Isien opetuksia

Isien opetuksia ja mielipiteitä kasteesta

Muutamien varhaisten protestanttien ja heidän nykypäivän jälkeläistensä tärkeimpiä mielipidepainotuksia on, että kaste on vain merkki. Tähän sisältyy se ajatus, että kaste symbolisesti esittää kastetun tuloa kristityksi, mutta että sakramentti ei vaikuta mitenkään sieluun. Se ei uudestisynnytä tai välitä armoa. Tätä ajatusta, olkoonkin lähes viisi sataa vuotta vanha tänä päivänä, olisivat kirkon isät pitäneet jumalanpilkkana Jumalan suomaa kasteen armoa kohtaan. Poikkeuksetta varhaiset isät opettivat, että kaste tärkein keino, jota Jumala käyttää johdattaakseen armonsa meihin.. Kaikki he tunsivat Raamatun opetuksen siitä, että “(arkissa) vain muutamat, ts. kahdeksan henkeä, pelastuivat veden kautta. Kaste, joka on yhteydessä tähän, pelastaa nyt meidät, ei siten, että se poistaisi ruumiista lian, vaan vetoomuksena Jumalalle puhtaasta omastatunnosta, Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta” (1 Piet. 3:20)

 

Ambrosius Milanolainen

“Herra kastettiin, ei siksi, että olisi tarvinnut itse puhdistusta, vaan puhdistaakseen vedet, jotta noilla vesillä, puhdistettuina Kristuksen lihalla, joka ei tiennyt synnistä, olisi kasteen voima. Siksi jokainen, joka tulee Kristuksen pestäväksi, panee pois syntinsä”.(Commentary on Luke 2: 83 )

“Vaikka meidät kastetaan vedellä ja Hengellä, jälkimmäinen on edellistä paljon ylempiarvoinen, ja siksi sitä ei pidä erottaa Isästä eikä Pojasta. On kuitenkin monia, jotka ajattelevat, koska olemme kastetut vedellä ja Hengellä, ettei ole eroa veden ja Hengen tehtävillä ja niin ajattelevat, ettei niiden luonnossa ole eroa. Eivätkä he huomaa, että meidät haudataan vesielementtiin, jotta voisimme nousta jälleen Hengen uudistamina. Sillä vesi edustaa kuolemaa, Henki on elämän pantti, että synnin ruumis voisi kuolla veden kautta, joka sulkee ruumiin ikään kuin hautaan, jotta voisimme uudistua synnin kuolemasta Hengellä ja syntyä uudelleen Jumalassa”. (The Holy Spirit 1: 6: 75- 76)

“Kirkko lunastettiin Kristuksen veren hinnalla. Kreikkalainen tai juutalainen, sillä ei ole väliä, mutta jos hän uskoo, hänen tulee ympärileikauttaa itsensä synneistään (kasteessa; Kol 2:11-12) jotta voisi pelastua…sillä kukaan ei nouse taivaan valtakuntaan paitsi kasteen sakramentin kautta… “Ellei ihminen synny uudelleen vedestä ja Pyhästä Hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan”. (Abraham 2: 11: 79 – 84)

“Sentähden, olette lukeneet, että kolme todistaa kasteessa ovat yhtä: vesi, veri ja Henki (1 Joh. 5: 8). Ja jos poistaa yhdenkään näistä, kasteen sakramentti ei ole pätevä. Sillä mitä on vesi ilman Kristuksen ristiä? Tavallista vettä ilman sakramentaalista vaikutusta. Eikä toisaalta ole mitään uudistamisen sakramenttia ilman vettä, sillä ellei ihminen synny uudelleen vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan”: (The Mysteries 4: 20)

“Ja vielä Kristus itse sanoo: “Minä ja Isä olemme yhtä”. “Yhtä”, Hän sanoi, ettei olisi eroa luonnossa ja voimassa; mutta edelleen, “me olemme” jotta voisitte tunnistaa Isän ja Pojan, sillä yhtälailla kuin Isän uskotaan synnyttäneen täydellisen Pojan, ja Isä ja Poika ovat yhtä, ei persoonien sekoittumisen kautta, vaan luonnon yhtenäisyyden kautta. Niinpä sanommekin, että on yksi Jumala, ei kahta tai kolmea Jumalaa”. (The Faith 1: 1: 9-10)

