Opetuspuheita

24. helluntainjälkeinen sunnuntai

                                                    Tsasounan suunnalta  
                                                                 WWW. TSASOUNA. NET

24. helluntainjälkeinen sunnuntai

Lk. 8:41–56

Sen jälkeen, kun Vapahtajamme kastettiin Jordanilla, Hän alkoi opettaa ja parantaa sairaita. Raamattu kertoo kuinka saastaiset henget ja riivaajat pakenivat Hänen sanansa voimasta.  Hän teki paljon ihmetekoja. Niissä ilmenee Hänen jumalallinen voimansa.

Mitä ihmeet sitten ovat Raamatun mukaan? Ihmeessä näkyy Jumalan toiminta Jeesus itse asettaa ihmetekonsa ensimmäiselle sijalle muista lähetystehtävässään antamista todistuksista: ”Ne teot, jotka minä teen, todistavat minusta, että Isä on minut lähettänyt”. Ihmeet ovat sellaisia tekoja, “joissa Juma1an pelastava voima näkyy erityisen selväsi. UT: ssa ihmeet liittyvät Jeesuksen toimintaan. 

Nykyajan ihminen, joka nojautuu usein tietoon ja järkeen, kysyy itseltään: Tapahtuvatko ihmeet luonnonlaeista riippumatta.  “Jumalalle on kaikki mahdollista, sanoo Raamattu. Koko maailman kaikkeus on ihme. Ihminen on ihme. Pelastus on ihme.”Maa on täynnä sinin ihmeitäsi ja sinun kunniaasi”, psalminkirjoittaja puhkeaa ylistykseen Kristus tuli maan päälle ihmisen pelastumiseksi. Ihmisen tähden pantiin liikkeelle väkevät voimat. Aina nuo voimat ovat yhteydessä pelastukseen tai tuomioon ja Kristuksen. Ihmeet osoittavat sen, että ihmisessä ja maailmassa voi tapahtua sellaistakin, joka inhimillisen mittapuun mukaan on mahdotonta. Tänään kuulemassamme evankeliumissa Vapahtaja tekee kaksi ihmeteko Hän parantaa 12 vuotta verenvuototautia sairastaneen naisen, sekä herättää kuolleista Jairuksen tyttären.

Väentungoksessa nainen yrittää kurkottamalla koskettaa edes sormenpäällään Kristukseen. Hän uskoo, että jumalallisen parantajan voiman vaikutuksesta hän tulisi terveeksi. Ihme tapahtuu. Usko Vapahtajan mahdollisuuteen parantaa, sai hänet ottamaan ratkaisevan askeleen: astua Jumalan pelastavan ja parantavan armovoiman vaikutuspiiriin. Ja tuo armovoima uudisti naisen, sekä hänen ruumiinsa että sielunsa. Voimme kuvitella hänen myöhemmän elämänsä olleen Jumalan ihmeellisten tekojen ylistystä.  Pelokas nainen sai kuulla lohduttavat sanat: “Tyttäreni, mene rauhaan. Sinun uskosi on sinut pelastanut”. Usko Kristukseen on meidän elämme kallio. Meiltä odotetaan uskoa. Se on voima, joka voi uudistaa ja muuttaa ihmisen ja kaiken.
“Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo”, Vapahtaja sanoi. ”Jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, te voisitte sanoa vuorelle: hyppää mereen ja se niin tekisi”. “Teillä ei ole sen tähden, että te ette ano”.”Anokaa, mitä ikinä tahdotte, niin minä sen teen, että Isä kirkastettaisiin minussa.” “Anokaa, että teidän ilonne olisi täydellinen. Tämän kaiken Jeesus sanoi jäähyväispuheessaan. Ihmeiden aika ei ole vieläkään ohi. Jumalallinen armovoima toimii edelleenkin Kirkossa, opettaen, julistaen, uudistaen ja parantaen. “Minä olen sama eilen, tänään ja iankaikkisesti”, Jeesus sanoi. Ne Jeesuksen ihmeet, jotka Raamatusta tunnemme, ovat yleensä niin erikoisia ja omalaatuisia, että vain yksi selitys on mahdollinen: Hän on todella Jumalan Poika, jolla on valta ja voima. Silmiinpistävää on Jeesuksen ihmeiden epäitsekkyys. Hän kieltäytyy tekemästä ihmeitä omaksi hyödykseen ja katselijoiden uteliaisuuden tyydyttämiseksi. Samoin Jeesus karttoi kaikkea, mikä olisi tehnyt ihmeestä arkisen katse1un ja kerskauksen aiheen Hänen esiintymisensä oli hämmästyttävän yksinkertaista, puhdasta ja kunnioitusta herättävän arvokasta. Tehdessään ihmetekojansa Jumalan Poika rukoili: ”Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut”. Jumalan Pojalla, Vapahtajalla, oli läheinen suhde Isään. Hän oli yhtä Isän kanssa ja vaikutti yhdessä Isän kanssa. “Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet, mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon”, Jeesus puhui Isälleen.

