Kysymykset_Traditio

Mitä erilaisia jumalanpalveluksia vuorokauden aikana toimitetaan?

K: Mitä erilaisia jumalanpalveluksia vuorokauden aikana toimitetaan?

V: Joka päivä toimitetaan yhdeksän erityistä jumalanpalvelusta, jotka ovat ehtoopalvelus, ehtoonjälkeinen palvelus, puoliyöpalvelus, aamupalvelus, hetket: ensimmäinen, kolmas, kuudes ja yhdeksäs hetki, sekä  liturgia. 1) Mutta nämä yhdeksän erityistä palvelusta on yhdistetty kolmeksi jumalanpalvelukseksi siten, että ehtoopalvelukseen kuuluvat yhdeksäs hetki, varsinainen ehtoopalvelus ja ehtoonjälkeinen palvelus;  aamupalvelukseen  taas puoliyöpalvelus, varsinainen aamupalvelus ja ensimmäinen hetki,  sekä päiväpalvelukseen kolmas hetki, kuudes hetki ja liturgia.

Jumalanpalveluksen määräaikojen säätämiseen vaikutti osaksi Vanhan Testamentin esimerkki, osaksi tapahtumat Vapahtajan kärsimyksien historiassa. Vainojen aikana oli kristittyjen luonnollisesti sopivinta toimittaa jumalanpalvelusta illalla, yöllä ja aamulla. Mutta vainojen lakattua jumalanpalvelus sovitettiin melkein kaikkiin vuorokauden aikoihin. Vuorokausi jakaantui silloin roomalaisten tavan mukaan kahdeksaan ajanjaksoon (vartioon), joista kuhunkin kuului 3 tuntia. Tuntien laskeminen alkoi auringon noususta ja auringon laskusta. Niin muodoin 1:nen, 2:nen ja 3:s tunti päivää vastasi meidän aikamme laskun mukaan kello 7, 8 ja 9 aamua. Tätä kolmetuntista aikaa sanottiin »ensimmäiseksi hetkeksi». Sitten seurasi aika kello 3:sta 6:een (meidän laskumme mukaan klo 9—12), jota sanottiin »kolmanneksi hetkeksi»; edelleen 6:sta 9:ään (meillä 12—15), jonka nimi oli »kuudes hetki» ja vihdoin 9:stä l2:een (meillä 15—18) eli »yhdeksäs hetki». Samaan tapaan oli yökin jaettu neljään kolmituntiseen »vartioon». Jumalanpalveluspäivä alkoi kristityillä, niin kuin juutalaisillakin, illasta, »yhdeksännellä hetkellä». Tähän ajanjaksoon oli sovitettu nk. »yhdeksännen hetken» palvelus (vertaa Ap. t. 3: 1) ja »ehtoopalvelus». Yhdeksännen hetken kuluttua toimitettiin »ehtoonjälkeinen palvelus». Myöhemmin nämä kolme palvelusta yhdistettiin yhdeksi »ehtoopalvelukseksi». Yöllä, 3. vartiossa, pidettiin »puoliyön palvelus»  (vertaa Ap. t. 16: 25), aamulla »aamupalvelus» ja »ensimmäisen hetken» palvelus. Nämäkin kolme palvelusta myöhemmin yhdistettiin yhdeksi »aamupalvelukseksi». Kolmanteen ja kuudenteen päivän hetkeen oli myös sovitettu kuhunkin erityinen jumalanpalvelus (vertaa Ap.t.10:9). Ne yhdistettiin sittemmin »hetkipalvelukseksi», joka oli johdantona »liturgia»-palvelukseen ja pidettiin sen yhteydessä.