauskuva ja totuus kohtasivat toisensa; kuningas ja Kuningas, Semha ja Denha; tuo valtakunta kantoi Hänen ristiään; siunattu olkoon Hän,joka otti sen kantaakseen!

 

4. Kolmekymmentä vuotta Hän asui maan päällä köyhyydessä. Ylistyslauluja määrättömästi laatikaamme ,veljet, Herramme vuosien tähden; kolmekymmentä hopearahaa kolmellekymmenelle vuodelle; siunattu olkoon Hänen vuosiensa määrä!

 

1)Tarkoittaa samaa kuin Augustus

2)Merkitsee samaa kuin Dayspring=Päivänkoitto

 

5. Ensimmäisenä vuotena aarteiden Herraa ja siunausta täynnä olevaa, kiittakööt kerubit yhdessä kanssamme, he,jotka kantoivat kunniassa Poikaa,joka luopui kunniakkaasta asemastaan ja ponnisteli ja löysi kadonneet lampaat;Hänelle olkoon kiitosrukous!

 

6. Toisena vuotena moninkertaistakoot serafit kanssamme kiitosrukoukset; he,jotka huusivat “Pyhä” Pojalle, ja käänsivät kasvonsa ja näkivät Hänet häpeään asetettujen uskottomien joukossa. Hän sieti ylenkatseen ja opetti meil1e kunnian;kunnia olkoon Hänelle!

 

7. Kolmantena vuotena kiittäkööt Mikael ja hänen sotajoukkonsa kanssamme; he,jotka olisivat halunneet palvella Poikaa korkeudessa, ja näkivät Hänet maan päällä palvelemassa. Hän pesi ihmisten jalat ja puhdisti ihmisten sielut, siunattu olkoon Hänen nöyryytensä!

 

 

8. Neljäntenä vuotena kiittäkööt taivaat kanssamme! Pojalle liian kapea,kuten nähtäisiin, kuinka Hän lepäsi halveksitun Sakkeuksen vuoteella. Hän täytti vuoteen ja Hän oli täyttänyt taivaat; Hänelle olkoon kiitosrukous!

 

9.Viidentenä vuotena kiittäköön aurinko, joka polttaa ……(carth?) kuumuudellaan, kanssamme Aurinkoamme siitä,että Hän pienentää suuruutensa, lieventää voimansa, jotta silmä voisi kestää Häneen katsomista; puhtaan sielun sisäinen silmä; siunattu olkoon Hänen kirkkautensa!

 

10. Kuudentena vuotena jälleen kaikki maanääret kiittäkööt kanssamme avaruudessa,jossa kaikki olennot riemuitsevat. Se näki suuren Herransa tulevan pieneksi lapseksi alhaiselle povelle; siunattu olkoon Hänen kunniansa!

 

11. Seitsemäntenä vuotena puhaltakoot pilvet ja tuulet kanssamme pasuunaa, nuo,joiden kaste vihmoo kukkien kasvoja, vielä he näkivät Pojan himmentävän kirkkautensa, ja sietävän ylenkatsetta ja häpeällistä sylkemistä; siunattu olkoon Hänen pelastustyönsä!

 

12. Vielä uudelleen kahdeksantena vuotena kunnioittakoon luomakunta, josta hedelmien lähde sai ravintonsa. Se palvoi,kun se näki imeväisen po jan, puhtaan maidon ravitseman puhtaan Lapsen, siunattu olkoon Hänen hyvä tahtonsa!

 

13.Yhdeksäntenä vuotena kunnioittakoon maa, joka tuo esiin juuren,kun sen povea kastellaan. Se näki Marian kuivana maana, jonka tuottama hedelmä on valtava meri; Hänelle olkoon riemuitseminen!

 

Kertonäe: Sinulle olkoon kunnia,kaiken Herran Pojalle, joka annat elämän kaikille!

 

 

14. Kymmenentenä vuotena kunnioittakoon Siinain vuori,joka suli Herransa edessä.Se näki Herransa vieressä poimitut kivet: mutta Hän otti kivet rakentaaksensa Kirkon kalliolle;siunattu olkoon Hänen rakennuksensa!

 

 

15.Yhdentenätoista vuotena kiittäköön suuri meri käsiä,joilla Poika mittasi sen. Ja se ihmetteli nähdessään,kuinka Hän tuli alas ja pestiin vähäpätöisissä vesissa, Hänet,joka puhdistaa luomakunnan; siunattu olkoon Hänen riemuvoittonsa!

 

16. Kahdentenatoista vuotena kiittäköön Pyhä Temppeli, joka katseli Lasta,kun Hän istui vanhuksien keskellä; oppineet olivat vaiti, kun Juhlakaritsa äänteli juhlassa; siunattu olkoon Hänen sovituskuolemansa!

 

 

17. Kolmantenatoista vuotena kiittäkööt otsarivat (diademit) kanssamme kuningasta,joka sai riemuvoiton ja kruunattiin orjantappurakruunulla:Hän punoi ihmistä varten ihmeellisen otsarivan, joka on Hänen oikeassa kädessään; siunattu olkoon Hän,joka lähetti Hänet!

 

18. Neljäntenätoista vuotena kiittäköön Egyptistä pääseminen Pääsiäistä,joka tuli ja teki pääsiäisen kaikille, ja faaraon sijasta hukutti riivaajien leegion, ja ratsumiesten sijasta hukutti pahat henget; siunattu olkoon Hänen rangaistuksensa!

 

19. Viidentenätoista vuotena kiittäkööt lauman lampaat, ettei Herramme tappanut niitä, kuten Mooses teki, vaan vapahti verellään ihmiskunnan. Hän,kaikkien Paimen kuoli kaikkien puolesta; siunattu olkoon Hän, joka synnytti Hänet!

 

20. Kuudentenatoista vuotena kiittäköön mysteerin siemenjyvä tuota viinitarhuria,joka antoi ruumiinsa siemeneksi hedelmättömään maaperään,joka turmelee kaikki asiat. Se osoittautui viljavaksi ja tuotti uuden leivän; siunattu olkoon Hän,joka on puhdas!

 

21. Seitsemäntenätoista vuotena kiittäköön Viinipuu Herraamme, totuuden Viinitarhaa,jossa sielut olivat kuten vesat.Hän antoi rauhan tälle viinitarhalle, mutta teki autioksi viinitarhan, joka tuotti villejä viinirypäleitä; siunattu olkoon Juurija!

 

22. Kahdeksantenatoista vuotena kiittäköön hapatuksemme totuuden hapatusta,joka läpäisee ja herättää kaikki mielet ja saa ne muuttumaan yksimielisiksi opetuksessa; siunattu olkoon Hänen oppinsa!

 

23. Yhdeksäntenätoista vuotena kiittäköön Suola sinun ruumistasi. Oi,siunattu lapsi on sielu, joka on ruumiin suola,ja Usko, sielun suola,jonka avulla se(sielu) säilyy;siunattu olkoon sinun varjeluksesi!

 

24.Kahdentenakymmenentenä vuotena kiittäköön kanssamme ajallinen hyvinvointi, jonka ne ihmiset,jotka ovat täydellisiä heittivät pois ja siitä luopuivat “voi”-huudon tähden;ja menivät ja rakastivat köyhyyttä sen autuaallisuuden takia; siunattu olkoon hän, joka sitä ikävöitsi!

 

25.Kahdentenakymmenentenäensimmäisenä vuotena kiittäkööt Häntä vedet,jotka olivat tulleet makeiksi, Pojan salaisuudessa.Kansat maistoivat katkeruutta Simsonin hunajassa, joka tuhosi heidät: Heillä oli elämä Ristissä,joka pelasti heidät; siunattu olkoon sen tuottama ilo!

 

26. Kahdentenakymmenentenätoisena vuotena kiittäkööt aseet ja miekat,sillä ne eivät voineet surmata Sielunvihollistamme. Sinä olet Hän, joka iskit sen kuoliaaksi niinkuin myös Hän,joka paransi Simonin miekan leikkaaman korvan; siunattu olkoon Sinun parantamisesi!

 

27. Kahdentenakymmenentenäkolmantena vuotena kiittäköön samoin aasi, joka antoi varsan, jolla Hän ratsastaisi. Hän avaa samoin villiaasien suutr,jälkeläiset ylistävät Hänta; siunattu olkoon Sinun ylistämisesi!

 

28.Kahdentenakymmenentenäneljäntenä vuotena kiittäköön hyvinvointi Poikaa! Rikkaudet olivat hämmästyneitä rikkauksien Herrasta, kuinka Hän varttui köyhien joukossa. Hän tuli itse köyhäksi voidakseen tehdä kaikki rikkaiksi; siunattu olkoon Hänen myötävaikutuksensa!

 

29. Kahdentenakymmenentenäviidentenä vuotena kiittäköön Iisak Poikaa, joka vuorella pelasti hänet veitseltä, ja tuli hänen sijaansa teuraslampaaksi. Kuolevainen pelastui, ja Hän,joka antaa elämän kaikille, kuoli; siunattu olkoon Hänen uhrinsa!

 

 

30. Kahdentenakymmenentenäkuudentena vuotena kiittäköön kanssamme Mooses, joka oli peloissaan ja pakeni murhamiehiltä; kiittäköön hän Poikaa, sillä Hän oli se, joka omin jaloin astui Tuonelaan ja hävitti sen ja tuli esiin; siunattu olkoon Hänen ylösnousemuksensa!

 

31.Kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä vuotena kaunopuheiset puhujat kiittäkööt Poikaa,sillä he eivät voineet löytää keinoja, joilla voisimme selviytyä tuomiollamme: Hän oli ääneti tuomiolla ja päästi meidät tuomiosta; Hänelle olkoon suosionosoitukset!

 

32. Kahdentenkymmenentenäseitsemäntena vuotena kiittäkoöt kaikki tuomarit, nuo ollen juuri äsken pahantekijät kuolemaan tuominneita; kiittäkööt he Poikaa,joka pahan sijasta, ollen hyvä,kuoli,vaikka Hän oli sen Ainoan Poika; siunatut olkoot Hänen armonsa!

 

33. Kahdentenakymmenentenäkahdeksantena vuotena kiittäkööt Poikaa, kaikki mahtavat miehet,jotka eivät pelastaneet meitä vangitsijoilta.Yhtä palvottakoon,Häntä, joka surmattiin ja otettiin haltuun ja pelasti meidät; siunattu olkoon Hänen pelastuksensa!

 

 

34. Kahdentenakymmenentenäyhdeksäntena vuotena kiittäköön kanssamme Job, joka kärsi omasta puolestaan, mutta Herramme meidän puolestamme sylkemisen ja ruoskanlyönnit,orjantappurat ja naulat; siunattu on Hänen myötätuntonsa!

 

35.Vuonna,joka on kolmaskymmenes, kiittäkööt kanssamme nuo kuolleet,jotka elivät Hänen kuolemisensa kautta, elävät,jotka käännytettiin Hänen ristiinnaulitsemisessaan, ja korkeus ja syvyys, jotka ovat sovitetut Hänessä! Siunattu olkoon Hän ja Hänen Isänsä!

 

 

Hymni III

 

 

Kertosäe:Katsokaa Kristuksen voitelua! Hän sinetöi uudestisyntyneet laumansa lampaat!

 

 

1. Kristus ja Voitelu liittyvät yhteen;salaisuus ja näkyvä sekoittuvat.Voitelu voitelee näkyvästi, Kristus sinetöi salaisesti uudestisyntyneet ja hengelliset lampaansa, Hänen kaksinkertaisen voittonsa palkinnon;sillä Hän saa sen aikaan voitelun kautta,ja Hän synnyttää sen veden kautta.

 

2. Kuinka korkeat ovatkaan Sinun käskysi! Sillä hän, syntinen nainen,voiteli palvelijattarena Herransa jalat. Mutta teidät ikäänkuin lähettiläinään,Kristus palvelijoittensa käsien kautta sinetöi ja voitelee teidän ruumiinne. Se sopii Hänelle,lauman Herralle,että Hän omassa persoonassaan sinetöi lampaansa!

 

3. Koska silloin hän, syntinen nainen,tarvitsi anteeksiantamusta,voiteleminen hänen taholtaan oli uhrilahja, mutta sen kautta hänen rakkautensa sai aikaan sovinnon hänen Herransa kanssa.Mutta teille,jotka olette lauma jumalattomien ja epäuskoisten keskellä,voitelun välittämä Totuus on teidän sinettinne,joka erottaa teidät eksyneistä.

 

4. Kansojen joukosta Hän valitsi Kansan ympärileikkauksen mallisinetillä,mutta voitelun sinetillä Hän erottaa ihmiset kansasta. Kun kansat olivat erehdyksen vallassa,Hän erotti Kansan kansoista;nyt kun Kansa on erehtynyt Hänestä,Hän erottaa ihmiset sieltä.

