Kysymykset_Raamattu

Mitä Jumalan kaltaisuus tarkoittaa?

 

K: Mitä Jumalan kaltaisuus tarkoittaa?

V: Ortodoksisen opin mukaan ihmisolento ja -elämä eivät koskaan tule täydelliseksi ja pääty kehityksessään ja kasvussaan, koska se on luotu Jumalan kuvaksi ja kaltaisuuteen. Jumalan oleminen ja elämä on ehtymätön ja määrätön. Ihmisellä ole rajoja ihmisyydelleen, johon hän voi kasvaa Luojansa armosta. Jumala loi siksi ihmisluonnon kasvamaan ja kehittymään jumalallisesta luonnosta osallistumisen kautta iankaikkisesti. Ihminen on luotu tulemaan yhä enemmän Jumalankaltaiseksi ikuisesti, vieläpä Jumalan valtakunnassa tämän aikakauden lopussa, kun Kristus tulee takaisin kunniassaan herättämään kuolleet ja antamaan elämän Häntä rakastaneille.

Jumalan kaltaisuus tarkoittaa luomisessa ihmiselle annettua päämäärää. Päämäärän toteutuminen edellyttää Jumalan kuvaan kuuluvien ominaisuuksien Jumalan tahdon mukaista ja myönteistä käyttöä. ”Kaltaisuus” on aluksi vain mahdollisuus. Kehittyminen ja kasvu ovat riippuvaisia ihmisen kilvoittelusta. Synti vaikuttaa tuhoavasti ja kielteisesti kaltaisuuteen.

Jumalan kaltaisuudessa vahvistumista ortodoksinen kirkko kutsuu jumaloitumiseksi eli teosikseksi. Ihminen eettisessä mielessä tulee yhä enemmän jumalallisen luonnon pyhittämäksi ja Jumalan tahdon välikappaleeksi. Tämä edellyttää, että ihmisen tahto kasvavassa määrin alistuu Jumalan tahtoon. Jumaloituminen on Kirkon yhteydessä tapahtuvaa yhdistymistä Pyhän Kolminaisuuden elämään. Jumalan armo kutsuu aina ihmistä, mutta ei pakota ketään. Pyhät isät opettivat, että minkä tahansa kypsyys- tai kehitystason ihminen saavuttaakaan, tai minkä tahansa voiman, viisauden, armon, tiedon ja rakkauden, hänellä on jatkuvasti edessään loppumaton mahdollisuus osallistua aina vain suuremmasta Kolminaisuuden elämän täyteydestä. Se tosiasia, että ihmisluonto kehittyy ikuisesti täydellisyyttä kohti Jumalan luonnon yhteydessä, antaa ihmiselle elämän tarkoituksen, ja pysyy ikuisesti hänen ilonsa lähteenä iankaikkisesti

Jumalan kuvana ihmisellä on erityinen arvo. Ihmisen arvon kieltäminen on Jumalan luomistyön väheksymistä ja Luojan pilkkaa.

Ihmissuku muodostaa ykseyden olemuksellisesti ja rakenteellisesti. Oikeastaan ei ole olemassa erillisiä, toisistaan kokonaan riippumattomia yksilöitä, vaan yksilöt ovat osatekijöitä ihmiskunnan kokonaisuudessa.