 

Afrahat, persialainen viisas

“Kasteessa saamme Kristuksen Hengen. Samalla hetkellä, kun pappi avuksi huutaa Henkeä, taivas aukeaa, ja Hän laskeutuu ja lepää vesien yllä, ja ne jotka kastetaan, puetaan häneen. Henki on poissa kaikista noista, jotka ovat syntyneet lihasta, kunnes he tulevat uudestisyntymisen veteen, ja silloin he saavat Pyhän Hengen… Toisessa syntymässä, kasteen kautta tapahtuvassa, he saavat Pyhän Hengen”. (Treatises 6: 14: 4 )

 

Apostolien opetus (Didache)

“Mitä kasteeseen tulee, kastakaa seuraavasti. Kun olette lausuneet kaiken edellä olevan, kastakaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, juoksevaa vettä käyttäen. Mutta jos sinulla ei ole juoksevaa vettä, kasta muuhun veteen. Jos et voi kastaa kylmää vettä käyttäen, kasta lämpimällä. Mutta jos sinulla ei ole kumpaakaan, valele päähän kolmesti vettä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ennen kastetta paastotkoot kastaja ja kastettava sekä jotkut muut lisäksi, jos on mahdollista. Kastettavan käske paastota päivä tai kaksi ennen toimitusta” (Apostoliset isät: Apostolien opetus 7:1- 4, ss. 153 – 154)

 

Apostoliset säännöt

“Tyytykää te samoin yksinomaan yhteen kasteeseen, siihen, joka on Herran kuolemaan (Room. 6: 3; Kol 2: 12 – 13)… Hänet, joka ylenkatseesta ei tahdo, että hänet kastetaan, tullaan tuomitseman kuten epäuskoinen ja nuhtelemaan kiittämättömänä ja houkkamaisena. Sillä Herra sanoo: “Ellei ihmistä kasteta vedestä ja Hengestä, hän ei millään tavoin voi päästä taivasten valtakuntaan”. Ja taas: “Hän joka uskoo ja kastetaan, on pelastuva, mutta hän, joka ei usko, tullaan tuomitsemaan (Mk. 16: 16)” (Apostolic Constitutions 6: 3: 15)

Athanasios

” Niin kuin olemme kaikki maasta ja kuolemme Aadamissa, samoin uudistettuina ylhäältä veden ja Hengen kautta, meidät on eläviksitehty Kristuksessa”. (Four Discourses Against the Arians 3: 26: 33)

“Ja koko usko on sisällytetty tähän ja varmistettu tässä: että Pyhä Kolminaisuus on säilytettävä aina, kuten luemme evankeliumista: “Menkää ja kastakaa kaikki kansat Isän ja Pojan ja Pyhän hengen nimeen” (Mt.28: 19). Ja ehjä ja täydellinen on Pyhän Kolminaisuuden luku.” (On the Councils of Arminum and Seleucia 2: 28)

 

Augustinus

“Kasteella Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen on Kristus auktoriteettinaan, ei kukaan ihminen, kuka tahansa hän lieneekään; ja Kristus on totuus, ei kuka tahansa ihminen”. (On Baptism, Against the Donatists 4: 24:57)

“Herra, Jumalamme, me uskomme sinuun, Isään ja Poikaan ja Pyhään Henkeen. Sillä Totuus ei sanoisi: menkää, kastakaa kaikki kansat Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ellet sinä olisi Kolminaisuus”. (The Trinity 15: 28: 51)

“Tällä tavalla sitten kolme seikkaa, jotka ovat niille ominaisia, tulivat Ruumiista: Herrasta: aivan kuin Herran Ruumiista kaikuisi käsky “kastaa kansat Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen” “Nimessä”: ei “nimissä”: sillä “nämä kolme ovat Yksi”, ja Yksi Jumala on nämä Kolme. Ja jos jollakin muulla tavalla tämä syvä salaisuus, josta luemme Johanneksen kirjeessä, voidaan selittää ja ymmärtää katolisen uskon hyväksymällä tavalla, joka ei myöskään saata ymmälle tai jaa Kolminaisuutta, eikä myöskään usko erilaiseen olemukseen eikä kiellä, että persoonia on kolme, sitä ei missään nimessä pidä torjua.” (Against Maximum 2: 22)