 

5. Puhtaan maaperän tomua Naaman onnistui saamaan ja palasi olinpaikkaansa,jotta hänet tämän pyhän tomun takia voitaisiin erottaa epäpuhtaista ja tuntea. Kristuksen voitelu erottaa salaisuuden pojat muukalaisista; ja sen kautta ne,joilla se on, tunnetaan ja erotetaan niistä, joilla sitä ei ole.

 

6. Öljyn, jota Elia lisäsi, voi maistaa suulla;ruukkua varten oli lesken öljy,se ei ollut voitelun öljyä.Herramme öljy,joka on ruukussa, ei ole suun ruuaksi; syntisen,joka ilman sitä olisi susi,se tekee lauman lampaaksi.

 

7. Tuon nöyrän ja Alhaisen voitelu muuttaa uppiniskaiset olemaan Herransa kaltaisia. Juutalaiset (pakanat) olivat susia ja pelkäsivät Mooseksen ankaraa sauvaa. Katsokaa!Voitelu sinetöi heidät ja erottaa lammaslauman susista.Ja katsokaa!Sudet, jotka olivat paenneet sauvaa,ovat turvautuneet ristiin.

 

8. Öljypuun oksa saapui esittäen voitelun esikuvaa;arkin pojat tervehtivät sitä riemuiten,sillä se toi pelastuksen hyvän sanoman.Niinpä tekin tervehditte riemuiten juuri tätä pyhää voitelua. Syntisten ruumiit iloitsivat siinä,sillä se toi pelastuksen hyvän sanoman.

 

9. Myös öljy,jonka Jaakob kaatoi kiven päälle, kun hän sinetöi sen olemaan itsensä ja Jumalan välillä ja jotta hän voisi uhrata siinä kymmenyksensä;katsokaa! myös siinä on teidan ruumiittenne vertauskuva,kuinka ne voitelun kautta sinetöidään pyhiksi ja tulevat Jumalan temppeleiksi,joissa Hänta tullaan palvelemaan teidän uhreillanne.

 

10. Kun Mooses oli sinetöinyt ja voidellut Aaronin leeviläisen pojat,tuli kulutti heidän ruumiinsa;tuli säästi heidän alttaripukunsa.Mutta te veljeni olette siunattuja. Koska armon tuli on tullut alas,on se kuluttanut täysin teidän rikkomuksenne ja puhdistanut ja pyhittänyt teidän ruumiinne.

 

11. Veljet,mitä tulee Aaronin voiteluun,siinä oli luoantokappaleiden arvotonta verta,jota siinä pirskotettiin alttarin sarviin.Tämä on totuuden voitelu, missä elävä ja kaiken elämän antava Veri vihmotaan sisäisesti ruumiisiinne, sekoitetaan ymmärryksiinne,valetaan läpi teidän kaikkein sisäisimpien kammioittenne

 

12. Voidelluilla papeilla oli tapana uhrata teurastettujen eläinten ruumiita. Te,oi voidellut ja loistavat,teidän uhrinne ovat teidän omat ruumiinne.Vihityt leeviläiset uhrasivat eläinten sisäpaloja; te olette leeviläisiä erinomaisempia, sillä te olette pyhittäneet sydämenne.

 

13. Kansan voiteleminen oli Kristuksen voitelun esikuva;heidän sauvansa Ristin salaisuus; heidän uhrilampaansa Ainosyntyisen vertauskuva;heidän ilmestysmajansa teidän Kirkkonne salaisuus;heidän ympärileikkauksensa teidän sinetöimisenne esikuva,Teidän hyvien asioittenne varjossa istui vanha kansa.

 

14. Siksi totuus on varjoisan puun kaltainen;se heittää varjonsa Kansan päälle;se tunki juurensa kansojen joukkoon.Kansa asui sen varjossa,jonka varjot olivat sen mysteereitä; mutta juutalaiset (pakanat) takertuivat sen oksiin ja poimivat ja söivät sen hedelmiä.

 

15.Mitä tulee Saulin kuninkaaksi voitelemiseen; sitä suloisempi oli sen tuoksu, mitä saastaisempi oli hänen sydämensä.Henki satutti hänta ja pakeni hänestä.Voitelu,joka teillä on, on suurempi,sillä teidän mielenne ovat suitsutus-astioita,teidän temppeleissänne riemuitsee Henki,te tulette ikuisesti olemaan Hänen asuinkammionsa.

 

16. Mitä tulee Daavidin voiteluun,veljet; Henki laskeutui ja sulostutti tuoksun miehen sydämessä,jonka Hän ilahdutti;hänen sydämensä tuoksu oli kuin hänen toimintansa tuoksu. Henki asui hänessä ja sai hänet tekemaan lauluja.Voitelu,joka teissä on,on suurempi, sillä Isä,Poika ja Pyhä Henki ovat liikkuneet ja tulleet alas asumaan teihin.

 

17.Kun muinainen pitaalinen oli tullut puhtaaksi, papin oli tapana vakuudeksi voidella häntä öljyllä ja johdattaa hänet lähteelle.Esikuva on jäänyt taakse ja totuus on tullut: katsokaa!voitelulla teidät sinetöity kasteessa, teidät on täydellisiksi tehty, laumassa teidät on sekoitettu yhteen, Ruumiista teidät ravitaan.

 

18. Kuka pitaalinen tultuaan puhtaaksi kääntyy takaisin ja halajaa pitaaliaan? Te olette panneet pois synnin, – luopukaa siitä.Ei kukaan,joka on luopunut pitaalista, halua sitä uudelleen.Se on riisuttu ja painunut pohjaan – älköön sitä vedettäkö ylös. Se on kuihtunut ja loppu -älköön sitä uudistettako.Älkää salliko turmeluksen tulla teidän päällenne,jotka Kristuksen voitelu on voidellut.

 

19. Savesta muotoiltu astia saa vedestä kauneutensa ja lujuutensa tulesta,mutta jos se luiskahtaa käsistä,se rikkoutuu,eikä sitä saa uudelleen samanlaiseksi kuin ennen.Te olette armon astioita;varokaa sen tähden,oikeuden-mukaisuuden tähden, sillä se ei suo kahta uudistamista.

 

20. Kuinka samanlaisia olettekaan,kun teitä vertaa profeettaan,jonka kala luovutti. Ahmaisija on luovuttanut teidät takaisin,sen Voiman pakottamana,joka pakotti kalan. Joona oli teitä varten kuin peili.Koska kala ei uudelleen nielaissut häntä,älkää salliko Ahmaisijan nielaista teitä uudelleen, kun olette päässeet kuivalle maalle Joonan tavoin.

 

21. Kallisarvoisella voiteella Maria voiteli Herramme pään;sen tuoksu levisi sulotuoksuna läpi koko talon.Samoin teidän voitelemisenne tuoksu on sulotuoksu ja täyttänyt tuoksullaan taivaat enkeleille korkeudessa.Koska se tuottaa mielihyvää,sen tuoksu on ylivoimainen Saatanalle. Jumalalle sen tuoksu on suloinen.

 

22. Joukot erämaassa olivat kuin lampaat ilman paimenta.Armollinen tuli heille paimeneksi ja lisäsi heille moninkertaisesti laidunta leipää varten.Todella,siunattuja olette te täydelliset,jotka olette sinetöidyt Kristuksen lampaiksi,jotka tehdään arvollisiksi Hänen Ruumiistaan ja Verestään.Itse Paimen on tullut teille laidunmaaksi.

 

23. Veden Hän teki eri tarkoitukseen kuin viinin, jonka Hän antoi nuorukaisille juhlajuomaksi. Teille,jotka paastoatte,on parempi antaumus kuin juoma.Hänen viinissään kihlatut yhdistetään,Hänen öljyllään yhdistetyt pyhitetään. Hänen viininsä on yhteys;Hänen öljynsä pyhitys.

 

24. Kristuksen lampaat hypähtelivät ilosta saadessaan elämän sinetin,tuon kuninkaiden tunnusmerkin,mikä koskaan on saanut synnin pakenemaan.Paha kaivetaan esiin sinun tunnusmerkkisi kautta,vaäryydet on tehty tyhjiksi sinun merkilläsi.Tulkaa,lampaat,saamaan sinettinne,joka saa pakenemaan ne,jotka tuhoavat teidät.

 

25. Tulkaa,karitsat,saamaan sinettinne,silla totuus on teidän sinettinne!Tämä on sinetti, joka erottelee talonväen lampaat vieraiden lampaista.Teräs ympärileikkasi samalla tavalla hyödynhyväksyjät kuin Haagarin pojat. Jos ympärileikkaus onkin lampaiden merkki, katsokaa, sillä merkitään myös vuohet.

 

26. Mutta te,jotka olette uusi lauma,olette panneet pois susien teot,ja lampaina teidät on tehty Karitsan kaltaisiksi.Yhden muuttumisella on kaikki muuttunut.Karitsa antoi itsensä susille teurastettavaksi.Sudet syöksyivät ja ahmaisivat Hänet ja tulivat karitsoiksi,sillä Paimen oli muuttunut Karitsaksi, samoin susi unohti luontonsa.

 

27. Katso myös minuun armossasi!Alköön minua olko merkitty vuohien, vasemman käden poikien, sinetillä! Älkööt sinun lampaasi tulko vuohiksi! Sillä vaikka en ollut riittävä vanhurskauttamaan itseäni,kuitenkaan en halunnut olla syntinen. Käännä,Herra, Silmäsi siitä, mitä olen tehnyt,etsi vain sitä,mitä olen tahtonut.

 

28. Niistä,jotka kirjoittivat,jotka saarnasivat, jotka kuulivat ja jotka sinetöidään,kohotkoon kunnia Kristukselle ja Hänen kauttaan olkoon ylistys Isälle! Hän,joka antaa sanat niille, jotka puhuvat ja äänen niille,jotka saarnaavat,on antanut ymmärryksen niille,jotka kuulevat ja pyhittää voitelun hänelle,joka sinetöidään.

 

 

Hymni IV

 

 

Kertosäe: Siunattu olkoon Hän,joka pyyhkii vedessä pois pahat teot,joilla ei ole määrää!

 

1. Laskeutukaa alas, sinetöidyt veljeni,pukeutukaa Herraamme, ja yhdistykää jälleen Hänen sukuperäänsä,sillä Hän on Poika suuresta suvusta, kuten Hän on sanonut Sanassaan.

 

2. Korkeudesta on Hänen luontonsa ja alhaalta Hänen pukunsa. Jokaisen,joka riisuu pois pukunsa, puku yhdistetään Hänen pukuunsa ikuisesti.

 

3. Te myöskin saatte Häneltä vedessä puvun, joka ei mene hukkaan eikä katoa,sillä se on puku,joka vaatettaa vaatetettavat ikuisesti.

 

4. Mutta siunattu pappi on riidanratkaisja kahden välillä. Liitto tultaisiin tekemään Hänen edessään, Hän on Herransa välimies ja varmuus meidän puoleltamme.

 

5. Katso,Jumaluus vedessä on sekoittanut hapatuksensa. Tomusta luotuja varten tuo hapatus kohoaa, ja Jumaluus yhtyy heihin.

 

6. Sillä se on Herran hapatus,joka voi vähitellen siirtyä orjaan, ja kohottaa hänet vapauteen;se on liittänyt orjan sukuperään, Hänen sukuperäänsä,joka on kaiken Herra.

 

7. Sillä orja,joka on pukeutunut Häneen,joka tekee kaikki vapaiksi vesissä, vaikka orja onkin maasta, on hän vapauden poika korkeudesta, sillä vapauteen hän on pukeutunut.

 

8. Vapaalle oka on pukeutunut,vesien Enkeli on palvelijoiden seuralaisena,jotta tuo vapaa voitaisiin tehdä Herran kaltaiseksi, joka tuli orjaksi orjien joukkoon.

 

9. Hän,joka tekee kaikki rikkaiksi,astui alas ja pukeutui köyhyyteen, että Hän voisi jakaa köyhille kätketyt varastot, veden aarretalosta.

 

10. Nöyrä taas,joka on pukeutunut kaiken suuruuden Antajaan vedessä, olkoonkin vaikka alhainen houkkioiden silmissä,kuitenkin on suuri Enkeleiden silmissä, siksi että hän on puettu suuruuteen.

 

11. Sillä kuten Hän,joka on suuri,joka tuli nöyräksi rakkaudessaan, jota uskottomat vainosivat ja enkelit palvoivat, nöyryytettiin ja tekee suureksi nöyrän.

 

12. Siksi annettakoon Hänen,joka on suuri olla nöyrä,jotta Hänessä nöyrä voi olla suuri. Olkaamme Hänen kaltaisiaan,joka on suurempi kuin kaikki,joka tuli kaikkea vähäisemmäksi. Hänet nöyryytettiin, ja Hän tekee kaikista ihmisistä suuria.

 

13. Nöyrä ihminen,joka on pukeutunut vedessa Häneen,joka on suuri, vaikka onkin vaatimaton kasvoiltaan,hänen arvostelukykynsä on suuri, sillä Hän ,jota ylistetään ennen kaikkea, asustaa hänessä.

