Isien opetuksia

Isien opetuksia ja mielipiteitä Kristuksen jumaluudesta

Aristides

“Kristittyjä ovat he, jotka ennen kaikkia kansoja maan päällä ovat löytäneet totuuden, sillä he tunnustavat Jumalan, kaiken Luojan ja tekijän, ainosyntyisessä Pojassa ja Pyhässä Hengessä” (Apology 16)

 

Arnobius

“No, sitten muutamat “raivoavat, vihaiset ja kiihtyneet ihmiset sanovat: Onko tuo Kristus teidän Jumalanne? Jumala todellakin, vastaamme, salaisten voimien Jumala” (Against the Pagans 1:42, ANF,Vol.VI)

 

Athanasios Suuri

“Kolminaisuus on Kolminaisuus ei vain nimen tai puheen kuvaannollisuuden mukaan, pikemminkin se on Kolminaisuus totuudessa ja todellisessa olemassaolossaan. Aivan kuten Isä on se, mitä Hän on, samoin myös Hänen Sanansa on sitä, mitä on ja jumala yli kaiken. Eikä myöskään Pyhä Henki ole jotain ei-olevaa, vaan on todella olemassa ja jolla on todellinen olemus.” (Letters to Serapion 1:28, NPNF. Ser. II, Vol. IV )

“Ykseys ilman sekoittumista, muista eroava ilman erottautumista. Jakamaton ja ilman aste-eroja.” (Sermon on Lk.10:22,NPNF, Ser. II. Vol.IV)

 

Athenagoras

“… Poika ollen Isässä ja Isä Pojassa, ykseydessä ja hengen voimassa, Isän ymmärrys ja järki on Jumalan Poika” (A plea for Christians, ANF,Vol. II, s.133)

“… sillä Kristus on Jumala yli kaiken”. (Refutation af all Heresies 10.34; ANF, Vol. II )

“…vaikka sana on Jumalasta, hänellä ei ole alkua. Pikemminkin oltuaan Jumalan kanssa ja Jumalassa iankaikkisesti, hän tuli esiin oikeana ajankohtana”.(A plea for Christians 12:20 ;ANF,Vol. II.)

“Jumala Sana tuli alas taivaasta… Hän tuli maailmaan ja… osoitti olevansa Itse Jumala” (Against the Heresy of a Certain Noetus 17;ANF ,Vol. II)

“He (kirkon jäsenet) uskovat Isään Jumalaan ja Poikaan Jumalaan ja Pyhään Henkeen ja selittävät heidän yhteytensä ja erityispiirteensä.”( A plea for Christians 10:3; ,ANF,Vol. II )

“Kukapa ei olisi hämmästynyt kuullessaan noiden itseään ateistiksi kutsuvien tunnustavan Jumalan Isän, Jumalan Pojan ja Pyhän Hengen ja opettavan heidän yhtenäisyydestään voiman suhteen ja arvoeroistaan”. (Intercession on Behalf of the Saints 10; ANF, Vol. II )

 

Diognetus

“… kuin kuningas lähettää Poikansa, joka myös on kuningas, hän lähetti hänet, Jumalana hän lähetti hänet (so. Jeesuksen); ihmisenä hän lähetti hänet; vapahtajan hän lähetti hänet…” (Diognetus to Mathetes, 7)

 

Dionysios Suuri

“Niinpä emme voi jakaa kolmeen jumaluuteen ihmeellistä ja jumalallista ykseyttä… Pikemminkin meidän tulee uskoa Jumalaan, Isään Kaikkivaltiaaseen, ja Jeesuksen Kristukseen, Hänen Poikaansa, ja Pyhään Henkeen, ja että sana on yhtä maailmankaikkeuden Jumalan kanssa. “Sillä Isä ja minä olemme yhtä” Hän sanoi, ja “minä olen Isässä ja Isä on minussa.” (Letter to Dionysios, ANF, Vol. VI)

 

