Kysymykset_Raamattu

Olisiko kristinuskoa olemassa ilman Raamattua?

Kristinusko on Jumalan tien seuraamista, ja Pyhä Raamattu on Jumalan sana. Siksi kristinuskoa ei voi erottaa Pyhästä Raamatusta. Kristinusko oli olemassa ennen Uuden testamentin kanonisointia. Kirkon syntyä välittömästi seuraavina vuosina Herramme Jeesuksen Kristuksen sanomisia ja tekoja ei tunnettu kirjoitettujen evankeliumien kautta, vaan apostolit muistivat ja saarnasivat niitä, ja apostolit välittivät ne seuraajilleen suullisen perinteen kautta. Suullinen traditio edelsi aina sekä Raamatun että liturgian kirjallisia muotoja.

Kristillisen kirkon varhaisvuosina koottiin ja kanonisoitiin Uuden testamentin kirjoitukset. Tämä oli pitkä, asteittainen prosessi, jota ei saatu päätökseen yhdenkään kirkkoisän yksittäisellä julistuksella.

Vaikka Herramme Jeesuksen Kristuksen sanat välittyivät aluksi suullisen perinteen kautta, niillä oli arvovaltainen painoarvo. Kansa tunnusti silloin ja siellä, että hän puhui auktoriteetin turvin, ja alkukirkko vaali ja siteerasi Kristuksen sanoja ja tekoja yhtä lailla kuin Vanhan testamentin sanoja ja tekoja. Tämän vuoksi pyhä Paavali vetoaa niin voimakkaasti “Herran sanoihin”, kun hän panee täytäntöön jonkin opetuksen (1.Kor. 9:14) tai vahvistaa pyhän salaisuuden (1. Kor. 11:23).