 

14. Sillä kenen voisikaan havaita väheksyvän orjantappurapensasta, väheksyttyä ja mitätöntä,johon Majesteetti teki asumuksensa tulenliekeissä.

 

15.Kenen voiskaan havaita väheksyvän Moosesta, nöyrää ja hidaspuheista, kun loistava kunnia oli hänen nöyryydessään?

 

16. He,jotka väheksyivät häntä, väheksyivät hänen Herraansa.Syntisen,joka väheksyi häntä, maa nielaisi vihapäissään.Leeviläiset,jotka ylenkatsoivat häntä,tuli ahmaisi raivoissaan.

 

17. Hänestä Kristus käski:”Älä kutsu häntä Racaksi”,joka tarkoittaa kastettua ja häneen pukeutunutta. Sillä kuka tahansa halveksii halveksittua,halveksii hänen kanssaan Kaikkivaltiasta.

 

18. Eeden ja maailma ovat Herramme vertauksia,salaisuuksiensa samankaltaisuudesta, ja mikä kieli voi päästä selville Hänen salaisuuksiensa samankaltaisuudesta, sillä Hänestä esitetään kaikki vertauskuvin kaikissa asioissa.

 

19. Raamatussa Hänestä kirjoitetaan,luonnosta Hän käy ilmi. Kuninkaissa kuvataan Hänen kruunuaan, profeetoissa Hänen totuuttaan, Hänen sovitustaan papeissa.

 

20. Hän oli Mooseksen sauvassa ja Aaronin iisopeissa, ja Daavidin kruunussa. Profeetoille kuuluu Hänen samankaltaisuutensa, apostoleille Hänen evankeliuminsa.

 

21. Raamatun ilmoitukset näkivät Sinut, Sananlaskut etsivät Sinua, salaisuudet (sakramentit) odottivat Sinua, samankaltaisuudet tekevät kunniaa Sinulle, vertaukset esittävät esikuvia Sinusta.

 

22. Mooseksen liitto katsoi tulevaan evankeliumiin, kaikki vanhan ajan asiat kulkivat kohti uutta liittoa ja tulivat ymrnärrettäviksi siinä.

 

23. Katsokaal Hänestä ovat virranneet profeettojen loistavat salaisuudet, papit ja kuninkaat ovat Hänestä tulleet ihmeellisiksi esikuviksi. Ne kaikki ovat alkuisin kaikesta Hänestä.

 

24. Kristus voitti opetuksillaan salaisuuksista, vertauksien tulkinnoillaan, niinkuin kaikki virrat virtaavat meren keskelle.

 

25. Sillä Kristus on meri,ja Hän voi sisällyttää itseensä lähteet ja purot, joet ja virrat,jotka virtaavat Raamatun keskuksesta.

 

 

Hymni V

 

Kertosäe: Siunattu olkoon Hän, joka asetti kasteen Aadamin poikien sovittamiseksi!

 

1.Laskeutukaa veteen, veljet, ja pukekaa kastevedestä päälleenne Pyhä Henki; liittykää Henkeen, joka palvelee jumaluutta!

 

2. Sillä, katso! Hän on tuli,joka salaisesti sinetöi myös laumansa, kolmessa hengellisessä nimessä, jotka saavat paholaisen pakenemaan.

 

3.Johannes huutaessaan ja sanoessaan:”Tämä on Jumalan Karitsa” sillä osoitti tarkoittaen pakanoita, että he ovat Aabrahamin lapsia.

 

4. Juuri tämä mies todisti Vapahtajastamme, että Hän kastaisi tulella ja Hengellä. Katsokaa, veljet, totuuden kasteessa tulta ja Henkeä.

 

5. Sillä suurempi on kaste kuin Jordan, tuo vähäinen joki; siksi että vesivirroissa ja öljyssä kaikkien ihmisten pahat teot pestään pois.

 

6. Elia seitsenkertaisella peseytymisellä paransi Naamanin pitalin; kasteessa puhdistetaan sielun salaiset pahat teot.

 

7.Mooses kastoi kansan meren keskellä, mutta se ei vielä pessyt sisältä heidän sydämiään, jotka olivat täynnä pahojen tekojen saastutusta.

 

8. Katso” pappi Mooseksen kaltaisena puhdistaa sielun saastutuksista. Ja,katso! Voitelun öljyllä hän sinetöi uudet karitsat valtakuntaan.

 

9. Samuel voiteli Daavidin kuninkaaksi kansan keskelle. Mutta katsokaa! Papit voitelevat teidät valtakunnan perillisiksi.

 

10. Sillä haarniskassaan, jonka Daavid puki päälleen, hän voitelun jälkeen taisteli ja löi maahan jättiläisen, joka yritti alistaa valtaansa Israelin.

 

11. Katsokaa! Kristuksen voitelulla ja veden kautta saadussa haarniskassa nöyryytetään kopeus paholaiselta, joka yritti alistaajuutalaiset (pakanat).

 

12. Kalliosta virranneella vedellä sammutettiin kansan jano.Katsokaa! Kristuksen lähteestä sammutetaan kansojen jano.

 

13. Mooseksen sauva avasi kallion ja vesivirrat tulivat esiin; ja he virkistyivät juomalla sitä, joka oli tullut heikoksi janoissaan.

 

14. Katso! Kristuksen kyljestä vuoti virta, joka antoi elämän. Pakanat, jotka olivat uupuneet, joivat ja unohtivat siinä vaivansa.

 

15. Sinun kastepisaroillasi vihmo minun kelvottomuuteni, ja minun rikokseni sovitetaan sinun veressäsi! Ja minä olen oleva sinun oikeassa kädessäsi, oi Herrani, ja tuleva liitetyksi sinun pyhiisi.

 

 

Hymni VI

 

Kertosäe: Siunattu olkoon Hän,joka kastettiin, eträ Hän voisi kastaa teidät, vapauttaakseen teidät rikkomuksistanne.

 

 

1.Henki tuli alas korkeudesta ja pyhitti vedet niiden yllä levätessään. Johanneksen kasteessa Hän meni muiden ohi ja asettui Yhteen. Mutta Hän on nyt laskeutunut ja asuu kaikissa vedestä syntyneissä.

 

2.Kaikista Johanneksen kastamista Henki asui vain Yhdessä.Mutta nyt Hän on rientänyt ja tullut alas, että Hän voisi asua monissa, ja kun toinen toisensa jälkeen nousee ylös kastevedestä, Hän rakastaa häntä ja asuu hänessä.

 

3 .Se on ihme, joka ylittää kaiken! Hän laskeutui alas veteen jakastettiin.Meret julistavat sitä siunatuksi,tuota jokea,jossa sinut kastettiin. Jopa taivaalliset vedetkin kadehtivat,koska ne eivät olleet arvolliset kylvyllesi.

 

4.Se on ihme nyt samaten, oi Herrani, että vaikka lähteet ovat täynnä vettä, yksin kastevesi kykenee tuottamaan sovituksen. Voimallinen on merien vesi, kuitenkin se on liian heikko sovitukseen.

 

5. Jos Sinun voimasi, oi Herrani, asuu nöträssä, se korottaa hänet, aivan kuin kuninkaallinen asuen autiomaassa antaa sille aruhan. Vesi on Sinun voimastasi saanut voiton synnistä, sillä Elämä on sulkenut sen sisäänsä.

 

6. Lampaa riemuitsivat nähdessään käden vetävän lahteelle kastaakseen heidät. Oi, te lampaat, ottakaa vastaan sinetöimisenne; astukaa sisälle ja sekoittuka laumaan! Sillä enemmän kuin kaikesta laumasta Vartijat riemuitsevat tänään teistä.

 

7.Enkelit ja Vartijat riemuitsevat siitä, mikä syntyy Hengestä ja vedestä.He riemuitsevat siitä, että tulen ja Hengen kautta ruumiilisesta on tullut hengellinen. Serafit,jotka laulavat ”Pyhä”, iloitsevat siitä, että niitä, jotka on pyhitetty, on tullut lisää.

 

8. Sillä katsokaa! Enkelit iloitsevat yhdestä syntisestä , jos hän katuu; kuinka paljon enemmän he nyt iloitsevatkaan siitä,että kaikissa kirkoissa ja seurakunnissa, katsokaa! Kaste tuo esille taivaallisen maallisesta.

 

9. Kun kastetut nousevat ylös, heidät pyhitetään.Sinetöidyt, kun he laskeutuvat alas, saavat anteeksi. Ne,jotka nousevat ylös, ovat pukeutuneet kunniaan, ne, jotka laskeutuvat veteen, ovat heittäneet pois synnin. Aadam riisui kunniansa yhdessä hetkessä, teidät on yhdessä hetkessä puettu kunniaan.

 

10. Maan aineksista tehty talo, kun se on sortunut, voidaan uudistaa vrden avulla.Aadamin ruumis , joka oli tomua ja joka oli langennut, on uudostetu vedellä. Katsokaa! Papit rakennusmiehinä uudelleen uudistavat ruumiinne.

 

11. Suuri on villan ihme, että se voi värjäytyä kaikenväriseksi, kuten mielikin ottaa jokaisen puheen. Sitä kutsutaan sen värin nimellä, kuten teitäkin, jotka kastettiin, kun ”kuulijat” olivat saaneet ”vastaanottajan” nimen.

 

12. Yleiset vedet jo Elisa pyhitti nimen kautta, joka on salainen; niissä pitalinen peseytyi avoimesti, ja salaisesta voimasta tuli puhtaaksi. Pitali poistettiin vedessä, kuten synnit kasteessa.

 

13.Katsokaa” Tänä päivänä teidän rikkomuksenne pyyhitään pois, ja teidän nimenne kirjoitetaan kirjaan. Papit pyyhkivät pois vedessä, ja Kristus kirjoitta kirjaan Taivaassa. Katsokaa! Poispyyhkimisestä ja kirjaankirjoittamisesta teidän iloitsemisenne on kaksinkertaista.

 

14. Katsokaa! Armo on tänään alastullut, ja rajasta rajaan se leviää. Aurinko on laskenut ja armo alas tullut. Vanhurskaus on vetänyt pois vihansa, Armo on jakanut rakkautensa. Katsokaa! Se antaa anteeksi ja virvoittaa auliisti.

 

15. Katsokaa! Lapmpaat, jotka olivat enne lammastarhassa, ne rientävät tervehtimään uusia karitsoita, jotka on lisätty siihen. Ne ovat valkeita ja puetut valkeuteen; valkoiset ovat ruumiinne sisältä ja ulkoa kuten kastepukunne.

 

16. ”Olkaa siunatut” jokaisesta suusta, ”olkaa siunatut” joka puolelta. Synti on sinusta poissa ja Pyhä Henki asuu sinussa. Paholainen on tuleva synkäksi kasvoiltaan; hyvä Jumala tekee sinun kasvosi iloisiksi.

 

17. Ilmaseksi saamasi lahja ei lakkaa sitä katselemalla . Jos tämä helmi katoaa, sitä ei voi enää etsiä käsiinsä, sillä se on kuten neitsyys, jota ei enää ole, kun se on kadotettu.

 

18. Valkoisten viittojenne voimalla pysykää erossa kaikesta saastutuksesta! Ja hän ,jonka vapaus on saastuttanut itsensäm kyetköön myös kyynelin pesemään itsensä puhtaaksi! Minulle, joka olen yhteisön palvelija, voi yhdyskunnan rukous tuoda anteeksiannon.

 

19. Kirjoittaja, joka on ahertanut sanojen kanssa, nauttikoon rauhassa sopusoinnusta. Opettaja, joka on tehnyt työtä äänellään, saakoon anteeksi armosta. Papille, joka on ahkeroinut kastamisessa, tulkoon vanhurskauden kruunu.

 

20. Jokaisesta suusta yksimielisesti, niistä, jotka ovat alhaalla ja niistä, jotka ovat ylhäällä: vartijat, kerubit ja serafit, kastetut, sinetöidyt ja kuuntelijat; jokainen meistä huutakoon ääneen ja lausukoon:”Kunnia olkoon juhliemme Herralle!”

 

 

Hymni VII

 

 

Kertosäe: Siunattu olkoon Hän, joka sovittaa syntinne, jotta voisitte ottaa vastaan Hänen Ruumiinsa armollisesti!

 

 

1.Jaakobin lauma laskeutui ja pysähtyi vesilähteen ympärille. Vedessä he omaksuivat puun kaltaisuuden, puun, jonka vesi peitti. Näissä salaisuuksissa ja ristin esikuvissa vertaukset selitetään.

 

2. Näissä puun kappaleissa ja lampaissa esitetään vertauksia. Sauvoissa kuvataan ristiä ja lampaissa ihmisten sieluja. Hänen (Jaakobin) puunsa oli meidän Puumme salaisuus. Samoin hänen lampaansa laumamme salaisuus.

