Kysymykset_MikäMiksi

Miksi Jumala loi Aatamin ja Eevan tietäen heidän lankeavan syntiin?

Jumala loi ihmiskunnan rakkaudesta ja omaksi ilokseen ja meidän iloksemme, koska meidän ilomme, kun se on pyhää, on myös Hänen ilonsa. “Älkää pelätkö, pieni lauma, sillä teidän Isänne tahtoo antaa teille valtakunnan” (Lk. 12:32). Jumala on Luoja ja on antanut ihmiskunnalle ja kaikille eläville lajeille fyysisen anatomian ja emotionaalisen halun lisääntyä. Niinpä, kuten me kutsumme biologisia isiämme “isäksi”, Jumala sallii meidän kutsua Häntä “Isäksi”. Kristinuskossa Jumala, Kaikkivaltias, ei ole kaukana luomakunnastaan. Hänellä on syvä suhde jokaiseen meistä, olipa hän sitten tervetullut elämäämme tai suljimmepa hänet pois.

Useimmilla aikuisilla on äidin tai isän vaisto, jossa he haluavat toteuttaa tuon halun saada jälkeläisiä. Kun pariskunta haluaa saada lapsen, he tietävät, ettei lapsi tule olemaan täydellinen. He tietävät, että maailmassa on monia kiusauksia ja haasteita. Jos vanhemmat ovat köyhiä, he tietävät, että heidän lapsensa syntyy ja elää köyhyydessä. Siitä huolimatta he lisääntyvät rakkaudesta ja toivovat, että lapsi kasvaa hyvyyteen. Näin ollen lapsi, jonka he synnyttävät, syntyy rakkaudesta, ja nämä vanhemmat elävät loppuelämänsä opettaen ja ohjaten lastaan aikuisuuteen asti. Lapsi käyttää vapaata tahtoaan ja voi vastata vanhempiensa rakkauteen tai olla vastaamatta siihen, tehdä yhteistyötä heidän kanssaan tai uhmata heitä, ja lopulta hän niittää vanhempiensa kunnioittamisen ilon tai vanhempiensa häpäisemisen surun. Kirkko on siis äitimme, joka opastaa meitä Jumalan tielle.

“Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa” (Kol. 1:16 – 20).