Gregorios Ihmeidentekijä

“Mutta jotkut kohtelevat Pyhää Kolminaisuutta kauhealla tavalla, kun he varmoina vakuuttavat, ettei ole kolmea persoonaa ja esittävät ajatuksen persoonasta vailla olemassaoloa. Sitä varten me irrottaudumme Sabelliuksesta, joka sanoo, että Isä ja Poika ovat sama (persoona)… Me kiellämme tämän, koska uskomme, että kolmella persoonalla… nimittäin Isällä, Pojalla ja Pyhällä Hengellä… on selitetty olevan yksi jumaluus, sillä yksi jumaluus, joka ilmentää itsensä Kolminaisuuden luonnon mukaan on pohjana luonnon ykseydelle.” (Part II: Dubious or spurious writings: A Sectional Confession of Faith 7:7-1, ANF, Vol. VI)

“Mutta jos he sanovat: “Kuinka voi olla kolme persoonaa, mutta kuitenkin vain jumaluus”, voimme vastata näin: Todellakin on kolme persoonaa, koska on Isän Jumalan persoona, Herran, Pojan, persoona ja Pyhän Hengen persoona, ja lisäksi, että on vain yksi jumaluus, koska… Kolminaisuudessa on vain olemus.” (Part II: Dubious or spurious writings: A Sectional Confession of Faith 14: 1-7, ANF, Vol. VI)

“On yksi Jumala, elävän Sanan Isä, joka on Hänen olemassa oleva viisautensa ja voimansa ja iankaikkinen kuvansa: täydellisen Ainosyntyisen täydellinen Synnyttäjä. Ainosyntyisen Pojan Isä. On yksi Herra, Ainoan Ainoa, Jumala Jumalasta, Jumaluuden Kuva ja Kaltaisuus, voimallinen Sana, kaiken perustukset käsittävä viisaus, kaiken luodun muovaillut voima, todellisen Isän todellinen Poika, Näkymättömän Näkymätön, Turmeltumattoman Turmeltumaton, Kuolemattoman Kuolematon ja Ikuisen Ikuinen… Ja näin ollen Poika ei ollut koskaan ilman Isää, eikä Henki ilman Poikaa, vaan ilman vaihtuvuutta ja muutosta sama Kolminaisuus pysyy ikuisesti.” (Declaration of Faith)

 

Hippolytus Roomalainen

“Jos sitten sana oli Jumalana kanssa ja oli myös Jumala (Joh.1:1), mitä sitten? Voidaanko sanoa, että on kysymys kahdesta Jumalasta? En puhu kahdesta Jumalasta, vaan yhdestä, kahdesta persoonasta kuitenkin ja kolmanneksi taloudenhoidosta, Pyhän Hengen armosta. Sillä Isä on todellakin yksi, mutta persoonia on kaksi, koska on myös poika; ja kolmas on Pyhä Henki. Isä säätää, sana toteuttaa ja selvästi osoitetaan Poika, jonka kautta uskotaan Isään. Sopusointuinen jumalallinen maailmanjärjestys johtaa myös yhteen Jumalaan, sillä Jumala on yksi. Isä määrää, Poika on kuuliainen ja Pyhä Henki antaa ymmärryksen. Isä on kaiken yläpuolella, Poika on kaiken kautta ja Pyhä Henki on kaikessa. Ja emme voi ajatella yhtä Jumalaa, vaan uskoa totuuteen Isässä ja Pojassa ja Pyhässä Hengessä”.

