Kysymykset_MikäMiksi

Miten saarnata kannibaaleille Kristuksesta?

K: Mistä kannibaalit ovat peräisin ja miten niitä on olemassa? Onko niitä yhä olemassa ja missä? Miten ihmiset voivat saarnata heille Kristuksesta?

V: Kannibalismi oli epätavallinen muinainen käytäntö joidenkin heimojen keskuudessa. Nykyään se on vieläkin harvinaisempaa ja sitä pidetään äärimmäisenä poikkeavana käyttäytymisenä. Uskotaan, että ehkä hyvin kaukaiset alkuperäisheimot saattavat yhä harjoittaa kannibalismia. Mitä enemmän kristityt sitoutuvat evankelioimiseen, sitä useammat ihmiset tulevat tuntemaan Kristuksen, Vapahtajan. Evankeliointi alkaa rakkaudesta ja rukouksesta. Tällaisiin syrjäisiin heimoihin soluttautuminen ei ole helppo tehtävä, varsinkaan kun siellä on niin kriittisiä epänormaaleja käytäntöjä. Ensin on tutkittava laajempaa kulttuuria ja kaivettava syvemmälle, jotta sisäinen alakulttuuri voidaan tuntea perusteellisesti.