 

3. Kristuksen lampaat iloitsevat ja seisovat kasteastian ympärillä; vedessä he omaksuvat elävän ja kauniin ristin kaltaisuuden, jota tuijottavat kaikki luodut ja kaikki siitä leimataan heihin kaikkiin.

 

4. Lähteellä Rebekka sai korviinsa ja käsiinsä jalokivet. Kristuksen puoliso on pukeutunut kallisarvoisiin koruihin, jotka ovat lähtöisien vedestä; kädessään elävä Ruumis, ja koruissaan lupaukset.

 

5. Mooses nosti vettä ja juotti syntisen Jetro- papin lampaat (Ilm.21:6; 22:17). Mutta meidän Paimenemme pon kastanut lampaansa, Hän, joka on totuuden ylipappi. Lähteellä laumat olivat mykkiä, mutta tässä lampailla on puhekyky.

 

6. Kansa kulki läpi veden ja kastettiin; kansa nousi kuivalle maalle ja tuli pakanoiksi. Heidän korvansa eivät tunteneet käskyä; manna turmeltui heidän astioissaan. Syökää te elävä ruumis, elämän lääke, joka antaa elämän kaikille!

 

7. Mooses sanoi Lootin pojille:”Antakaa meille vettä rahaa vastaan, antkaa meidän vain kulkea läpi teidän rajamaanne”. He kielsivät tien ja ajallisen veden. Katsokaa! Elävä, ilmaiseksi (niin Peshittossa: 1 Kun.1:38, mutta Gihon hebrean kielessä) annettu vesi ja polku, joka johtaa Eedeniin.

 

8. Veden avulla Gideon valitsi itselleen miehet, jotka olivat voittoisat taistelussa. Te olette laskeutuneet voittoisiin vesiin, nouskaa ylös ja viettäkää voittojuhlaa taistelussa! Ottakaa vastaan sovitus vedestä, ja taistelusta kruunaus!

 

9. Te,kastetut, ottakaa vastaan lamppunne. Niin kuin Gideonin talon lampaat voittakaa pimeys lampuillanne ja hiljaisuus hoosianna-huudoillanne. Gideon samoin taistelussa vietti voittojulaa huudoin ja liekein.

 

10. Kuningas Daavid kaipasi lähteen vettä ja he toivat ssitä hänelle, mutta hän ei juonut sitä, sillä hän näki, että se on ostettu miesten verellä. Veden keskellä te olette nauttineet täysin siemauksin siitä, joka ostettiin Jumalan verellä.

 

11. Profeetta sanoi Jumalan tulevan Edomista kuin viininpuristajan. Hän teki valmiiksi vihan viinikuurnan, Hän polki alas kansat ja vapahti Kansan. Hän palasi takaisin ja asetti kasteen. Kansat elävät, Kansan suhteen tapahtui epäonnistuminen.

 

12. Jeremia upotti jokeen pellavaisen vyön, joka oli turmeltunut; ja kansa vanheni ja tappeutui, ……. …, kansat,jotka olivat rappeutuneet ja turmeltuneet, ovat veden kautta puetut uuteen.

 

13. Siloan (kats. edellä) siunatussa virrassa papit voitelivat Salomonin. Hänen nuoruutensa oli ollut kunniallinen, hänen vanhuuttansa halveksittiin. Puhtaiden vesien kautta teidät on puettu Taivaan puhtauteen.

 

14. Lampaan villalla, joka ei ollut kostunut kasteesta, kuvattiin Jerusalemia, maljalla (? engl.bason),joka täytettiin vedellä, kuvattiin kastetta. Edellinen oli kuiva esikuvan tavalla, jälkimmäinen oli täysi sen vertauskuvan tavalla.

 

15. Uupunut ruumis vedessä huuhtoutuu ja virvoitetaan raatamisestaan. Katsokaa! Kasteastia, johon on kätketty virvoitus ja elämä ja ilot, siinä on lepo väsyneellä Aadamilla, joka aiheutti työnteon luomakuntaan.

 

16. Hien lähde ruumiissa on asetettu suojelemaan kuumetta vastaan. Kasteen lähde on asetettu suojelemaan Liekiltä. Tässä on vesi, joka on hyödyksi Gehennan sammuttamiseksi.

 

17. Joka matkustaa läpi autiomaan, varustautuu vedellä kaikenvaltaavaa janoa vastaan. Laskeutukaa te Kristuksen lähteelle ja ottakaa vastaan elämä jäseniinne varustuksena kuolemaa vastaan.

 

18. Ja vielä: sukeltaja tuo merestä ylös helmen. Olla kastettu on samaa kuin ottaa vedestä siihen kätketty puhtaus, helmi, joka on pantu jalokivenä jumaluuden kruunuun.

 

19. Makeaa vettä astiaansa panee merimies varastoon. Meren keskellä hän panee säästöön ja pitää sen makean katkeran keskellä. Niin myös keskellä synnin tulvaa säilyttäkää kastevesi.

 

20. Samarian nainen sanoi Herrallemme:”Katso” Kaivo on totisesti syvä!” Kaste, vaikka onkin korkea, on armossaan alentunut olemaan kanssamme, sillä sovitus on ylhäältä, joka on tullut alas syntisille.

 

21. ”Se, joka juo vettä, jota minä hänelle annan, totisesti hän ei ikinä janoa!” Tätä pyhää kastetta, sitä janotkaa, rakkat, älkääkä koskaan enää janotko niin, että tulisitte toiselle kasteelle.

 

22. Siiloan kasteessa sokea peseytyi ja hänen silmämunansa vesi avasi ja valaisi. Hän ytlkäsi pimeyden, joka niissä oli. Te olette hyljänneet pimeyden, vedestä teidät on puettu valoon.

 

23. Pilatus pesi kätensä, ettei kuuluisi surmaajien joukkoon. Teidän ruumiinne ovat kylpeneet, kätenne, samoin kuin suunne. Käykää sisään ja olkaa niitä, jotka syövät, sillä tämä lääke antaa elämän kaikille.

 

24. ”Seuratkaa minua ja, totiseti, minä teen teistä ihmisten kalastajia!” Sillä sen vetämisen sijaan, mikä on katoavaista, he kalastavit saalista, joka on ikuista. He olivat saaneet kaloja kuolemaa varten, ottivat vastaan kasteen ja antoivat elämän niille, joiden oli kuoltava.

 

25.Sataviisikymmentä kalaa saatiin Simonin verkosta vedessä, mutta hänen saarnaamastaan kasteen povesta kymmenet tuhannet ja tuhannet ihmiset saivat valtakunnan poikien nuottasaaliin.

 

26. Katsokaa! Pappimme kalastajan tavoin seisoo niukan veden yllä. Sieltä hän on saanut suuren nuotallisen kaikenmuotoisia ja kaikenlaisia. Hän on vetänyt nuotallisen tuodakseen sen kuninkaiden Kuninkaan, kaikkein korkeimman, luo.

 

27. Simon otti ja veti kalat ylös, ja ne vietiin Herramme eteen. Pappimme on nostanut vedestä, kädellä, jonka hän sai Simonilta, neitsyitä ja puhtaita miehiä, jotka tuotiin lähelle juhlien Herran juhlassa.

 

28. Rukoilen Sinua hartaasti armossasi antamaan minulle anteeksi, sillä armossa olet myös vannonut,Rabbuuni:”Hänen kuolemastaan,joka kuoli, minulla ei ole ilo, vaan Hänen elämästään.” Sinä olet sanonut ja minä olen hartaasti rukoillut: Oi, sinä, joka olet vannonut, anna anteeksi hänelle, joka hartaasti rukoillut

 

 

 

Hymni VIII

 

 

Kertosäe: Autuaita olette te, joiden ruumiit on tehty loistaviksi.

 

1.Jumala armossaan alensi itsensä ja laskeutui alas yhdistääkseen myötätuntonsa veteen ja sekoittakseen Majesteettinsa luonnon ihmisten viheliäisiin ruumiisiin. Hän teki veden kautta mahdolliseksi tulla alas ja asua meissä, samoin kuin armotapahtuma, ku hän tuli alas ja asui kohdussa. Oi, Jumalan armotekoja, Hänen, joka etsii kaikki keinot asuakseen meissä!

 

2. Hoorebin luolaan Hän alensi itsensä ja laskeutui, ja Moosekseen hän asetti majesteettinsa asumaan. Hän ilmoitti Hänen loistavat ihmeensä kuolevaisille.Siinä oli kasteen esikuva. Hän, joka tuli alas ja asui siinä, vaimentaa vedessä majesteettinsa voiman, jotta Hän voisi asua heikoissa. Mooseksessa asui Kristuksen tuulahdus ja teissä Kristuksen täydellisyys.

 

3. Tätä mahtia ei kukaan sitten voisi kestää, ei Mooses, pelastajien johtaja, eikä Elia, seloottien johta. Ja serafit myös peittävät kasvonsa, sillä se on mahti, joka alistaa valtaansa kaiken. Hänen armonsa yhdistyi hyväntahtoisuuteen vedessä ja öljyn kautta,jotta ihmiskunta heikkoudessaan voisi tulla kykeneväksi kestämään Hänenedessään vedellä ja öljyllä peitettynä.

 

4. Kahlitut papit jälleen lähteessä ,kätkivät ja piilottivat pyhäkön (1 Makk.1:19) tulen, kirkastuneen tulen salaisuuden, jonka Ylipappi sekoittaa kasteessa. Papit ottivat lokaa ja pirskottivat sitä alttarille, sillä sen tuli, tuon lähteen tuli, joka oli sekoittunut lokaan, – meidän vedessä olevien – ja Pyhällä Hengellä sekoitettujen ruumiidemme salaisuus.

 

5. Kolme Babylonin kuuluisaa kastettiin tulisessa pätsissä ja tulivat esiin. He menivät sisään ja kylpivät liekkien tulvassa. Heitä vastaan tulvivat helvetin hyökyaallot. Sillä heidän päälleen vihmottiin taivaasta langennutta kastetta. Se päästi heidät sieltä vapaaksi maallisen kuninkaan kahleista. Katso! Kuuluisat kolme menivät tuleen ja löysivät tulipätsistä neljännen.

 

6. Näkyvä tuli, joka riemuitsi ulkonaisesti, viittasi Pyhän Hengen tuleen, joka sekoittuu, ja, katso! Ktrkeytyy veteen. Liekeissä edeltäkuvataan kastetta, tuossa tulipätsin roihussa. Tulkaa, käykää sisälle kastettavaksi, veljet,sillä katso! se vapauttaa kahleet. Sillä siinä asuu ja on kätkettynä Jumalan Sovittaja, Hän,joka oli tulipätsissä neljäntenä.

 

7. Herramme puhui lisäksi kaksi sanaa, jotka yhteen ääneen ovat yhtä mieltä täydessä yhteisymmärryksessä. Hän sanoi:”Minä olen tullut lähettämään tulta,” – ja lisäksi:”Minut on kasteella kastettava”. Kasteen tulella sammuu tuli, jonka paholainen on sytyttänyt. Ja kastevesi on voittanut nuo riidan vedet, joilla hän oli saattanut koettelemuksiin Joosefin, joka voitti ja kruunattiin.

 

8.Katso! Vapahtajamme puhdas tuli, jonka Hän sytytti ihmiskuntaan armostaan. Tulensa kautta Hän sammutti tuon tulen, joka oli syttynyt saastaisessa ja syntisessä. Tämä on se tuli, joka polttaa orjantappurat ja lusteet. Mutta onnelliset ovat teidän ruumiinne, jotka ovat kastetut tulessa, joka on kuluttanut teidän tiheikkönne. Ja sen kautta teidän siemenenne on noussut maasta taivaaseen!

 

9. Jeremias äidinkohdussa, tuo pyhitetty ja opetusta saanut. Mutta jos avioliiton alhainen povi pyhitettiin hedelmöittämällä ja synnyttämällä hänet, kuinka paljon enemmän pyhittääkään kaste hedelmöittämällä ja synnyttämällä ne,jotka ovat puhtaat ja hengelliset! Sillä kohdussa on kaikkien ihmisten hedelmöittyminen. Mutta veden kautta tapahtuu syntymä, johon hengelliset ovat arvollisia.

 

10. Sillä vaikka Jeremia pyhittyi kohdussa, he ottivat hänet kynsiinäs ja heittivät hänet kuoppaan. Pyhä on profeetta likaisuudessaan, sillä hänen sydämensä oli puhdas, vaikka hän oli liejussa. Peljätkää, veljet, sillä katsokaa! Tänään on pesty pois teidän näkymätön tahraisuutenne ja syntienne inhottavuus. Älkää uudelleen palatko epäpuhtauteenne, sillä on vain yksi ruumittenne puhdistus!

