Kysymykset_MikäMiksi

Miten kirkko suhtautuu uuteen erikoislaboratoriotekniikkaan jonka avulla vanhemmat voivat valita vauvansa sukupuolen?

Lapsen sukupuolen valitsee yksin Jumala ja hänen tahtonsa ja tarkoituksensa mukaisesti. Pyhän Luukkaan mukaan kirjoitetussa pyhässä evankeliumissa kerrotaan, että kun enkeli Gabriel ilmoitti autuaalle neitsyelle Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymästä, hän ilmoitti hänelle, että hän saisi pojan. Toisekseen sama enkeli paljasti pappi Sakariakselle tietoisesti Johannes Kastajan syntymän. Iisak, lupauksen poika, julistettiin Aabrahamille 1. Moos. 18:10:ssä. Tähän jumalalliseen päätökseen puuttuminen olisi Jumalan tahdon ja hänen luonnon jäsentämisen häiritsemistä.