Kysymykset_Usko

Miten toivo on erilaista kuin usko?

 

Kristillinen toivo on samaa olemusta kuin usko, mutta se suuntautu vain tulevaisuuteen. Se on vakaumusta toivotusta ikään kuin se olisi näkyvissä. Uskossa ei ole tällaista odotuksen luonnetta. Kristillisen toivon kohteena on korkein hyvä eli meidän pelastuksemme. Toivo vakuuttaa, että tulevassa elämässä me voimme saavuttaa täydellisen onnen, tulemme tuntemaan koko totuuden, paha ei voi enää vallita meitä eivätkä myöskään nykyisen elämän monet puutteet ja kärsimykset. Luomakunta vapautuu turmeluksen orjuudesta (Room. 8: 21) ja kuolema kukistetaan (1 Kor. 15: 26, 54—55) ja me saamme sellaisen onnen, jota silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut ja mikä ei ihmisen sydämeen ole noussut (1 Kor. 2: 9, 2 Kor. 12: 2—4). Kristillisen toivon kohteena voi olla paitsi iankaikkinen hyvä myös ajallinen sekä aineellinen hyvä (Matt. 6: 11).