 

11. Se julkea, joka kasteen jälkeen tekee syntiä, on kuin käärme, joka nahan luotuaan pukeutuu siihen uudelleen – joka on uudistettu ja tehty nuoreksi ja palaa takaisin pukemalla uudelleen vanhan nahkansa – sillä käärme ei heitä pois luontoaan. Heittäkää te pois kiusaajanne, sielujen turmelija, juuri vanha ihmisyytenne. Älkää antako sen vanhentaa uutta elämää, johon olette pukeutuneet.

 

12. Elisa heitti puun veteen ja sai raskaan kellumaan ja kevyen uppoamaan, niiden olemus muuttui vedessä. Siinä uusi tuli sen tilalle, mikä ei ollut luonnonmukainen. Kuinka paljon helpompaa, oi Herra, onkaan Sinun armollesi upottaa veteen raskaat synnit, mutta nostaa ylös sieluni, joka on kevyt, ja kohottaa se korkeuksiin.

 

13. Joosua, Nuunin poika, Jerikossa kirosi sen vallit ja julisti tuomion sen lähteille. Heidät, jotka Joosua kirosi perikatoon, on Jeesuksen mysteeriossa jälleen siunattu. Heihin oli heitetty suolaa ja ja he parantuivat ja saivat huojennuksen. Tämän suolan salaisuus: makea suola, joka tuli Mariasta, oli sekoittunut veteen, jolla parannettiin vitsaustemme inhottavuus.

 

14. Katsokaa! Hiljaiset vedet ovat edessänne, pyhät ja tyynet ja miellyttävät. Sillä ne eivät ole riidan vedet, jotka heittivät Joosefin vankityrmään, eivätkä ne ole niitä eripuraisuuden vesiä, joiden äärillä kansa ponnisteli ja napisi erämaassa. Nämä ovat vedet, joiden kautta on tehty sovinto taivaan kanssa.

 

15. Haagar näki vesilähteen ja siitä hän antoi juotavaa varhaiskypsälle pojalleen, hänelle, josta tuli kuin villiaasi erämaassa. Kaste on tuon vesilähteen sijasta. Siinä kastetaan Haagarin pojat ja heistä tulee lempeitä ja rauhallisia. Kuka on nähnyt tämänkaltaisia jukuripäitä, jotka ovat ikeenalaisia ja, katsokaa! tekevät työtä yhdessä kesyjen härkien kanssa, ja heidän viljelymaansa siemen leikataan satakertaisesti.

 

16. Alussa Henki, joka leijui kaiken yllä, liikkui vetten päällä. Ne hedelmöittyivät ja synnyttivät käärmeet ja kalat ja linnut. Pyhä Henki on leijunut kasteen yllä ja sen salaisuuden kautta on synnyttänyt kotkia, neitseellisiä ja kirkonpalvelijoita; ja sakramentissa synnyttänyt kaloja, naimattomuuden lupauksen antajia ja välittäjiä; ja, katsokaa! Käärmeiden mysteeriossa salakavalista on tullut viattomia kuin kyyhkyset.

 

17. Katsokaa vesissä Herramme miekkaa, sitä, joka jakaa pojat ja isät. Sillä se on elävä miekka, joka erottaa,katsokaa! elävät kuolleista. Katso! heidät on kastettu ja heistä tuli neitseellisiä ja pyhiä, heistä, jotka laskeutuivat veteen ja kastettiin ja pukeutuivat Ainosyntyiseen. Katsokaa! monet ovat julkeita Häntä kohtaan.

 

18. Näin kastetulle ja Häneen pukeutuneelle Ainosyntyinen monien Herra on sen vuoksi tullut monen asian sijaan, sillä hänelle Kristuksessa on tullut suuri aarre. Sillä Hän tuli erämaassa hyvän aterian pöydäksi ja hääjuhlassa viininvalitsemisen lähteeksi. Sellaiseksi Hän on tullut kaikelle kaikissa asioissa, avun ja parantamisen ja lupausten kautta.

 

19. Elisa oli enkelien kaltainen teoissaan, kunniassaan ja pyhyydessään. Enkelten sotajoukko oli hänen ympärillään. Niinpä olkoon kaste teille suojelusenkelien sotajoukko, sillä sen kautta sydämessä asuu toivo niistä, jotka ovat alhaalla. Ja heidän Herralleen ,joka on ylhäällä, pyhittäkää Hänelle ruiumiinne, sillä missä Hän pysyy, ei turmelus yllä.

 

20.Ne eivät ole enää tuon meren vedet, jotka aalloillaan varjelivat Kansan ja alistivat kansat laineillaan.Pöinvastainen vaikutus vesillä on kasteessa.Katsokaa! niissä ihmisillä on elämä.Katsokaa! niissä Kansa tuhoutuu. Sillä kaikki ne, joita ei ole kastettu kaikille elämän antavissa vesissä, ovat näkymättömästi kuolleita.

 

21. Ne eivät ole enää tuon meren vedet, jotka myrskysivät ja kuohuivat Joonaa vastaan ja upottivat syvyyksiin Amittaan pojan. Vaikka hän pakeni, hänet vietiin kahleissa vankilarakennukseen. Jumala heitti hänet vankilaan ja kahlehti hänet vankityrmään vankityrmän sisällä, sillä Hän sitoi hänet mereen, ja Hän sitoi hänet kalaan. Häntä kohtaan Armo oli takaajana, ja Hän avasi vankilan ja toi esiin saarnaajan.

 

22. Profeetat kutsuivat Kaikkein Korkeinta tuleksi – ”kuluttavaksi tuleksi” ja ”kuka voi siinä asua?” (Jes. 30:27) Kansa ei voinut siinä asua.Sen mahti murskasi kansat ja ne joutuivat sekasortoon. Siinä tulessa teidät on voideltu voitelulla. Häneen te olette pukeutuneet vedessä, Häntä te olette syöneet leivässä, viinissä juoneet Häntä, Äänessä kuunnelleet Häntä ja sielun silmin nähneet Hänet!

 

 

Hymni IX

 

 

Kertosäe: Siunattu on Hän, joka tuli alas, ja pyhitti vedet Aadamin lasten syntien sovittamiseksi.

 

1.Oi,Johannes, joka näit Hengen,joka oli Pojan pään päällä, osoittaen, kuinka Kaikkien Korkeiman Pää laskeutui alas ja kastettin, ja nousi ylös ollakseen maailman Pää. Hengen lapsiksi te olette näin tulleet, ja Kristus on tullut teille Pääksi. Te samaten olette tulleet Hänen jäsenikseen.

 

2. Miettikää ja ymmärtäkää, kuinka ylhäisiä te olette. Kuinka teillä Jordanin joen sijasta on loistava kaste, johon sisältyy rauha, levittäen siipensä varjoamaan ruumiinne. Johannes kastoi erämaassa. Hänessä (Kristuksessa) oli kasteen puhdas virta, siinä teidät puhtaasti kastetaan.

 

3. Lapset ajattelevat nähdessään sen kunnian, että sen loiston kautta sen voima lisääntyy. Mutta se pysyy samana, eikä itsessään erotu. Mutta voima, joka ei koskaan vähene tai enene meissä, on pieni tai jälleen suuri. Ja Hän,jolla on suuri ymmärrys, Hänessä kaste on tullut suureksi.

 

4. Ihmisen tieto, olkoonkin ylhäinen, ylhäinen on myös hänen arvonsa, enemmän kuin veljien. Ja hän, jonka usko on suuri, niin on myös hänen lupauksensa. Ja niin kuin on hänen viisautensa, niin on myös hänen kruunaamisensa. Niin kuin on valo, olkoonkin, että se on kokonaan kaunis ja kauttaaltaan samanlainen itsensä kanssa, mutta kauniimpi on toinen silmä kuin toinen.

 

5. Jeesus sekoitti voimansa veteen. Pukeutukaa Häneen, veljeni, tarkkanäköisinä ihmisinä. Sillä voima on vedessä pelkästään siksi, että tulisi ymmärretyksi, että heidät pestään. Olkoon sielumme pesty ruumiimme kanssa. Vesi antakoon ruumiille ilmoituksen ja sielulle salaisen voiman, jotta teidät tehtäisiin sekä ilmoituksen että salaisuuden kaltaisiksi.

 

6. Kuinka kaunis on kaste sydämen silmin, tulkaa katselkaamme sitä! Kuin sinetillä teidät on muotoiltu. Ottakaa vastaan sen kuva, jotta meidän oman kuvamme puuttuminen olisi meille merkityksetön. Sillä lampaat,jotka ovat valkoisia sydämeltään, katselevat kunniaa, joka on vedessä. Heijastakaa sitä sieluissanne!’

 

7. Kuin peili on vesi luonteeltaan sille, joka siinä tutkii itseään. Herätä sielusi, sinä, joka huomaat eron, ja ole sen kaltainen. Sillä se keskellään heijastaa kuvaasi. Huomaa siitä ja siinä esimerkki. Katsele siinä kastetta ja pukeudu siihen kätkettyyn kauneuteen.

 

8. Mitä se hyödyttää häntä, joka kuulee äänen, eikä tunne sen merkitystä? Kuka tahansa, joka kuulee äänen ja joka eo ymmärrä sitä, hänenkorvansa ovat täynnä, mutta sielunsa tyhjä. Katsokaa! koska lahja on ylenpalttinen, ottakaa se vastaan tarkkanäköisinä.

 

9. Kaste ymmärryksellä nähtynä on kahden valon yhteys ja runsaat ovat sen säteiden lähteet

ja mielessä oleva pimeys karkottuu, ja sielu katselee Häntä kauneudessa, kätkettyä kunnian Kristusta, ja suree kunnian puuttumista.

 

10. Kaste ilman ymmärrystä on aarre, joka on täydellinen, mutta tyhjä, koska hän, joka sen saa, on köyhä sen suhteen. Sillä hän ei ymmärrä, kuinka suuriin rikkauksiin hän käy sisälle asumaan. Sillä suuri lahja on niissä, vaikka huonoymmärryksinen ihminen ei ymmärrä, että hän juuri on yhtä korkea.

 

11. Avartakaa mielenne ja katsokaa, veljet, salaista patsasta ilmassa, jonka perusta kiinnittyy veden keskelle Korkeimman Paikan ovelle, niin kuin Jaakobin näkemät tikapuut. Katsokaa! niitä pitkin laskeutui valo kasteeseen ja niitä pitkin sielu nousee taivaaseen, jotta me yhdessä rakkaudessa sekoittuisimme.

 

12. Herramme lähetti Johanneksen kastettua Hänet kaksitoista lähdettä, ja he tulivat esiin ja puhdistivat virroillaan ihmisten saastaisuuden. Häntä palvovat valkaistaan Hänen vaatteidensa kaltaisiksi – Taaborin vaatteiden – ja ruumis vedessä vaatteiden sijasta valkaistaan. Ihmiset ja he ovat tulleet hänelle kunnian vaatteiksi.

 

13. Veljet, oppikaa vaatteistanne, kuinka teidän pitäisi pitää kunniassa jäseniänne. Sillä jos vaatetta,joka aina niin monta kertaa voidaan puhdistaa, pidetään oikein sen miellyttävyyden takia, ruumiista, jolla on vain yksi kaste, on pidettävä huolta moninkertaisesti enemmän, sillä moninkertaiset ovat sen vaarat.

 

14. Ja vielä: Aurinko talossa, joka on ahdas, joutuu siellä ahtaalle, olkoonkin, että aurinko on suuri. Mutta talossa, joka on kaunis ja tilava, kun aurinko nousee sen ylle, kauaksi ja laajalle siinä se levittää säteensä. Ja vaikka aaurinko on yksi ja sama luonnoltaan, se läpikäy muutoksia erilaisissa taloissa. Samalla tavoin Herramme eri ihmisissä.

 

 

Hymni X

 

Kertosäe: Kunnia Hänelle, joka tuli ja asetti kaiken ennalleen

 

1.Aadam teki syntiä ja ansaitsi kaikki murheet, samalla tavoin maailma, hänen esimerkkinsä mukaan, koko syyllisyyden. Ja sen sijaan,että harkitaan, kuinka se pitäisi saattaa ennalleen, pitäisi miettiä, kuinka sen lankeemus olisi sille mieluisa.Kunnia Hänelle, joka tuli ja asetti sen ennlleen.

 

2. Tämä syy vaati Häntä, joka on puhdas, tulemaan kastettavaksi, jopa saastaisten kanssa. Taivas Hänen kunniakseen avautui, jotta kaikkien puhdistaja voitaisiin kastaa. Hän tuli alas ja pyhitti vedet kastettamme varten.

 

3.Samasta syystä kuin Hän laskeutui kohtuun, smasta syystä Hän laskeutui virtaan. Samasta syystä kuin Hän laskeutui hautaan, samasta syystä Hän saa meidät käymään sisälle huoneeseensa. Hän täydellisti ihmiskunnan. Hän täydellisti ihmiskunnan kaikkien syiden vuoksi.

