Kysymykset_Raamattu

K: Mitä merkitsee, että ihminen on Jumalan kuva?

V: Jumalan kuva ihmisessä tarkoittaa, että ihmisen olemukseen kuuluu järki ja vapaus. Siinä mielessä ihminen Jumalan kanssa – Luojana, hän voi jatkaa Jumalan luomistekoja. Ihminen voi valita hyvän ja pahan ja hän ymmärtää vastuun merkityksen. Ihmisessä on jotakin Jumalasta. Apostolien mukaan ihminen on ”Jumalan sukua” (Ap.t.17:29). Syntiinlankeemus ei hävittänyt kokonaan Jumalan kuvaa ihmisessä. Ortodoksisen teologian mukaan Jumalan kuvan itsessään kantaminen merkitsee olemista Kristuksen kaltainen, joka on Jumalan luomaton kuva, sekä jumaluuden kaikkien hengellisten ominaisuuksien omaamista. Pyhien isien sanojen mukaan se on tulemista jumalallisesta armosta kaikeksi siksi, mitä Jumala itse on luonnoltaan. Jos Jumala on vapaa, hengellinen, persoonallinen Olento, niin ihmisolentojenkin, miesten sekä naisten, on oltava samoin. Jos Jumala on voimallinen ja luova, joka hallitsee koko luomakuntaa, niin ihmisluotujenkin Hänen kuvikseen ja kaltaisikseen luotuina on hallittava maailmassa. Jos Jumala hallitsee ja ohjaa, ei hirmuvallalla ja sortamalla, vaan rakastavalla hyväntahtoisuudella, samoin on Hänen luotujensa tehtävä. Jos Jumala itse on rakkaus, armo ja sääli ja pitää huolta kaikista asioista, niin on Hänen luotujensakin, Hänen kaltaisikseen luotuina, oltava samanlaisia. Ja lopuksi, jos Jumala elää ikuisesti iankaikkisessa elämässä koskaan kuolematta vaan ollen ainaisesti täydellisen riemukkaassa ja sopusointuisessa kauneuden ja onnellisuuden yhteydessä kaikkien luotujen kanssa, niin myös ihmisolennot luotiin iankaikkista elämää varten, riemulliseen ja sopusointuiseen yhteyteen Jumalan ja koko luomakunnan kanssa