Kysymykset_Raamattu

Viisas ryöväri pääsi paratiisiin? Millä perusteella?

K: Varas, joka oli Herran Jeesuksen Kristuksen oikealla puolella, pääsi taivasten valtakuntaan ilman kastetta. Miten perustelet sen? Eikö se todista, että ihmiset pelastuvat uskon eikä välttämättä kasteen kautta?

V: Haluaisin ensin huomauttaa, että kukaan ei ole vielä päässyt taivasten valtakuntaan. Herran Jeesuksen Kristuksen oikealla puolella oleva varas on päässyt paratiisiin, joka on eri asia kuin taivasten valtakunta.

Se, että kaste on välttämätön pelastuksemme kannalta, ei ole ihmisen keksintö, vaan se on raamatullinen ja jumalallinen opetus. Herra Jeesus Kristus vastasi: “Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: ellei ihminen synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä Jumalan valtakuntaan” (Joh. 3:5).

Meidän ei pitäisi yleistää ja sanoa, että kukaan ei pääse taivaaseen ilman fyysistä kastetta, koska tämä tarkoittaisi, että kaikki vanhurskaat ihmiset ja kaikki profeetat, jotka elivät ennen Herran Jeesuksen Kristuksen kuolemaa pyhällä ristillä ja joita ei ollut kastettu, eivät pääse valtakuntaan!

Kasteessa me kuolemme Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa ja synnymme uudestaan uuteen elämään “Ettekö tiedä, että niin monet meistä, jotka kastettiin Kristukseen Jeesukseen, kastettiin hänen kuolemaansa? Sen tähden meidät haudattiin hänen kanssaan kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus on Isän kirkkauden kautta herätetty kuolleista, niin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä.” (Room. 6:3-4).

Tätä varasta ei fyysisesti kastettu vedellä, mutta hänet pestiin (kastettiin) Herramme verellä, joka kuoli hänen edessään pyhällä ristillä. Sitä paitsi varkaalla ei ollut mahdollisuutta tulla kastetuksi. Tämä oli poikkeustapaus, emmekä voi ottaa poikkeuksia ja tehdä niistä yleistä sääntöä.