 

4. Hänen sikiämisensä on siunauksiemme varasto, Hänen syntymänsä ilomme aarreaitta,Hänen kasteensa on anteeksiantamuksemme peruste, Hänen kuolemansa elämämme perusta. Hän yksin on voittanut kuoleman ylösnousemuksessaan.

 

5. Hänen syntymässään valon tähti loisti taivaalla. Kun Hänet kastettiin, valo leimahti vedessä. Hänen kuollessaan aurinko pimeni taivaankannella. Hänen kärsiessään valonlähteet olivat Hänen kanssaan. Hänen epifaniassaan valonlähteet nousivat Hänen kanssaan

 

6. Hänen kunniansa ilmoitettiin Hänen majesteetillisuutensa tähden, Hänen kärsimyksensä Hänen ihmisyytensä takia, Hänen rakkautensa Hänen armosuosionsa vuoksi, Hänen tuomionsa Hänen oikeudenmukaisuutensa tähden. Hän on vuodattanut ominaisuutensa niihin, jotka ovat Hänen.

 

7. Kuka tahansa on katsonut Hänen kunniaansa ja halveksinut Häntä, voi katsoa uudelleen Hänen kunniaansa ja palvoa Häntä. Kuka tahansa ,joka oli ylenkatsonut maistaa Häne armosuosiotansa, voi ainakin pelätä saavansa tuntea Hänen oikeudenmukaisuuttaan. Hän on vuodattanut apunsa palvelijoilleen

 

8. Katsokaa! Aamulla itä valaistiin.Katsokaa! Etelä keskipäivällä pimennettiin. Länsi jälleen vuorostaan valaistiin illalla. Kolme ilmansuuntaa esittävät yhtä syntymää. Hänen kuolemaansa ja Hänen elämäänsä ne julistavat.

 

9. Hänen syntymänsä eteni ja liitettiin Hänen kasteeseensa, ja Hänen kasteensa liittyi Hänen kuolemaansa, Hänen kuolemansa johti ja ulottui Hänen ylösnousemmukseensa. Nelinkertainen silta Hänen valtakuntaansa. Ja katsokaa! Häne lampaansa ylittävät sen Hänen jalanjäljissään.

 

10. Ja niin kuin kukaan ilman syntymän ovea ei voi ilmestyä luomakuntaan, niin myöskään kukaan ilman ylösnousemusta ei voi käydä sisälel valtakuntaan. Ja kuka tahansa on katkaissut siltansa, on tehnyt tyhjäksi toivonsa.

 

11. Hän pukeutui haarniskaansa ja voitti ja kruunattiin. Hän jätti varustuksensa maan päälle ja nousi taivaaseen, että jos kuka tahansa ihminen halajaa kruunua, hän voi turvautua haarniskaan ja voittaa sen avulla voiton kruunun, jota ikävöitsee.

 

12. Hän täytti vanhurskauden maan päällä ja astui taivaaseen. Mutta jos Hänet, Kaikenpuhdistaja, kastettiin, ketä ihmistä ei silloin tulisi kastaa? Sillä armo on tullut kasteeseen pesemään pois haavojemme likaisuuden.

 

13.Jumalan pakonomainen tarve on kaikenvaikuttava voima, (mutta joka ei miellytä Häntä, joka on tästä pakosta)* , joka sellaisena on tarkkanäköisestä tahdosta peräisin. Siksi Hän kutsuu tekojemme hedelmien kautta meitä, jotka emme elä kuin pakon alaisina, suostuttelemalla.

*Tämän rivin tulkinta on hyvin arvailuun perustuva.

 

14. Hän on hyvä, sillä, katso! Hän tekee työtä näissä kahdessa asiassa: Hän ei tahdo rajoittaa vapauttamme, eikä myöskään siedä meidän käyttävän sitäväärin. Sillä jos Hän olisi rajoittanut sitä, Hän olisi ottanut pois sen voiman. Ja jos Hän olisi antanut sen mennä, Hän olisi riistänyt siltä avun.

 

15. Hän tietää, että jos Hän rajoittaa, Hän jättää meidät ilman. Hän tietää, että jos Hän hylkää, Hän tuhoaa meidät. Hän tietää, että jos Hän opettaa, Hän voittaa meidät. Hän ei ole rajoittanut eikä hyljännyt, niin kuin paholainen tekee. Ollen hyvä Jumala Hän on opettanut, kurittanut meitä ja voittanut meidät.

 

16. Hän tietää, että Hänen aarteitaan on runsaasti. Aarrekammioidensa avaimet Hän on antanut meidän käsiimme. Hän teki rististä meidän aarteemme, avaamaan meille Paratiisin portit, kuten Aadam avasi Gehennan portin.

 

 

Hymni XI

 

Kertosäe: Riemuitkoot paholaisen alastomiksi riisumat ruumiimme siitä, että vedessä ne ovat pukeutuneet kunniaansa.

 

 

1. Kiitä, oi tytär, että kruunaamisesi on ollut kaksinkertainen. Sillä, katso! Sinun temppelisi ja sinun poikasi riemuitsevat. Sinun temppeliesi vihkiminen toteutuu palvelemisessa, poikiesi pyhittyminen on voitelussa. Siunattu olet Sinä, joka yhdellä kertaa … … … … ilmestysmajan niille, jotka elävät Sinussa, ja Henki asuu poikiesi yllä!

 

2. Herramme pani alulle kasteen Jordanin siunatun joen keskellä.Korkeus ja syvyys riemuitsivat Hänessä. Hän tuo esiin vedestä rauhansa ensihedelmät, sillä ne ovat ensihedelmät, kasteen hedelmät. Hyvä Jumala säälissään on saava aikaan, että Hänen rauhansa on oleva ensihedelmät maan päällä.

 

3. Mooses pystytti ajallisen ilmestysmajan. Papit peseytyivät vedessä ja menivät sisään ja palvelivat, ja haavoitetiin ja rangaistiin, koska heidän sydämensä ei ollut sisältä puhdistettu. Siunattu olet sinä siinä, että suuren Kärsimyksen Pääsiäisessä papit uhrilahjojensa hyvällä tuoksulla, katsokaa! puhdistavat sieluja sinussa.

 

4. Profeetan näkemä salaisuus oli suuri, vuolas vista, joka oli voimallinen. Sen syvyyksiin hän tuijotti ja katseli sinun kauneuttasi itsensä sijasta. Sinä se olit, jota hän katseli. Sillä sinun uskosi ei hellitä, Sinun, jonka näkymätön virta on hukuttava alleen epäjumalanpalveluksen kavaluudet.

 

5. Vaikka Johannes oli suuri naisesta syntyneiden joukossa, kuitenkin se, joka on pieni, on suurempi kuin hän, siinä, että hänen kastamansa kastettaisiin uudelleen apostoleilta olevassa kasteessa. Siunattu olet Sinä, että Sinun pappisi on suurempi kui hän yksinomaan tässä, että ikuisesti toimittaa kastettaan.

 

6. Siiloan kaste ei tuonut armoa miehelle, joka siellä makasi, joka kolmekymmentäkahdeksan vuotta odotti sitä, sillä hän piti arvossa leeviläisiä henkilöitä. Siunattu olet Sinä siksi, että Sinun parannuksesi Sinussa on kaikille ihmisille, ja Sinun pappisi ovat pyhitetyt ja valmiit kaikkia varten, jotka ovat apusi tarpeessa.

 

7. Profeetta teki terveeksi vedet, jotka olivat epäterveelliset, ja paransi hedelmättömän maan sairauden niin, että sen kuolema poistettiin ja sen alue tuli kuuluisaksi,sillä sen jälkeläiset lisääntyivät ja sen povi täytettiin. Suurempi on Sinun armosi, Herra, kuin Elisan. Lisääntykööt lampaani ja laumani lähteeni suuren virran äärellä.(Hes.47:1)

 

8. Suuri on ihme asuinpaikkasi sisäpuolella. Laumat yhdessä Paimenineen, nuo, jotka ovat vesien virtojen äärillä. Kaksi näkymätöntä yhden kanssa tuo julki Hän, joka kastaa. Siunattu on Hän, joka kastetaan heidän lähteissään, sillä kolmet käsivarret ovat kantaneet häntä, ja kolme nimeä suojelleet häntä!

 

 

Hymni XII

 

Kertosäe: Siunattu on Hän,joka laskeutui veteen ja kastettiin Jordanissa, ja käännytti takaisin kansan erehdyksestä.

 

1.Kasteessa Aadam löysi jälleen kunnian, joka oli Eedenin puiden keskellä. Hän laskeutui alas ja sai sen vedestä. Hän pukeutui siihen, ja nousi ylös ja koristeltiin siinä. Siunattu olkoon Hän, jolla on armoa kaikille.

 

2. Ihminen lankesi Parartiisin keskellä ja kasteessa sääli uudisti hänet. Hän menetti kauniin muotonsa Saatanan kateudesta, ja löysi sen jälleen Jumalan armosta. Siunattu olkoon Hän, jolla on armoa kaikille.

 

3.Aviopari koristeltiin Eedenissä, mutta käärme varasti heidän kruununsa. Kuitenkin armo murskasi kirotun ja teki avioparista komean asusteissaan. Siunattu olkoon Hän, jolla on armoa kaikille.

 

4. He pukivat itsensä välttämättömyyden lehvillä, mutta Armollinen sääli heidän kauneuttaan, ja puiden lehvien sijasta Hän puki heidät kunnialla vedessä. Siunattu olkoon Hän, jolla on armoa kaikille.

 

5. Kaste on elämän alkulähde, jonka Jumalan Poika avasi elämällään, ja Hänen kyljestään se on synnyttänyt virrat. Tulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa, iloitkaa! Siunattu olkoon Hän, jolla on armoa kaikille.

 

6. Isä sinetöi kasteen korottaakseen sen, ja Poika omaksui sen, kirkastaakseen sen, ja Pyhä Henki kolminkertaisella sinetillä leimasi sen, ja se loisti pyhyydessä. Siunattu olkoon Hän, jolla on armoa kaikille.

 

7. Kolminaisuus, joka on käsittämätön, on koonnut aarteensa kasteeseen. Laskeutukaa, te köyhät, sen lähteeseen ja tulkaa siitä rikkaiksi, te tarvitsevaiset! Siunattu olkoon Hän, jolla on armoa kaikille.

 

 

Hymni XIII

 

 

Kastetun hymni

 

Kertosäe: Veljet, laulakaa ylistyslaulua kaiken Herran Pojalle, joka on antanut teille kruunut, sellaiset, joita kuninkaat kaipaavat.

 

1.Veljeni, teidän vaatteenne kimmeltävät kuin lumi ja puhdas on teidän loisteenne enkelien kaltaisuudessa.

 

 

2.Enkelien kaltaisina te olette nousseet ylös,rakastetut, Jordanin virrasta, Pyhän Hengen haarniskassa.

 

 

3.Hääkammion, joka on ehtymätön, olette saaneet, veljeni, ja Aadamin huoneen kunniaan olette tänään pukeutuneet.

 

4.Tuomio, joka seurasi hedelmästä, oli Aadamin tuomitseminen, mutta te olette tänään saaneet voiton.

 

5.Teidän vaatetuksenne on on loistava ja kauniit teidän kruununne, jotka Ensiksisyntynyt on pannut teille tänään papin käsien kautta.

 

6. Murheen sai Aadam paratiisissa, mutta te olette saaneet kunnian tänä päivänä.

 

7. Murheen haarniskaan te pukeuduitte, rakkaani, hetkellä, jolloin pappi avuksihuusi Pyhää Henkeä.

 

8. Enkelit iloitsevat, ihmiset täällä alhaalla riemuitsevat, teidän juhlassanne, veljeni,jossa ei ole saastaisuutta.

 

9. Taivaan hyvät asiat olette saaneet, veljeni. Varokaa paholaista, ettei hän turmele teitä.

 

10. Sinä päivänä, kun Hän laskeutui alas,taivasten valtakunta avasi teille ovensa ja pyytää teitä käymään sisälle Eedeniin.

 

11.Kruunut, jotka eivät himmene, on pantu teidän päihinne. Laulakoon teidän suunne alituisesti ylistyshymnejä.

 

12. Jumala heitti Aadamin suruun hedelmän avulla, mutta teidät Hän saa iloisksi ilon hääkammiossa.

 

13. Kuka ei iloitsisi teidän hääkammiossanne, veljeni? Sillä Isä Poikansa kanssa, ja Henki, iloitsevat teissä.

 

14. Teille Isä on oleva voiman muurina, ja Poika vapahtajana, ja vartijana Henki.

 

15. Marttyyrit kirkastavat kruununsa verellään, mutta teidät kirkastaa Vapahtajamme verellään.

 

16. Vartijat ja enkelit iloitsevat katuvasta. He ovat iloitseva teistä, veljeni, että teidät on tehty heidän kaltaisikseen.

