Kysymykset_Usko

Mitä synti on?

K: Mitä synti on?

V: Sana synti tarkoittaa kirjaimellisesti “harhaanosumista”. Se merkitsee kykenemättömyyttä olla sitä, mitä ihmisen pitäisi olla, ja tehdä sitä, mitä ihmisen pitäisi tehdä.

Alunpitäen ihminen oli tehty olemaan Jumalan luotu kuva, elämään yhteydessä Jumalan jumalallisen elämän kanssa ja hallitsemaan koko luomakuntaa. Ihmisen epäonnistuminen tässä tehtävässään on hänen syntinsä, jota on kutsuttu myöskin hänen lankeemuksekseen.

Ihmisen lankeemus tarkoittaa ihmisen epäonnistumista Jumalan antamassa kutsumuksessa. Tämä on Mooseksen 1. kirjan kolmannen luvun merkitys. Paha (käärme) vietteli ihmisen uskomaan, että hän voisi omasta tahdostaan ja omin voimin olla Jumalan kaltainen.

Ortodoksisessa perinteessä “hyvän ja pahan tiedon puusta” syöminen on yleisesti tulkittu ihmisen varsinaiseksi pahan maistamiseksi, sananmukaisesti hänen kokemuksekseen pahasta sellaisenaan. Joskus tämä syöminen on tulkittu (esim. pyhän Gregorios Teologin mukaan) ihmisen yritykseksi mennä pitemmälle kuin hänelle oli mahdollista; hänen yrityksenänsä tehdä sellaista, mikä ei ollut vielä hänen kyvyillään toteutettavissa.