Jeesusta tarvittiin myös herättämään Jairuksen kuollut tytär. Kuolleiden herättäminen on ihmisjärjen rajat ylittävä ihme. Jeesus tahtoi osoittaa, että Hänen ylösnousemuksensa jumalallinen siunaus vaikutti jo maailmassa Hän itse oli nouseva ylös kuolleista
ja nostava meidätkin kanssaan iankaikkiseen elämään. Jeesuksen ajan juutalaisille kuolleista herättäminen oli käsittämätön, sillä silloisen käsityksen mukaan uskottiin vain kaikkien kuolleista herättämiseen joskus tulevaisuudessa, mutta ei yksilöiden, kuten Jeesuksen ihmeessä tapahtui. Jairuksen tyttären eloon herättäminen selittyy siitä, että Jeesus uutena Aadamina on myös uuden luomakunnan alku, ja siinä valtakunnassa ruumis hengen alainen välikappale. Apostoli sanoo: ”Kristus kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta”. Tästä ajatuksesta käsin voimme ymmärtää ne Vapahtajamme sanat, jotka hän sanoi kuolleesta Jairuksen tyttärestä: Hän nukkuu. Jumalan Pojan voimasta henki palasi elottomaan ruumiiseen, joka tuli jälleen eläväksi. Ihme edellyttää uskoa ja ihme vahvistaa ja lujittaa uskoa.
“Minä uskon, auta minun epäuskoani”, huudahti eräs isä Jeesukselle. Tämän miehen kaltaisia mekin olemme. Jeesus vastasi hänelle: ”Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo”. Nämä sanat koskevat meitäkin. Ihme on aina Jumalan työ, mutta meiltä, jotka olemme Jumalan työtovereita, odotetaan uskoa, ehdotonta antautumista Jumalalle. Kirkko on Kristuksen työn jatkaja maan päällä. Kristuksen merkit ja ihmeet jatkuvat todellisella tavalla sakramenteissa. Vapahtajamme on tahtonut säi1yttä maallisetkin ihmeet Kirkossa. Evankeliumi kertoo: “Herra vai kutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta Kristuksen toiminnasta kirkossa pitää paikkansa sama kuin hänen maallisesta elämästäänkin. Jeesuksen syvälisin anti ei ole ihmeet, jotka tavoittavat vain harvoja. Olennaista ovat Hänen sanansa, Hänen P. Ehtoollisensa ja muut sakramentit sekä Hänen anteeksiantamuksensa, jotka ovat tarkoitetut kaikil1e,”jotta me emme enää olisi
vieraita emmekä muukalaisia, vaan pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, ja Hänessä mekin yhdessä muiden kanssa rakentuisimme Jumala asumukseksi Hengessä. Aamen.