 

17. Hedelmä, jota Aadam ei maistanut paratiisissa on tänään pantu teidän suihinne ilon kanssa.

 

18. vapahtajamme edeltäkuvasi Ruumistaan puuna, josta Aadam ei maistanut, koska hän oli tehnyt syntiä.

 

19.Paholainen aloitti sodan ja valloitti Aadamin huoneen. Katsokaa! teidän kasteenne kautta, veljeni, hänet on tänään nujerrettu.

 

20. Suuri on voitto, mutta tänään te olette voittaneet. Jos niin, älkää olko välinpitämättömiä, te ette joudu hukkaan, veljeni.

 

21. Kunnia heille, jotka puettiin, kunnia Aadamin huoneelle! Iloitkoot ja okoot siunatut syntymässä, joka on vedestä.

 

22. Ylistäkää Häntä, joka on pukenut kirkkonsa kunniaan! Kunnia Hänelle, joka on suurentanut Aadamin huoneen suvun!

 

 

Hymni XIV

 

 

Herraamme ja Johannesta koskeva hymni

 

Kertosäe: Kunnia Sinulle, Herrani, sillä Sinua palvovat ilolla taivas ja maa.

 

 

1.Ajatukseni vei minut Jordanille ja näin ihmeen, kun siellä ilmoitettiin loistava ylkä, joka on tuova morsiamelle vapauden ja pyhyyden.

 

2.Näin Johanneksen täynnä ihmetystä, ja ihmisten paljouden seisomassa häne ympärillään. Ja loistava ylkä kumartui alas pojan puoleen, joka oli hedelmättömästä, jotta hän voisi kastaa Hänet.

 

3. Sanaa ja Ääntä ajatukseni suuresti ihmetteli. Sillä, katsokaa! Johannes oli Ääni. Herramme ilmennettiin Sanana, Hän,joka oli kätketty, tulisi ilmoitetuksi.

 

4. Morsian oli kihlattu,mutta ei teinnyt, kuka oli sulhanen,johon hän tuijotti.Vieraat olivat kokoontuneet, erämaa täynnä, ja Herramme oli kätkettynä heidän keskelleen.

 

5. Sitten ylkä ilmoitti itsensä ja hän meni lähelle Johannesta, Ääntä, ja edelläkävijä liikuttui ja sanoi Hänestä:”Tämä on Ylkä, josta julista”.

 

6.Hän, joka kastaa kaikki, tuli kastettavaksi, ja Hän näyttäytyi Jordanilla. Johannes näki Hänet ja perääntyi rukoillen vapautusta, janiin hän puhui:

 

7.”Herrani, kuinka Sinä tahdot kstettavaksi, Sinä, joka kasteellasi sovitat kaikki? Kaste katsoo Sinuun,vuodatatko siihen pyhyyden ja täydellisyyden?”

 

8. Herramme sanoi:” Haluan sen olevan niin.Tule lähemmäksi, kasta minut, jotta tahtoni voisi tapahtua. Et voi vastustaa tahtoani.Haluan sinun kastavan minut, sillä siten tahdon sen tapahtuvan”.

 

9. ”Herrani, pyydän hartaasti, ettei minua pakotettaisi. Sillä on vaikeaa, että Sinä sanoit minulle:”Minulle on tarpeellista, että sinä kastat minut, sillä Sinähän puhdistat iisopillasi kaikki” ”

 

10. ”Olen pyytänyt sitä, ja minulle on mieleen, että niin tapahtuisi. Ja miksi, sinä Johannes, vastustat? Kestä vanhurskauden täyttäminen ja tule, kasta minut, miksi seisot?”

 

11. ” Kuinka voi avoimesti pitää käsissään tulta, joka polttaa? Oi,Sinä, joka olet tuli, armahda minua, äläkä pyydä minua tulemaan lähemmäksi Sinua, sillä se on minulle vaikeaa!”

 

12. ”Olen ilmaissut sinulle tahtoni, miksi epäröit? Tule,kasta minut,etkä sinä pala. Häähuone on valmis, älä estä minua hääjuhlasta, joka on valmistettu.”

 

13.” Serafit pelkäävät eivätkä uskalla katsoa Sinuun, etteivät sokeutuisi. Ja kuinka minä kastan Sinut, Herrani? Olen liian heikko tulemaan lähelle.Älä syytä minua!”

 

14. ”Sinä pelkäät, siksi älä vastusta tahtoani, jossa haluan, ja kaste kunnioittaa minua.Täytä työ, jota varten sinut on kutsuttu!”

 

15. ”Katso!” Minä julistin Sinua Jordanilla korvin kuultavaksi kansalle, joka ei uskonut. Ja jos he näkevät minun kastavan Sinut, he epäilevät, ettet Sinä olet Herra.”

 

16.”Katso, minut täytyy kastaa heidän nähtensä ja Isä, joka lähetti minut, todistaa minusta, että minä olen Hänen Poikansa ja Hän on minuun hyvin mielistynyt, sovittakseni Aadamin, joka oli Hänen vihansa alla.”

 

17. ”Minulle selvenee, oi, Herrani, tietäessäni luontoni, että minut on maasta muovailtu, ja Sinä muovailija, joka muodostat kaikki asiat. Sentähden, miksi minun pitäisi kastaa Sinut vedessä?”

 

18. ”Sinun tulee tietää, miksi minä olen tullut ja mistä syystä olen halunnut sinun kastavan minut. Olen kulkenut keskitietä, älä kieltäydy kastamasta!”

 

19. ”Pieni on joki, johon olet tullut, asuaksesi siinä ja Sinun puhdistamiseksesi. Taivaat eivät ole riittävät Sinun suuruudellesi, kuinka paljon väehmmän Sinä mahdut kasteesee!”

 

20. ”Kohtu on pienempi kuin Jordan, kuitenkin tahdoin asua Neitsessä. Ja niin kuin synnyin naisesta, niin minut on kastettava Jordanissa.”

 

21. ”Katso!” Sotajoukot seisovat! Katso! Serafien luokat palvovat! Ja jos tulen lähelle Sinua kastamaan, pelkään vapisten itseni puolesta.”

 

22. ”Sotajoukot ja väenpaljous sanovat sinua onnelliseksi, he kaikki, siksi, että kastat minut. Tätä varten olen valinnut sinut kohdusta asti. Älä pelkää, sillä minä olen niin tahtonut.”

 

23. ”Olen valmistanut tien, kun minut lähetettiin. Olen kihlannut morsiamen, kuten minua käskettiin. Levitköön tieto Sinun jumalallisesta ilmestymisestäsi yli koko maailman nyt heti, että Sinä olet tullut, äläkä käske minun kastaa Sinua.”

 

24. ”Tämä on valmistautumiseni, sillä niin olen tahtonut. Laskeudun veteen ja minut kastetaan Jordanissa, ja kirkastan kastettavien haarniskan, jotta he tulisivat valkaistuksi Minussa, ja ettei minusta päästäisi voitolle.”

 

25. ”Isän Poika, miksi kastaisin Sinut? Sillä, katso! Sinä olet Isässäsi ja Isäsi Sinussa. Sinä annat papeille pyhyyden.Miksi vaadit tavallista vettä?”

 

26. ”Aadamin lapset katsovat minuun, jotta minä valmistaisin heille uudestisyntymisen. Veden tien minä käyn läpi heitä varten, ja ilman kastamistani tätä ei voi olla.”

 

27. ”Sinun piispasi ovat vihityt, pappisi puhdistetut iisopillasi, voidellut ja kuninkaat Sinä valmistat. Mitä hyötyä kasteesta on Sinulle?”

 

28. ”Kihlaamasi morsian odottaa minua, että laskeutuisin veteen, että minut kastettaisiin ja pyhittäisin hänet. Yljän ystävä, älä kiellä minulta pesua, joka odottaa minua!”

 

29.”En kykene, sillä olen heikko, ottamaan käsiini Sinun tuliroihuasi. Katso! Sinun legioonasi ovat kuin liekki; pyydä yhtä serafeistasi kastamaan Sinut!”

 

30. ”Minun ruumiini ei omaksunut serafien muotoa, jotta ksäkisin serafin kastamaan minut. Katso! Aadamin ruumiin muodon olen ottaanut, ja sinun, Aadamin pojan, on kastettava minut.!

 

31. ”Vedet näkivät Sinut ja suuresti pelkäsivät. Vedet näkivät Sinut ja katso! ne vapisivat (Ps.77:17). Joki kuohuu kauhuissaan, ja kuinka minä, joka olen heikko, kastan Sinut?”

 

32. ”Vedet pyhitetään kasteessani, ja he ovat saava tulen ja Hengen minulta.Ja jos minua ei kasteta, heistä ei tule täydellisisä ollakseen lapsista hedelmällisiä, jotka eivät kuole.”

 

33. ”Jos tavallinen tuli lähestyy Sinun tultasi, se palaa siitä poroksi kuin sänkipelto. Siinain vuoret eivät kestäneet Sinua, ja minä, joka olen heikko, missä minä kastan Sinut?”

 

34. ”Minä olen liekehtivä tuli, mutta ihmisten vuoksi tulin lapseksi neidon neitseellisessä kohdussa ja nyt olen kastettavana Jordanissa.”

 

35. ”On hyvin asiaankuuluvaa, että Sinä kastaisit minut, sillä Sinulla on pyhyys puhdistamaan kaikki. Sinussa kaikki turmeltuneet tehdään pyhiksi. Ainoastaan Sinä olet pyhä, miksi Sinut on kastettava?”

 

36. ”On aivan oikein, että sinäkastaisit minut, niin kuin määrään, etkä sanoisi vastaan. Katso! Kastoin sinut kohdussa.Kasta sinä minut Jordanissa!”

 

37. ”Olen orja ja heikko.Sinä,joka vapautau kaikki, armahda minua! En kykene irrottamaan kengän paulojasi. Kuka tekee minut armolliseksi koskettamaan Sinun yljäistä päätäsi?”

 

38. ”Orjat vapautetaan kasteessani, allekirjoitukset hävitetään pesussani, orjan vapauttamiset sinetöidään vedessä, ja jos minua ei kasteta, kaikesta tästä ei tule mitään.”

 

39. ”Ilma on pukeutunut tulen vaippaan ja odottaa Sinua Jordanin yllä, ja jos Sinä suostut siihen ja haluat tulla kstetuksi, Sinun tulee kastaa itsesi ja täyttää kaikki.”

 

40. ”Tämä on asianmukaistaa, että sinä kastaisit minut, ettei kukaan voi erehtyä ja sanoa minuun nähden:”Jos Hän ei ole Isänsä huoneesta poikkeava, miksi leeviläiset pelkäsivät kastaa Häntä?” ”

 

41. ”Kuinka sitten, kun Sinut kastetaan, päätän rukouksen Jordanin äärellä? Kun Isä ja Henki nähdään Sinun ylläsi, kenen puoleen minä pappina käännyn?”

 

42.”Rukous hiljaisuudessa on täyttyvä.Tule, sinä yksin pane kätesi päälleni ja Isä antaa äänensä kuulua papin sijasta siten kuin on soveliasta Hänen Poikaansa nähden.”

 

43. ”Katso, kaikki ne ,jotka ovat kutsutut, seisovat. Katso! Yljän häävieraat, he todistavat ,että päivä päivältä sanoin heidän keskellään:”Minä olen Ääni enkä Sana.” ”

 

44. ”Hänen äänensä, joka huutaa erämaassa, täytä työ, jota varten tulit, jotta erämaa, johon menit, voisi kuuluttaa valtavaa rauhaa, jota sinä saarnasit siellä.”

 

45. ”Serafien huuto on tullut korviini. Katso” Kuulen Isän huoneesta sotajoukkojen huutavan:”Sinun jumaluutesi ilmestymisessä (epifaniassa) , oi Ylkä, maailmoilla on elämä.”

 

46. ”Aika kiitää ja häävieraat katsovat minuun nähdäkseen, mitä on tekeillä. Tule, kasta minut, jotta he voisivat ylistää Isän ääntä, kun se on kuultu.”

 

47. ”Kuuntelen,Herra, Sinun sanasi mukaan. Tule kasteelle, koska Sinun rakkautesi pakottaa Sinua! Tomu osoittaa jumalallista palvontaa siksi, että hän on siihen joutunut, että hän laskisi kätensä Hänen päälleen, joka muovasi hänet.”

 

48. Taivaalliset arvoluokat olivat hiljaa seisoessaan, ja Ylkä laskeutui Jordaniin. Ainoa Pyhä kastettiin ja heti nousi ylös ja Hänen Valonsa loisti maailmaan.

 

49. Korkeimmat ovet avattiin ylhäällä, ja kuultiin Isän ääni:”Tämä on minun rakkaani, johon olen mielistynyt. Tulkaa kaikki kansat ja palvokaa Häntä!”

 

50. Hämmästyneinä seisoivat ne, jotka katselivat Henkeä, joka tuli alas ja todisti Hänestä. Ylistys Sinun jumalalliselle ilmestymisellesi (epifaniallesi), joka ilahduttaa kaikki, Sinä, jonka ilmestyksessä maailmat valaistaan!

