Isien opetuksia

Kokoelma rukousajatelmia pyhän isämme Efraim Syyrialaisen teoksista

(Kilvoittelija.  Kokoelma hengellisiä opetuksia. Valamon Luostari 1993, ss. 144-147)

 

1. Autuaat

 

Autuas on se, joka Herran tähden on täydellisesti vapautunut kaikesta siitä, mikä on maallista tässä elämänhyörinässä, ja sen sijaan palaa rakkaudesta Jumalaan, joka yksin on hyvä ja armelias

Autuas on se, josta on tullut hyveitten harjoittaja ja joka hedelmällisen pellon tavoin kantaa Herrassa paljon elämän hedelmiä.

Autuas on se, joka ei vain Jumalaa palvellessaan vaan joka hetki on taivaan enkelin tavoin ajatuksiltaan puhdas eikä salli pahan itseään lähestyä, ettei se vangitsisi hänen sieluaan eikä johdattaisi sitä pois Jumalasta, Pelastajasta.

Autuas on se, joka rakastaa pyhyyttä ja puhtautta eikä ole saastuttanut ruumistaan saatanan häpeällisillä teoilla.

Autuas on se, joka säilyttaä lakkaamatta Jumalan muiston. Hän on maan paällä taivaan enkelin kaltainen palvellen Herraa lakkaamatta pelolla ja rakkaudella.

Autuas on se, jolle on mieluista katumus, jonka kautta syntiset pelastuvat, ja joka ei nauti synnistä peläten tulevansa kiittamattörnaksi Jumalaa, Pelastajaamme, kohtaan.

Autuas on se, joka kuninkaallisia aarteita vartioivan miehuullisen sotilaan tavoin vartioi sielunsa ja ruumiinsa nuhteettomuutta Herrassa.

Autuas on se, joka taivaan enkelin tavoin puhtain ajatuksin suullaan ylistää sitä, jolla on valta kaikkiin, joissa henki on.

Autuas on se, joka serafin ja kerubin tavoin ei ole koskaan haluton hengelliseen Jumalan palvelemiseen, vaan vaikenematta ylistää Herraa.

 

 

2. Ylistyslaulu Vapahtajalle

 

Sinua kumarran, Valtias, Sinua kiitän, oi Hyvä, Sinua rukoilen Pyhä, Sinun, ihmisiä rakastavan eteen lankean ja Sinua ylistän, Kristus, sen tähden että Sinä, ainosyntyinen, kaiken Herra, ainoa synnitön, minun kelvottoman syntisen tähden kärsit kuoleman, ristinkuolelman, vapauttaaksesi syntisen sieluni synnin kahleista

Mita voinkaan antaa vastalahtaksi Sinulle, Valtias? Kunnia Sinulle, ihmisia rakastava! Kunnia Sinulle, laupias! Kunnia Sinulle, pitkämielinen! Kunnia Sinulle, joka annat anteeksi kaikki syntiinlankeamiset

Kunnia Sinulle, Sinä tulit alas sielujamme pelastamaan! Kunnia Sinulle, Sinä tulit lihaksi Neitseestä! Kunnia Sinulle, joka sidottiin! Kunnia Sinulle, joka otit vastaan ruoskimisen! Kunnia Sinulle, joka jouduit pilkattavaksi! Kunnia Sinulle, ristiinnaulitulle! Kunnia Sinulle, hautaan lasketulle

Kuolleista noussut, kunnia Sinulle! Tuonelassa saarnannut, kunnia Sinulle! Sinä laskit meidän uskomme perustuksen, kunnia Sinulle! Taivaaseen noussut, kunnia Sinulle! Sinä istut kunniassa Isän oikealla puolella ja olet taas tuleva enkeljoukkojen kanssa tuomitsemaan jokaista Sinun pyhiä kärsimyksiäsi halvaksi katsonutta sielua, kunnia olkoon Sinulle!