“Jumala itsessään olevana ja jonka kanssa ei ollut mitään samanaikaisesti, päätti luoda maailman… Paitsi Häntä ei ollut mitään muuta, mutta ollen yksin Hän oli kuitenkin moni… Ja niin ilmeni toinen Hänen ohellaan. Mutta kun sanon toinen, en tarkoita, että oli kaksi Jumalaa… Niinpä nämäkin, vaikka eivät sitä toivo päätyvät totuuteen ja myöntävät, että yksi Jumala loi kaiken… Sillä Kristus on Jumala yli kaiken… Hän joka on yli kaiken on Jumala, sillä Hän puhui arkailematta:” Minun Isäni on alistanut kaiken minun valtaani”. Hän joka on yli kaiken, Jumalan siunattu, on syntynyt ja tultuaan ihmiseksi Hän on kuitenkin Jumala iankaikkisesti… ja hienosti Häntä nimitetään Kristukseksi Kaikkivaltiaaksi” (Against the Heresy of one Noetus: A Oneness promoter, ch. 14, ANF, Vol.V, ss. 227, 153, 225)

“Vain (Jumalan) Sana on Hänestä itsestään ja on siksi myös Jumala, oltuaan Jumalan olemus.” (Refutation of all Heresies 10:33;ANF, Vol. V)

“Sillä Kristus on Jumala yli kaiken, joka on järjestänyt ihmiskunnan syntien poispesemisen tehdäkseen vanhan ihmisen uudeksi.” (Refutation of all Heresies 10:34;ANF, Vol. V)

 

Huleatt-katkelma

“Hän vuodatti hyvänhajuista voidetta Hänen tukkaansa Hänen istuessaan pöydässä. Mutta kun opetuslapset näkivät sen, he olivat närkästyneitä… Jumala tietoisena tästä sanoi heille:” Miksi vaivaatte tätä naista? Hän on tehnyt (minulle hyvin)… Silloin yksi Kahdestatoista, jota kutsuttiin Juudas Iskariotiksi, meni ylipapin luo ja sanoi: “Mitä annatte minulle palkaksi työstäni? (Mt. 26:7-15) (Huleat fragments 1-3)

 

Ignatios Antiokialainen

“Ignatios, toiselta nimeltä Teoforos, kirjoittaa Vähän Aasian Efesossa olevalle autuaaksi ylistettävälle seurakunnalle…joka ennen aikojen alkua on Isän ja Jeesuksen Kristuksen, meidän Jumalamme, tahdosta edeltämäärätty aina säilymään yhdistyneenä pysyvään kirkkauteen ja valittuna Kristuksen todellisessa kärsimyksessä.” (Ignatioksen kirje efesolaisille 1; Apostoliset isät .Suomen teol. Seuran julk. 100, s.67)

“Katsokaa Häntä, joka on ajan yläpuolella, Häntä joka on ajaton, Häntä joka on näkymätön” (Herran toisesta tulemisesta)

“Meillä on myös lääkärinä Herra, Jumalamme Jeesus Kristus, ainosyntyinen Poika ja Sana, ennen aikojen alkua, mutta joka myöhemmin tuli myös ihmiseksi Neitseestä Mariasta. Sillä “Sana tuli lihaksi”. Ruumiittomana, Hän ilmestyi lihassa, Hän, jota mikään ei voinut haavoittaa, oli haavoittuvaisessa ruumissa, elämänä hän tuli turmeluksen alaiseksi, jotta Hän voisi vapauttaa sielumme kuolemasta ja turmeluksesta ja parantaa ne ja palauttaa niille jälleen terveyden, kun ne sairastuivat jumalattomiin ja pahoihin himoihin”. (ANF, Vol. I,s.52.Grand Rapids:Erdmans)

“Sillä meidän Jumalamme Jeesus Kristus oli Jumalan pelastussuunnitelman mukaan Marian kohdussa, kun tämä oli raskaana, ja oli Daavidin siementä ja samalla Pyhästä Hengestä”(Ignatioksen kirje efesolaisille 18:2; Apostoliset isät .Suomen teol Seuran julk. 100, s.73)

“… Jumala ilmaantui ihmishahmossa saaden aikaan uuden, iankaikkisen elämän”. (Ignatioksen kirje efesolaisille 19:3; Apostoliset isät. Suomen teol Seuran julk. 100, s.74)