 

 

Hymni XV

 

 

1.Pojan syntymässä koitti valkeus ja pimeys hävisi maailmasta ja maa valaistiin. Niin antakoon se kunnian Isän kirkkaudelle, joka valaisi sen.

 

2. Hänen koittonsa nousi Neitseen kohdusta ja varjot väistyivät, kun Hänet nähtiin, ja Hän tukahdutti erehdyksen pimeyden, ja maan ääret valaistiin, jotta ne kunnioittaisivat.

 

3. Kansojen keskuudessa oli suuri sekasorto, ja valo koitti pimeydessä. Ja kansat riemuitsivat kunnioittaessaan Häntä,jonka syntymässä ne kaikki valaistiin.

 

4. Hänen valonsa loisti idän yllä. Tähti valaisi Persian. Hänen epifaniansa toi sille hyvän sanoman ja kutsui sitä:”Hän on tullut uhriksi, joka tuottaa ilon kaikille.”

 

5. Valon tähti kiiruhti ja tuli ja koitti pimeyden läpi, ja kutsui heidät kokoon, jotta kansat tulisivat ja riemuitsisivat suuressa Valossa, joka tuli alas maan päälle.

 

6. Yhden lähettilään tähtien joukosta taivaanvahvuus lähetti julistamaan heille, Persian pojille, että he voisivat valmistautua kohtaamaan kuningastaa ja palvomaan häntä.

 

7. Suuri Assyria sen havaitessaan kutsui tietäjät ja sanoi heille:”Ottakaa lahjoja ja menkää, kunnioittakaa Häntä, suurta Kuningasta, joka on syntynyt Juudeassa”.

 

8. Persian prinssit riemuiten toivat lahjoja alueeltaan, ja he toivat Neitsyen Pojalle kultaa, mirhaa ja suitsutusaineita.

 

9. He kävivät sisään ja löysivät Hänet lapsena, kun Hän asui vaatimattoman naisen talossa, ja he menivät lähemmäksi ja palvoivat ilolla ja toivat Hänen eteensä aarteensa.

 

10. Maria a sanoi:”Kenelle nämä ovat? Ja mitä tarkoitusta varten? Ja mikä on syy, joka on saanut teidät tulemaan maastanne Lapsen luo aarteinenne?”

 

11. He sanoivat:”Sinun Poikasi on Kuningas ja Hän valmistaa kruunut ja on kaikkien Kuningas, ja suuri on Hänen voimansa yli maailman, ja Hänen valatkunnalleen on kaikkien oltava kuuliaiset”.

 

12. ”Mihin aikaan tämän piti tapahtua, että alhainen nainen synnyttäisi Kuninkaan? Minä, joka olen avun tarpeessa ja elän puutteessa, kuinka silloin Kuningas voisi syntyä minusta?”

 

13. Yksin sinussa tämä tuli tapahtuvaksi, että sinusta syntyisi mahtava Kuningas, sinustaa, jossa köyhyyttä tullaan ylistämään ja sinun Poikasi määräysvaltaan tullaan antamaan kruunut.

 

14. ”Kuninkaiden aarteita minulla ei ole, rikkauksia ei ole koskaan tullut osakseni. Taloni on vaatimaton ja asumiseni puutteellinen. Miksi sitten ilmoitatte, että poikani on kuningas?”

 

15. ”Suuri aarre on Pojassasi ja rikkaudet, jotka riittävät tekemään kaikki rikkaiksi, sillä kuninkaiden aarteet vähennetään, mutta Häneltä ei puutu mitään eikä sitä voida miatat.”

 

16.” Olkoonpa ehkä jotain muuta mielestäsi kuningas ,joka on syntynyt; ota selvää Häntä koskevasta. Tämä on vaatimattoman naisen poika, sellaisen, joka ei ole sopiva katsomaan Kuningasta.”

 

17. ”Voiko olla, että valo koskaan eksyisi tieltä, jolle se on lähetetty? Ei pimeys kutsunut ja johtanut meitä. Valossa me kuljimme, ja sinun Poikasi on Kuningas.”

 

18. ”Katsokaa, te näette puhumattoman lapsen, ja hänen äitinsä talon tyhjänä ja puutteellisena, ja sellaista, mikä kuuluu kuninkaalle, ei ole ollenkaan siinä. Kuinka siinä sitten on kuningas nähtävänä?”

 

19. ”Katsokaa! Näemme,että puhumatta ja hiljaa on kuningas, ja vaatimaton, kuten olet sanonut. Mutta me myös näemme, että hän käskee tähdet korkeuksissa kiirehtimään julistamaan Hänestä.”

 

20. Olisi asianmukaista, oi ihmiset,että te tutkisitte, kuka on Kuningas, ja siten palvoa Häntä. Ainakin teidän tapanne on ehkä ollut virheellinen, ja toinen on Kuningas, joka on syntynyt.”

 

21. ”Olisi asianmukaista, oi Neitsyt, että hyväksyisit sen, että olemme saaneet tietää, että sinun Poikasi on kuningas, valon tähdeltä, joka ei erehdy. Ja tasainen on tie, ja hän johdatti meitä.”

 

22. ”Lapsi on pienokainen, ja katso! Hänellä ei ole kuninkaan ja valtaistuimen diademia. Ja mitä te olette nähneet, että teidän pitäisi kunnioittaa Häntä niin kuin Kuningasta aarteinenne?”

 

23. ”Pienokainen, koska Hän tahtoi sitä rauhan tähden, ja nyt sävyisä, kunnes hänet ilmoitetaan. Hänelle on oleva aika, jolloin kaikki diademit kumartuvat alas ja palvovat Häntä.”

 

24. ”Armeijoita Hänellä ei ole, eikä ole Pojallani legioonia ja sotilasjoukkoja. Äitinsä köyhyydessä’ Hän asuu.Miksi sitten kutsutte Häntä kuninkaaksi?!

 

25. ” Sinun poikasi armeijat ovat ylhäällä. He ratsastavat korkeudessa, ja he liekehtivät. Ja yksi heistä tuli ja käski meidät luokseen, ja koko maamme joutui tyrmistyksiin.”

 

26. ”Lapsi on pienokainen, ja kuinka on mahdollista, että Hän olisi Kuningas, maailmalle tuntematon? Ja ne, jotka ovat mahtavia ja maineikkaita, kuinkaa voi pienokainen olla heidän hallitsijansa?”

 

27. ”Lapsesi on iäkäs, oi Neitsyt, ja Päivien Muinaisuus ja korotettu yli kaiken. Ja Aadam hänen rinnallaan on aivan pieni lapsi, ja Hänessä kaikki luodut uudistetaan.”

 

28.”On hyvin soveliasta, että selvittäisitte koko salaisuuden ja selittäisitte sen, kuka se on, joka ilmoittaa teille Poikani salaisuuden, että Hän on teidän alueenne Kuningas.”

 

29. ”Samoin on soveliasta sinulle hyväksyä tämä, että ellei totuus olisi johdattanut meitä, emme olisi vaeltaneet tänne maan ääristä, emmekä tulleeet Poikasi takia.”

 

30. ”Koko salaisuus, niin kuin se oli muotoiltu teidän joukossanne, teidän maassanne; ilmaiskaa nyt minulle ystävinä, kuka hän oli,joka kutsui teidät tulemaan luokseni?”

 

31. ”Meille ilmestyi mahtava Tähti, joka oli tavattoman loistava tähtien yllä, ja sen loiste valaisi maamme. Se toi sanoman meille, että tämä kuningas on saapunut.”

 

32. ”Älkää puhuko, minä hartaasti pyydän, näistä asioista maassamme, etteivät he raivostuisi ja maan kuninkaat liittyisi yhteen lasta vastaan kayteudessaan.”

 

33. ”Älä ole tyrmistynyt,oi, Neitsyt! Sinun Poikasi on tekevä tyhjäksi kaikki diademit ja asettava ne kantapäänsä alle, eivätkä he voi nujertaa Häntä, jota kadehtivat.”

 

34. ”Herodeksen vuoksi olen peloissani, tuon epäpuhtaan suden, ettei hän ahdistaisi minua, vetäisi miekkaansa ja leikkaisi sillä irti makeaa rypälettä, ennekuin se on kypsä.”

 

35. ”Älä pelkää Herodeksen takia. Sillä hänen valtaistuimensa on sinun Poikasi käsissä. Ja niin pian

kuin Hän hallitsee, se kukistetaan, ja hänen diademinsa on putoava maan alle.”

 

36. ”Veritulva on Jerusalem, jossa erinomaiset teurastetaan, ja jos se saa hänet, se on käyvä Hänen kimppuunsa. Puhukaa salaa, älkääkä toitottako sitä laajalti.”

 

37. ”Kaikki virrat ja samoin miekat ovat tyyntyvä sinun poikasi käsin, ja Jerusalemin miekka on tylsyvä, eikä halaja ollenkaan tappaa.”

 

38. ”Jerusalemin pappien kirjanoppineet vuodattavat verta eivätkä ota huomioon. He haluavat nostattaa murhanhimoisen kiistan minua vastaan ja Lasta vastaan, oi tietäjät, olkaa hiljaa!”

 

39. ”Kirjanoppineet ja papit tulevat olemaan kykenemättömiä haavoittamaan poikaasi kateudessaan, sillä Hän on ottava pois heidän pappeutensa, tekevä tyhjäksi heidän juhlansa.”

 

40. ”Serafi ilmoitti minulle, kun sain tietää lapsen sikiämisestä, että Poikani on kuningas; että Hänen diademinsa on korkeudesta ja sitä ei oteta pois. He selittivät; hän selitti minulle juuri niin kuin te teette.”

 

41. ”Sentähden serafi, josta olet puhunut, on hän, joka tuli tähtenä ja joka meille näytettiin ja joka toi meille hyvänsanoman, että Hän on suuri ja loistava tähtien yllä”.

 

42. ”Tuo Enkeli selitti minulle hyvässä sanomassaan, kun hän ilmestyi minulle, ettei Hänen valtakunnallaan ole loppua oleva, ja salaisuus pidetään eikä sitä ilmoiteta.”

 

43. ”Tähti selitti meille myös, että sinun Poikasi on Hän, joka on pitävä diademin. Hänenulkomuotonsa oli jotenkin muuttunut ja hän oli Enkeli, eikä antanut meidän sitä tietää.”

 

44. ”Edessäni, kun serafi näyttäytyi, hän kutsui Häntä Herrakseen ennenkuin Hän oli syntynyt, ja Korkeimman Poika ilmoitti Hänet minulle. Mutta siitä, missä Hänen Isänsä on, hän ei antanut minulle tietoa.”

 

45. ”Meidän edessämme hän julisti tähden muodossa, että Korkeimman Herra on hän, joka on syntynyt, ja yli valon tähtien on Poikasi hallitsija.Ja ellei Hän käske, ne eivät nouse.”

 

46. ”Katso! Teidän kuultenne ilmoitetaan muut salaisuudet, jotta saattaisimme tietää totuuden, kuinka neitsyydessä kannoin Poikani, ja Hän on Jumalan Poika; menkää julistakaa Häntä!”

 

47. ”Sinun kuultesi tähti opetti meille, että Hänen syntymäämnsä ylistetään yli maailman, ja kaikkien olentojen yläpuolella on sinun Poikasi, joka on Jumalan Poika sinun sanasi mukaan.”

 

48. ”Maailma ylhäällä ja maailma alhaalla todistavat Hänestä, kaikkiserafit ja kaikki tähdet, että Hän on Jumalan Poika ja Herra. Viekää Hänen maineensa maihinne!”

 

49. ”Koko korkeuden maailma yhdessä tähdessä on saanut liikkeelle Persian ja se on oppinut totuuden, että sinun Poikasi on Jumalan Poika ja kaikki kansat on oleva Hänelle alamaiset.”

 

50. ”Viekää rauha maihinne, lisääntyköön rauha rajojenne sisällä. Kuin totuuden apostoleja voidaan teitä usoa, kaikilla teillä, joita olette kulkeva.”

 

51. ”Sinun Poikasi rauha on saattava meidät rauhassa maihimme, niin kuin se on johtanut meidät tänne. Ja kun maailmat ovat yrittäneet anastaa Hänen Voimansa, voi Hän käydä maassamme ja siunata sitä.”

 

52. ”Iloitkoon Persia teidän hyvästä sanomastanne! Riemuitkoon Assyria teidän tulostanne! Ja kun Poikani valtakunta on kohoava, voi Hän pystyttää lippunsa maahanne!”

 

53. Laulakoon Kirkko riemuiten: ”Kunnia Korkeimman syntymälle, Hänen ,jonka kautta maailma ylhäällä ja maailma alhaalla valaistiin! Siunattu olkoon Hän,jonka syntymän kautta kaikille on valmistettu ilo!”