Kysymykset_Raamattu

Miksi Jumala loi ihmisen sukupuoleltaan kaksinaiseksi?

K: Miksi Jumala loi ihmisen sukupuoleltaan kaksinaiseksi?

V: Ihminen luotiin sukupuoleltaan kaksinaiseksi – “mieheksi ja naiseksi Hän loi heidät (1Moos.1:27; 2:21), “olemaan hedelmällisiä ja lisääntymään” (1 Moos.1:28). Ortodoksisen opin mukaan seksuaalisuus kuuluu luomakuntaan, jota Jumala sanoo “hyväksi” (1 Moos.1:31), eikä se itsessään ole millään tavoin synnillistä tai kieroutunutta. Se kuuluu inhimillisyyden perimmäiseen luonteeseen suoranaisesti Jumalan tahdosta.

Ortodoksisen uskonopin mukaan ihmisten luominen mieheksi ja naiseksi tapahtui suoranaisesta Jumalan tahdosta ja se on olennaista oikealle ihmiselämälle ja -toiminnalle Jumalan heijastajana. Ihmisen sukupuolisuus on välttämätön osa Jumalan kuvaksi luodun ihmisenä olemisessa ja elämässä. Tämä ei tarkoita, että Jumalassa olisi jonkinlaista sukupuolisuutta, vaan sitä, että ihmiselämään kuuluu seksuaalisuus – miehinen ja naisellinen – mikäli elämä on sellaista kuin Jumala tarkoitti sen olevan.

Miehen ja naisen Jumala loi elämään yhdessä, olemisen, elämän ja rakkauden liitossa. Inhimillisessä toiminnassa miehen on oltava johtaja, joka kuvaa Kristusta uutena ja täydellisenä Aadamina. Naisen suhteen mieheen on oltava kuin Marian ja Kirkon, Uuden Eevan, suhde Kristukseen, Uuteen Aadamiin, miehen elämän innoittaja ja hänen olemisensa täydentäjä, ei miehen välikappale tai työväline. Nainen on persoona omine oikeuksineen, osallinen jumalallisesta luonnosta, välttämätön miehen täydentäjä. Miestä ei voi olla ilman naista- ei Aadamia ilman Eevaa -, aivan kuin ei voilla olla naistakaan ilman miestä. Nämä kaksi ovat olemassa yhdessä täydellisessä yhteydessä ja sopusoinnussa ihmisluonnon ja elämän toteuttamiseksi.

Mies ja nainen on tarkoitettu yhtä lailla ruumiilliseen kuin hengelliseen liittoon. Niiden on yhdessä ilmennettävä, yhdessä ja samassa Jumalan kuvaksi ja kaltaisuuteen luodussa ihmisyydessä, ihmisluontoon kuuluvat kaikki hyveet ja voimat. Ei ole hyveitä ja voimia, jotka kuuluvat miehelle, mutta ei naiselle, tai sellaisia, jotka kuuluvat naiselle, mutta ei miehelle. Kaikki ovat kutsutut hengelliseen täyteyteen totuudessa ja rakkaudessa ja kaikissa Jumalan luoduilleen antamissa jumalallisissa hyveissä.