“… Ja tämä onnistuukin, jos te ette pöyhisty ettekä anna itseänne erottaa Jumalasta, Jeesuksesta Kristuksesta…” (Ignatioksen kirje trallislaisille 7:1; Apostoliset isät .Suomen teol Seuran julk. 100, s.86)

“… seurakunnalle… jonka osaksi on tullut rakkaus ja valaisu hänen tahdostaan, jonka tahdosta kaikki, mitä on, on olemassa, uskossa ja rakkaudessa Jeesukseen Kristukseen, meidän Jumalaamme…” (Ignatioksen kirje roomalaisille 1 ; Apostoliset isät .Suomen teol. Seuran julk. 100, s.90)

“… Näyttäytyyhän meidän Jumalamme Jeesus Kristuskin sitä selvemmin, kun hän on Isässä…” (Ignatioksen kirje roomalaisille 3:3; Apostoliset isät .Suomen teol Seuran julk. 100, s.92)

 

Irenaeus Lyonilainen

“… sitä varten että Kristus Jeesus, Herramme ja Jumalamme ja Vapahtajamme ja kuninkaamme…” (Against Heresies, 1:10:1; ANF, Vol. I )

“Mutta hän Jeesus on itse omalla oikeudellaan ennen ihmisiä, jotka ikinä ovat eläneet, Jumala, Herra ja iankaikkinen kuningas, josta profeetat julistivat, apostolit… Raamattu ei todistaisi näistä Häntä koskevista asioista, jos hän olisi ihminen, kuten joku muu” (Against Heresies 3:19. 1-2; ANF, Vol. I )

“Sillä Hänen kanssaan oli aina läsnä Sana ja Viisaus, Poika ja Henki, josta ja jossa Hän loi kaiken vapaasti ja pakottomasti, joille Hän myös puhui sanoen: “Tehkäämme ihminen kuvaksemme ja kaltaiseksemme” (Against Heresies 4:10; ANF, Vol. I )

 

Justinus Marttyyri

“… viisauden sana, joka on itse Jumala, syntynyt kaikkien asioiden Isästä, ja sana ja viisaus ja voima ja alkusyyn kunnia, todistavat minulle (Dialogue with Trypho 61, ANF ,Vol. I )

“Jumala puhuu ihmisen luomisessa aivan samasta hankkeesta seuraavin sanoin: “Tehkäämme ihminen kuvaksemme ja kaltaiseksemme…” Lainaan taas itsensä Mooseksen puhumia sanoja, joista saamme kiistattomasti kuulla, että Jumala keskusteli lukumääräisesti itsestään erillään olevan ja myös järjellisen olennon kanssa… Mutta tämä Jälkikasvu, joka tosiaan syntyi Isästä, oli Isän kanssa ennen kaikkia luotuja, ja Isä vaihtoi ajatuksia hänen kanssaan” (Dialogue with Trypho 62, ANF, Vol. I )

“… Sillä Kristus on kuningas, ja pappi ja Jumala ja Herra…” (Dialogue with Trypho 34, ANF,Vol. I )

“Hän oli ennalta olemassa kaikkien Luojan Poikana, Jumalana, ja että Hän syntyi ihmiseksi Neitseestä” (Dialogue with Trypho 48, ANF, Vol. I )

“Näytämme toteen, että palvomme häntä kohtuudella, sillä tiedämme, että hän on itsensä Jumalan Poika, että hän on toisella sijalla, ja profetian henki kolmannella. Tästä syystä he syyttävät meitä hulluiksi sanoen, että me annamme muuttumattomalle ja ikuiselle Jumalalle, kaikkien Luojalle, kuuluvan toisen sijan ristiinnaulitulle miehelle; mutta he ovat tietämättömiä tähän sisältyvästä Salaisuudesta” (First Aplology 13:5-6, ANF, Vol. I )

 