Tuona peljättävänä ja vapisuttavana hetkenä, kun taivaan voimat lähtevät liikkeelle, kun kaikki enkelit, ylienkelit, kerubit ja serafit pelolla ja vavistuksella seisovat Sinun kunniasi edessä, kun maan perustukset järkkyvat ja kaikki, joissa henki on, hämmästyvat Sinun kunniasi vertaamatonta kirkkautta, tuona hetkenä peittäköön kätesi minut Sinun siipiesi suojaan ja vapautukoon sieluni kauheasta tulesta, hammasten kiristyksestä ja synkästä pimeydestä sekä ikuisesta itkusta, että minä saattaisin ylistäen lausua Sinulle Kunnia olkoon Sinulle, joka olet tahtonut pelastaa syntisen suuren hyvyytesi tähden!

 

3. Suo meille kaikkityydyttävä armosi

 

Paranna minut, Herra, niin minä parannun! Sinä yksin olet kaikkitaitava ja laupias Parantaja, sentähden rukoilen hyvyyttäsi: paranna sieluni haavat ja valista mieleni silmät, jotta kasittäisin ainaisen huo-lenpitosi pelastuksestani! Missa sydämeltäni ja mieleltäni olen houkaksi tullut, siinä sinun armosi, totuuden suola, oikaiskoon minua.

Mita sanoisin Sinulle, Sydänten näkijä, joka sydamet Ja sisimmat salaisuudet tutkit? Sina itse näet, että minun sieluni janoaa Sinua kuten kuiva maa vettä, ja Sinua kaipaa sydämeni. Sinun armosi on aina ravinnut häntä, joka Sinua rakastaa.

Tämän tähden niin kuin olet aina kuullut minua, niin älä nytkaän väheksy rukoustani. Näethän, miten mieleni vangitun tavoin etsii Sinua, joka yksin olet todellinen Pelastaja.

Lähetä armosi, että nälkäni tulisi tyydytetyksi ja janoni sammuisi. Eihän mikään voi tyydyttäa kaipaustani, jolla kaipaan Sinua, Valtiaani. Voiko kukaan, joka Sinua todella rakastaa ja totuutesi valoa janoaa, tulla koskaan kylläiseksi Sinusta?

Valon antaja! Täytä anomukseni ja suo minulle, mita rukoilen: vuodata sydämeeni pisara armoasi, että siinä rakkautesi tuli leimahtaisi liekkiin ja polttaen kuluttaisi ortantappurani Ja ohdakkeeni -pahat ajatukseni!

Lahjoita minulle tämä runsaudestasi kuten Jumala ihmiselle, kuninkaitten Kuninkaana anna se minulle ja Hyvänä Isänä enennä se minussa.

 

4. Sinussa, Herra, on kaikki, mitä me tarvitsemme

 

Herra, Sinua me rukouksessamme etsimme, sillä Sinuun on kätketty kaikki. Sinusta me tulemme rikkaiksi, sillä Sinä olet rikkaus, jota ei ajan vaihtelu kykene uuttamaan. Sinun laupeutesi tulkoon meidän avuksemme! Sinun armosi olkoon puolustajanamme! Vuodata aarteistasi haavoihimme lääke, joka parantaisi ne.

Sinua meidän tulee etsiä kaiken muun asemesta ja paitsi Sinua emme saa mitään etsiä. Sillä joka Sinua etsii, hän löytää Sinussa kaiken.

Sinussa puutteenalainen löytäa rikkautensa, murheellinen sydämelleen ilon, jokainen haavoitettu parannuksen ]a jokainen ahdistunut lohdutuksen.

Herramme, ota rukouksemme vastaan ja anna meille Itseäsi. Sinussa eläkäamme ja Sinut kaiken muun asemesta omistakaamme. Silloin kaikki on meidän.

Suo meidan, Herra, olla Sinun omiasi. Laupeutesi tahden ole Sinäkin meidän, sillä vanhurskas Isä on antanut Sinut meille haavojemme parantajaksi.

Isäsi tahdon mukaan Sinä olet meidän; Sinä olet meidän myös omasta vapaasta tahdostasi. Sinä olet kanssamme, Immanuel! Sinä olet kanssamme, sillä Sinä olet meidän Herramme.

Meidän luoksemme laskeutunut Jumalamme, ota vastaan rukouksemme, ota huomioon syntisten kyyneleet ja ole laupias syyllisiä kohtaan.

Vapaasta tahdostasi Sinä yhdistyit kanssamme, ole siis rukoustemme puoltajana. Kohota ne Isäsi eteen ja vahvista sielujemme rauha.