“On erinomainen asia, että puunilaiset (pohjoisafrikkalaiset) kristityt kutsuvat kastetta pelastukseksi ja Kristuksen Ruumin sakramenttia ei muuksi kuin elämäksi. Mistäpä muusta tämä johtuu kuin muinaisesta, ja oletan, apostolisesta, traditiosta, jonka kautta Kristuksen Kirkot pitivät kiinni luonnostaan siitä, että ilman kastetta ja osallisuutta Herran pöydästä on mahdotonta kellekään ihmiselle saavuttaa sekä Jumalan valtakuntaa että pelastusta ja ikuista elämää. Tämä on myös Raamatun todistus”. ( Forgiveness and the Just Deserts of Sin, and the Babtism of Infants 1: 24: 34 )

“Kaste pesee pois kaikki, ehdottomasti kaikki syntimme, olivatpa ne tekoja, sanoja tai ajatuksia, alkuperäisiä tai myöhempiä, tietoisesti tai tietämättä tehtyjä”. (Against Two Letters of the Pelagians 3: 3: 5)

“Tämä on kasteen suuren sakramentin tarkoitus, jota suoritetaan keskuudessamme: Kaikki, jotka saavuttavat tämän armon, kuolevat sen kautta synnille – kuten hänen itsensä (Jeesus) sanotaan kuolleen synnille, koska hän kuoli lihassa (ts. “synnin kaltaisuudessa) – ja ovat siksi eläviä kastealtaassa uudestisyntyneinä, aivan kuin hän (Jeesus) nousi jälleen haudasta. Näin tapahtuu riippumatta ruumiin iästä. Sillä olipa sitten äskensyntynyt lapsi tai raihnainen vanhus – koska ketään ei estetä kasteesta – juuri siksi ei ole ketään, joka ei kuolisi synnille kasteessa. Lapset kuolevat vain perisynnille, aikuiset kaikille synneille, joita he ovat lisänneet huonolla elämällään taakkaan, jonka he toivat mukanaan syntymässä”. (Handbook on Faith, Hope, and Love 13: 41)

“Ne, jotka saamatta uudistamisen pesua kuolevat Kristuksen tunnustaen…hyödyttää heitä juuri yhtä paljon heidän syntiensä anteeksisaamiseksi kuin jos heidät olisi pesty pyhitetyssä kastealtaassa. Sillä hän joka sanoi, “jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse sisälle taivaan valtakuntaan”, teki heitä koskevan poikkeuksen lausunnossaan, jossa hän sanoo , ei yhtään ylimalkaisesti: “Kuka tahansa tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan hänet minun Isäni edessä, joka on taivaassa (Mt. 10: 32) (The City of God 13:7)

 

Barnabaan kirje

“Mitä tulee kasteeseen, meillä on Raamatun todistus, että Israel kieltäytyisi hyväksymästä kastetta, joka tuo syntien anteeksiantamuksen ja joka asetettaisiin heidän omansa sijaan”. (Jer. 22: 13; Jes 16: 1; (Barbabaan kirje 11: 1)

 

Basileois Suuri

“Tätä siis tarkoitetaan “syntymisellä uudelleen vedestä ja Hengestä”. Aivan kuten vesi saa aikaan kuolemamme (Room.6: 3; Kol. 2: 12-13), elämämme on Hengen kautta muotoiltu. Kolminkertaisella upottamisella ja yhtä monella avuksihuutamisella täydellistetään kasteen suuri salaisuus sellaisella tavalla, että kuoleman tyyppi on nähtävissä kuvaannollisesti, ja jumalallisen tietämisen ojentamina kastettujen sielut voivat valaistua. Jos siis vedessä on armo, se ei johdu veden luonteesta, vaan Hengen läsnäolosta siinä”. (The Holy Spirit, 15: 35)

“Pyhä Henki lasketaan myös joukkoon Isän ja Pojan kanssa, koska Hän on luomisen yllä, ja luetaan mukaan kuten meitä opettavat Herran sanat evankeliumissa: “Menkää ja kastakaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” Hän, joka päinvastoin asettaa Hengen Pojan edelle, tai väittää Hänen olevan vanhempi kuin Isä, vastustaa Jumalan asetusta, ja on vaarallisempi puhtaalle uskolle, koska hän laiminlyö ylistyksen muodon varjelemisen, jonka hän vastaanottanut, mutta hyväksyy joitakin uusia myrkkyä sisältäviä tunnuskuvia ihmisten miellyttämistarkoituksessa.”

