Kysymykset_Usko

Onko uudelleen kastaminen kirkon laillistettu käytäntö? Jos ei, kuinka voi kumota uusitun kasteen?

K: Onko uudelleen kastaminen kirkon laillistettu käytäntö? Jos ei, kuinka voi kumota uusitun kasteen?

V: Toista ortodoksista kastetta ei  ole.

”Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman”(Room.6:3,4). Toista kastetta pidetään Herran Jeesuksen Kristuksen toisena ristiinnaulitsemisena ja kuolemana, koska kaste on kuolemamme ja hautaamisemme Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa (Kol. 2:12).

Mitä tulee sitten kysymykseen, voidaanko toinen kaste kumota? Jos joku kastetaan toisen kerran samassa uskossa, kastetta pidetään mitättömänä, mutta hänen on tehtävä parannus tunnustamalla toisen kasteen opin valheellisuus.

Raamatun jakeet, jotka tukevat ortodoksista oppia kasteesta:

Ef. 4: 5:ssa sanotaan: “Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste”.

Room.6:9 -10(Kirkkoraamattu 1933/38) sanoo: ”Tietäen, että Kristus, sittenkuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: kuolema ei enää häntä vallitse. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä; mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle.”

Hepr. 6:4-6:ssa (Kirkkoraamattu 1933/38) sanotaan: “Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, ja sitten ovat luopuneet – taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät.”

Nämä jakeet kertovat meille hyvin selvästi, että Herra Jeesus Kristus ei enää kuole, sillä pyhällä kuolemallaan Hän kuoletti kuoleman  ja Hän elää iankaikkisesti.

Herra Jeesus Kristus ei joutunut kuolemaan eikä syntiin, mutta hän kuoli vapaaehtoisesti synnille meidän tähtemme. Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa me voimme Jumalan voimalla päättää “kuolla” synnille kasteen pyhässä sakramentissa