Kysymykset_MikäMiksi

Miten luterilaisuus on saanut alkunsa ja miten sen opetus eroaa ortodoksisuudesta?

K: Miten luterilaisuus on saanut alkunsa ja miten sen opetus eroaa ortodoksisuudesta?

V: Luterilaisuudella tarkoitetaan kaikkia uskontunnustuksia ja katekismuksia, jotka on sisällytetty Yksimielisyyden kirjaan (Liber  concordiae, julkaistu 1580, 50 vuotta Augsburgin tunnustuksen jälkeen 1530), lukuun ottamatta Yksimieisyyden kaavaa (1577), ja jotka ovat Lutherin († 1546) ja Philip Melanchtonin laatimat vuosien 1529 ja 1537 välillä. Augsburgin tunnustuksen laati Melanchton ja esitti sen Kaarle V:lle Augsburgin valtiopäivillä vuonna 1530.

Luterilaisuuden tärkeimmät väittämät ovat vanhurskauttaminen ainoastaan uskon kautta. Ensimmäinen osa käsittää uskon ongelmia Wittenbergin teologien kirjoittamien artiklojen perusteella. Toinen osa käsittelee kirkon elämässä tapahtuvia väärinkäytöksiä, jotka tuli korjata pohjautuen Torgaun artikkeleihin.

Lutherin tärkeimmät opit, jotka ovat katolilaisvastaisia, ovat seuraavat:

  • Raamattu on ylin auktoriteetti ja sitä tulkitaan itsellään;
  • Raamatun ulkopuolisten uskomusten ja perinteiden hylkääminen.
  • Pelastuksen luonne:

Ihmisten vanhurskauttaminen Kristukseen uskomisen kautta.   Vanhurskauttamisen ansiosta, vaikka ihmiset olivat ennen syntisiä, nyt heidät vanhurskautetaan Jumalan edessä ilman mitään erityistä aloitetta heiltä itseltään;

  • Kirkko on uskovien yhteisö, jotka ovat pappeja. Tällä tavalla hylätään katolinen opetus kirkosta, joka on hierarkkinen instituutio, tarkoitettu hallinnoimaan pelastusta mysteerien kautta;
  • Lasten uudistisynnyttäminen kasteen kautta;
  • Kristuksen todellinen läsnäolo eukaristisessa leivässä, ”siinä, sen kanssa ja sen alla”, kirkastetun Kristuksen läsnäolo kaikkialla.
  • Syntisten hengellinen kyvyttömyys
  • Oppi on pakollinen, mutta seremoniat ovat ”vapaamuotoisia”
  • Kultti ja saarna kansan kielellä
  • Kolme ekumeenista uskontunnustusta ja luterilaiset tunnustuskirjat (Augsburgin tunnustus ja Lutherin pieni katekismus) edustavat Jumalan sanan oikeaa tulkintaa.

Luterilaisuudesta tuli virallinen uskonto paitsi Saksassa (16. vuosisadalla), myös Skandinavian maissa.  Saksan evankelinen kirkko (EKD), johon kuuluu luterilaisia, kalvinisteja ja “yhdistyneitä”, perustettiin vuonna 1948. Luterilaiset kirkot ovat liittyneet Maailman luterilaiseen järjestöön, joka perustettiin vuonna 1947.