Klemens Aleksandrialainen

“Siksi Kristus, Sana, on sekä muinaisen alkumme perusta, sillä hän oli Jumalassa, että myös hyvinvointimme perusta. Ja nyt tämä sama Sana on ilmestynyt ihmisenä. Yksin Hän on sekä Jumala että ihminen, ja kaikkien hyvien asioiden lähde” (Exhortation to the Greeks 1:7:1; ANF, Vol. II )

“Näennäisesti ylenkatsottuna, mutta todellisuudessa palvottuna, (Jeesus on) Sovittaja, Vapahtaja, Hyvittäjä, Jumalallinen Sana, Hän joka ilmiselvästi on tosi Jumala, joka on asetettu maailmankaikkeuden Herran tasolle, koska Hän oli Hänen Poikansa.”( Exhotation to the Greeks 10:110:1; ANF, Vol.II)

 

Klemens Roomalainen

“Nöyrämielisille Kristus näet kuuluu, ei niille, jotka nousevat hänen laumaansa vastaan. Jumalan valtasuuruuden valtikka, Herra Jeesus Kristus, ei tullut pöyhkeilemään kerskaten eikä ylpeänä, vaikka hänellä olisi ollut siihen mahdollisuus, vaan mieleltään nöyränä, niin kuin Pyhä Henki hänestä on puhunutkin…” (Klemensin kirje korinttolaisille 16:1-2); Apostoliset isät. Suomen teol Seuran julk. 100, s.27)

“Veljet, meidän on ajateltava Jeesuksesta Kristuksesta aivan samoin kuin Jumalasta, nimittäin että hän on elävien ja kuolleiden tuomari…” (2.Klemensin kirje 1:1; Apostoliset isät . Suomen teol Seuran julk. 100, s. 195)

 

Kyprianus Karthagolainen

“Siitä, joka kieltää Kristuksen olevan Jumala, ei voi tulla Pyhän Hengen temppeliä” (Letters 73:12; ANF, Vol. V)

 

Lactantius

“Hän tuli sekä Jumalan Pojaksi hengessä että Ihmisen Pojaksi lihassa, ts. sekä Jumalaksi että ihmiseksi.” (Divine Institutes 4:13:5; ANF, Vol. VII)

“Toisaalta olemme (todella) uskovaisia, jotka kannamme rukouksemme yhden todellisen Jumalan puoleen. Joku saattaa kenties kysyä, kuinka me palvomme vain yhtä Jumalaa, me kumminkin vakuutamme, että on kaksi, Jumala Isä ja Jumala Poika – mikä vakuuttelu on vienyt monia mitä suurimpaan erehdykseen…ajatellen, että me tunnustamme toisen Jumalan olemassaolon, ja että Hän on kuolevainen… Mutta kun puhumme Jumalasta Isästä ja Jumalasta Pojasta, emme puhu heistä erillisinä, emmekä erota heitä, koska Isä ei voi olla olemassa ilman Poikaa, eikä Poikaa voi erottaa Isästä.” (Divine Institutes 4: 28 – 29; ANF, Vol. VII)

 

Melitos Sardeslainen

“Kristuksen toiminta kasteensa jälkeen, ja erityisesti hänen ihmetekonsa antavat maailmalle osoituksen ja varmuuden Hänen lihaansa kätketystä jumaluudesta. Ollen Jumala ja samoin täydellinen ihminen, Hän antoi varman osoituksen kahdesta luonnostaan: jumaluudestaan hänen kasteensa jälkeen kolmen vuoden aikana tapahtuneilla ihmeteoillaan… Hän salasi jumaluutensa merkit, vaikka oli todellinen Jumala jo ennen aikojen alkua” (Fragment in Anastasius of Sinai´s, The Guide 13)

 

Metodius

“Sillä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen valtakunta on yksi, kuten myös niiden olemus on yksi ja niiden herruus on yksi. Siitä johtuen me myös palvomme yhdellä ja samanlaisella palvonnalla yhtä Jumaluutta kolmessa persoonassa, jotka ovat aluttomia, luomattomia, ilman loppua ja joilla ei ole vallanperijiä… sillä mikään Kolminaisuudessa ei pode vähentymistä myöskään suhteessa ikuisuuteen tai yhteyteen tai ylimpään valtaan.” (Oration on the Psalms 5,ANF,Vol.VI)