“Usko ja kaste ovat kaksi pelastuksen sukulais- ja erottamatonta tietä: usko täydellistetään kasteen kautta, kaste on asetettu uskon kautta ja molemmat tehdään täydellisiksi samoilla nimillä. Sillä niin kuin uskomme Isään ja Poikaan ja Pyhään Henkeen, niin meidät myös kastetaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen; ensin tulee tunnustus esittäen meille pelastuksen, ja kaste seuraa asettaen sinetin suostumuksemme päälle”. (The Holy Spirit 12:28 )

“Vangeille kaste on lunnasraha, velkojen anteeksianto, synnin kuolema, sielun uudistaminen, murtumaton sinetti, taivaan vaunut, kuninkaallinen suojelija, lapseksiottamisen lahja”. (Sermons on Moral and Practical Subjects 13: 5)

 

Eusebios Kesarealainen

“Uskomme… kunkin näistä olevan olemassa: Isä, todellinen Isä ja Poika, todellinen Poika ja Pyhä Henki, todellinen Pyhä Henki, kuten Herrammekin lähettäen opetuslapsensa saarnaamaan, sanoi: ‘Menkää opettamaan kaikkia kansoja kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä’. Mitä tulee Häneen me varmuudella vahvistamme niin tekevämme, ja niin me ajattelemme, ja niin me olemme uskoneet aikaisemmin ja me ylläpidämme tämän uskon kuolemaan saakka, kiroten jokaisen jumalattoman harhaopin”. (Letter to the People of His Diocese 3)

 

Filippuksen teot

“Nicanoran näin puhuttua apostoli Filippus yhdessä Bartolomeuksen ja Mariamnen sekä heidän kanssaan olleiden kanssa rukoilivat hänen puolestaan Jumalaa sanoen: Sinä joka tuot kuolleet elämään, Herra Jeesus Kristus, joka olet vapauttanut meidät kasteen kautta kuoleman orjuudesta, vapauta täydellisesti myös tämä nainen erehdyksestä, vihollisesta; tee hänet eläväksi Sinun elämässäsi ja täydelliseksi Sinun täydellisyydessäsi”. (The Acts of Philip, Author unknown, ANF, Vol. 8, s. 498)

 

Firmilianus

“Mutta te olette todella pahempia kuin kaikki harhaoppiset. Sillä kun monet, heti kun heidän erehdyksensä tulee tunnetuksi, tulevat luoksesi heidän joukostaan saadakseen Kirkon todellisen valon, te edesautatte noiden tulijoita erehdyksissään, hämärtäen seurakunnallisen totuuden valon te lisäätte harhaoppisen yön pimeyttä; ja vaikka he tunnustavatkin olevansa synnissä ja ettei heillä ole armoa ja että he siksi tulevat Kirkkoon, te otatte heiltä pois syntien anteeksiannon, joka annetaan kasteessa, sanomalla, että heidät on jo kastettu ja että he ovat jo saaneet Kirkon armon Kirkon ulkopuolella, ja että te ette ymmärrä, että heidän sielunsa vaaditaan teidän käsistänne, kun tuomion päivä tulee”. (Firmilian: The Epistles of Cyprian, ANF, Vol. 5. s. 396)

 

Gregorios Nasiansilainen

“Mutta ehkä ei vielä muotoudu sieluunne mitään hyvää tai pahaa kirjoitusta; ja te haluatte, että teihin tänään kirjoitetaan… Minä kastan teidät ja teen teidät opetuslapseksi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja Näillä Kolmella on Yksi yhteinen nimi, Jumaluus. Ja tulette tietämään sekä ulkonaisten seikkojen perusteella että sanoista, että torjutte kaiken jumalattoman ja teidät yhdistetään koko Jumaluuteen.” (Orations 40: 45)

