Kysymykset_Traditio

Miten ortodoksinen kirkko ymmärtää paavin aseman Pietarin seuraajana?

K: Miten ortodoksinen kirkko ymmärtää paavin aseman Pietarin seuraajana?

V: Kirkon Pää on Herra Jeesus Kristus itse. Hän on aina läsnä kirkossa eikä tarvitse sijaista tai sijaisia. Piispa tai piispan alaisuudessa toimiva pappi johtaa eukaristiaa, mutta tämä ei johdu siitä, että Jeesus olisi jotenkin poissa tai “poissa taivaassa”.

Ortodoksit myöntävät paaville, Rooman piispalle. kunniaprimaatin – samanlaisen, jonka me annamme Konstantinopolin patriarkalle , jota kutsutaan “ensimmäiseksi vertaistensa joukossa”. Tämä ei merkitse yleistä tuomiovaltaa. On täysin hyväksyttävää pitää paavia Pietarin seuraajana, aivan kuten Konstantinopolin patriarkka on Andreas Ensiksikutsutun, joka itse asiassa toi Pietarin Herran luo, seuraaja.

Ortodoksit tulkitsevat myös Herran sanat kalliosta, jolla kirkko seisoo, tarkoittavan Pietarin antamaa uskontunnustusta: “Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika”.

Voisimme sanoa, että Pietari ruumiillisti tuon uskonilmaisun. Hän myös horjui sen uhan edessä, että hänet ristiinnaulittaisiin yhdessä Mestarin kanssa sinä yönä, jona hänet kavallettiin. Sitten hän teki parannuksen ja osoitti Uuden testamentin kirjeissään katumuksensa aitoutta julistamalla, että hän oli pettänyt hänet.

Pietari toimii siten esimerkkinä uskosta, toivosta ja parannuksesta, aivan toisin kuin maalliset johtajat, jotka pyrkivät kaikin tavoin salaamaan virheensä ja antamaan maailmalle vain kaikkein myönteisimmän kuvan.

Ortodoksit eivät voi hyväksyä kantaa, jonka mukaan kirkko on kirjaimellisesti rakennettu Pietarin seuraajan auktoriteetin varaan. Ortodoksit hyväksyvät piispojen viran merkityksen, mutta “avaimia”, jotka Herra antoi Pietarille, pidetään samalla tavalla kaikille piispoille annettuina.

Kun hän ilmestyi apostoleille, joiden seuraajia piispojen katsotaan olevan, hän sanoi heille kaikille – ei vain Pietarille: “Ottakaa vastaan Pyhä Henki. Se, mitä sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa, ja se, mitä päästätte irti maan päällä, on päästetty irti taivaassa”.

Tämä ei tarkoita, että kirkko seisoo piispojen ja pappien auktoriteetin varassa. Itse asiassa on vain yksi pappi, ja se on Jeesus, meidän Herramme itse – ja hän jakaa pappeutensa erityisellä tavalla piispojen, pappien ja diakonien kanssa. Mutta hän antaa kuninkaallisen pappeuden arvokkuuden myös koko Jumalan kansalle – kaikille, jotka ovat kastettuja, jotka uskovat, jotka elävät pyhissä salaisuuksissa ja jotka hänen armostaan ilmentävät hänen rakkauttaan ja ystävällisyyttään ympäröivälle maailmalle, kunnes hän palaa.