 

Nikean I kirkolliskokous 325

“Uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainokaiseen Poikaan, Jumala Jumalasta, Valkeus Valkeudesta, totinen Jumala totisesta Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on Isän kanssa yhtä olentoa ja jonka kautta kaikki ovat tehdyt ovat.”( Nikean uskontunnustus)

 

Novatianus

“Sillä Raamattu, yhtä paljon kuin se julistaa Kristusta Jumalana, samoin se julistaa Jumalaa ihmisenä. Se on kuvannut yhtä paljon Jeesuksen Kristuksen olevan ihminen kuin sen lisäksi Herran Kristuksen olevan Jumalan. Koska se ei esitä Hänen olevan vain Jumalan Poika, vaan myös Ihmisen Poika, eikä sano vain Ihmisen poika, vaan on myös tottunut puhumaan Hänestä Jumalan Poikana, niin että Hän, ollen molemmista, on kumpikin, jottei, jos Hän olisi vain toinen, voisi olla toinen. Mitä itse edelläkuvattuun luontoon tulee niin on pakko uskoa hänen olleen ihminen, joka on alkuisin ihmisestä ja saman luonnon perusteella myöskin Hänen on täytynyt olla Jumala, joka on Jumalasta… Lukekoot siksi ne, jotka lukevat, että Jeesus Kristus, Ihmisen Poika on ihminen, myös että samaa Jeesusta kutsutaan myös Jumalaksi ja Jumalan Pojaksi”. (A Treatise of Novatian concerning the Trinity XI; ANF, Vol. V.)

“Jos Kristus olisi vain ihminen, miksi Hän laati meille sellaisen uskon säännön, jossa Hän sanoo: “Ja ikuinen elämä on siinä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen”. Jos Hän ei olisi toivonut, että Hänet ymmärrettäisiin Jumalaksi, miksi Hän lisäsi, “ja hänet, jonka olet lähettänyt Jeesuksen Kristuksen”, ellei siksi, että toivoi myös tulevansa vastaanotetuksi Jumalana? Koska jos Hän ei olisi toivonut, että Hänet ymmärrettäisiin Jumalaksi, Hän olisi lisännyt: “Ja ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, jonka lähetit”, mutta tosi asiassa Hän ei lisännyt tätä, eikä Hän antanut itseään meille vain ihmisenä, vaan itse yhdistyneenä Jumalan kanssa, kuten Hän toivoi tämän yhdistymisen tulevan ymmärretyksi, että Hän on Jumala, niin kuin Hän onkin. Meidän tulee sentähden uskoa kuvatun säännön mukaan Herraan, yhteen todelliseen Jumalaan, ja siitä johtuen Häneen, jonka Hän on lähettänyt, Jeesukseen Kristukseen, joka ei millään muotoa, niin kuin olemme sanoneet, olisi yhdistänyt itseään Isään, ellei Hän olisi myös toivonut tulevansa ymmärretyksi Jumalaksi. Sillä Hän olisi erottautunut Hänestä, ellei Hän olisi toivonut tulevansa ymmärretyksi Jumalaksi.” (Treatise on the Trinity 16; ANF,Vol. V)

 

Origenes

“Vaikka Hän oli Jumala, Hän otti lihan, ja tultuaan ihmiseksi, Hän jäi siksi, mitä oli.” (The Fundamental Doctrines 1:0:4; ANF, Vol. IV )

“Kun olemme hahmotelleet todisteita Jeesuksen jumaluudesta, olemme käyttäneet Häntä koskevia profeetallisia lausumia, ja olemme samalla osoittaneet, että Häntä koskevat profetiat ovat jumalallisesti inspiroituja.” (The Fundamental Doctrines 4:1:6; ANF, Vol. IV )

 

Polykarpos Smyrnalainen

“… Mutta Jumala ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä, ja itse ainainen ylimmäinen pappi, Jumalan Poika Jeesus Kristus rakentakoon teitä uskossa ja totuudessa…” (Polykarpoksen kirje filippiläisille 12:2; Apostoliset isät . Suomen teol Seuran julk. 100, s. 125)

 

Tatianus Syyrialainen

“Jumalallamme ei ollut ajassa mitään johdantoa. Hän yksin on aluton ja Hän itse on kaiken alku. Jumala on Henki, ei mukana ollen aineen päällä, vaan aineellisten henkien ja kaikkien aineeseen kuuluvien ilmiöiden Luoja. Hän on näkymätön ja johon ei voi koskea, ollen itse sekä aisteinhavaittavien että näkymättömien Isä. Tämän tiedämme Hänen luomansa perusteella, ja oivallamme Hänen töistään Hänen näkymättömän voimansa”( Address to the Greeks 4; ANF, Vol. II )

“Kreikkalaiset, emme ole hulluja emmekä puhu pötyä, kun teemme tiettäväksi, että Jumala syntyi ihmiseksi” (Address to the Greeks 21; ANF, Vol. II)

 

Teofilus Antiokialainen

“Sillä itse jumalallinen kirjoitus opettaa meille Aadamin kuulleen äänen, ja tämä ääni oli itse asiassa Jumalan Sana, joka on myös Hänen Poikansa” (To Autolycus 2:22 ; ANF, Vol. II )

 

Tertullianus

“Hänen kummankin olemuksensa alkuperä osoittaa Hänet Jumalaksi ja ihmiseksi, toisen syntyminen ja toisen syntymättömyys” (The Flesh of Christ 5:6-7; ANF, Vol. III )

“Jumala yksin on synnitön. Ainoa synnitön ihminen on Kristus, sillä Kristus on myös Jumala” (The Soul 41:3; ANF, Vol. III )

“Niinpä Isän yhteydessä Poikaan Poika on Pyhässä Hengessä ja tuloksena on kolmen pysyvä yhteys, jotka kuitenkaan eivät eroa toisistaan. Nämä kolme ovat yhtä olemusta, eivät yksi persoona, kuten on sanottu: “Isä ja minä olemme yhtä ” olemuksen yhteyden suhteen, ei lukumäärän suhteen”. ( Against Praxeas, ANF, Vol. III, s. 621)

“Kuitenkaan emme koskaan ole antanut mahdollisuutta ilmaisulle “kaksi Jumalaa, tai “kaksi Herraa”; ei siksi, että olisi totuudenvastaista, että Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Henki on Jumala, kukin on Jumala”. (Against Praxeas, 13:6, ANF, Vol. III)

“Uskomme, että on vain yksi Jumala, maailman luoja, eikä ketään muuta lisäksi, joka teki maailmankaikkeuden tyhjästä aivan ensiksi lähetetyllä sanallaan, ja että patriarkat ymmärsivät tämän sanan, jota kutsutaan Pojaksi, Jumalan nimessä eri tavoilla, jota aina kuultiin profeetoissa ja lopulta lähetettiin alas maan päälle Jumalasta Isästä ja Hengestä neitseeseen Mariaan, tuli lihaksi hänen kohdussaan ja syntyi hänestä, eli Jeesuksena Kristuksena”… ” Että tällä yhdellä ainoalla Jumalalla on Poika, hänen sanansa, joka lähtee hänestä itsestään, jonka kautta kaikki on luotu, ja jota ilman ei ole mitään luotu, hänen me uskomme Isän lähettäneen neitseeseen ja syntyneen hänestä – ollen sekä Jumala ja ihminen ja Jumalan Poika, jota kutsuttiin nimellä Jeesus Kristus”. ( Against Praxeas,ANF, Vol. III, s. 598)