“Sellainen on kasteen armo ja voima, ei maailman eikä vanhan musertaminen, vaan jokaisen yksilön synneistä puhdistaminen, ja täydellinen kaikista synnin vammoista ja häpeätahroista puhdistuminen. Ja koska olemme tehdyt kaksinaisiksi, tarkoitan sielua ja ruumista, ja toinen osa on näkyväinen ja toinen näkymätön, niin myös puhdistuminen on kaksinkertainen, vedestä ja Hengestä. Toinen saadaan näkyvästi ruumiissa, toinen yhdistyneenä näkymättömästi ja ruumiista erillisenä, toinen perikuvallinen, toinen todellinen ja syvältä puhdistava”. (Oration on Holy Baptism 7 – 8)

 

Gregorios Nyssalainen

“Syntymään vedestä ja Hengestä Jeesus itse näytti tien tässä syntymässä, vetäen omassa kasteessaan alas veden päälle Pyhän Hengen, niin että hänestä kaikissa asioissa tulisi ensiksisyntynyt noiden joukossa, jotka ovat hengellisesti uudestisyntyneitä, ja nimitti veljiksi niitä, jotka ottivat osaa hänen tavallaan syntymään vedestä ja Hengestä” (Against Eunomius 2: 8)

“Ja me vastaanottaessamme kasteen,… kätkemme itsemme (veteen) niin kuin Vapahtajamme teki maan päällä: ja tekemällä tämän kolmesti me ilmaisemme sillä sitä, että ylösnousemuksen armo viimeisteltiin kolmessa päivässä. Ja tämän me teemme, ei niin, että vastaanottaisimme sakramentin hiljaisuudessa, vaan siten, että ylitsemme lausutaan Kolmen Pyhän Persoonan nimet, Hänen, johon uskomme, jossa on myös toivomme, josta tulee meille sekä nykyisyytemme tosiasia että tulevan olemassaolomme tosiasia”. (Sermon For the day of Lights)

 

Hermaan Paimen

“Herra, olen kuullut eräiden opettajien sanovan, ettei ole olemassa mitään muuta kääntymystä kuin se, joka tapahtuu silloin kun astuimme veteen ja saimme anteeksiantamuksen aikaisemmista synneistämme.” Hän sanoi minulle: “Oikein olet kuullut, juuri niin asia on”. (Hermaan Paimen 4: 3: 1,ANF,Vol. II.s. 22)

 

Hippolytus

“Ja piispa laskee kätensä heidän (vasta kastettujen) päälle huutaen avukseen ja lausuen: “Oi, Herra Jumala, joka katsoit näiden arvollisiksi saada syntien anteeksianto uudistamisen peson kautta, tee heidät arvollisiksi täyttymään Pyhällä Hengelläsi ja lähetä heidän päälleen armosi (vahvistuksessa= voitelussa), jotta he palvelisivat sinua tahtosi mukaan”. (The Apostolic Tradition 22: 1; )

“Kuolemattomuuden Isä lähetti maailmaan kuolemattoman Pojan ja Sanan, joka tuli ihmiseksi pestäkseen hänet vedellä ja Hengellä; ja Hän, synnyttäen meidät uudelleen sielun ja ruumiin turmeltumattomuuteen, puhalsi meihin elämän Hengen ja varusti meidät turmeltumattomalla sota-asulla. Jos sentähden ihmisestä on tullut kuolematon, hänestä on myös tuleva jumala. Ja jos hänestä on tehty Jumala veden ja Pyhän Hengen kautta kastemaljan uudistumisen jälkeen, hän on myös oleva kanssaperillinen Kristuksen kanssa kuolleista ylösnousemisen jälkeen. Sentähden saarnaan tästä vaikutuksesta: Tulkaa te kaikkien kansojen sukulaiset kasteen kuolemattomuuteen”. (Discourse on the Holy Theophany 8).

“Kun kastettava laskeutuu veteen, kastaja asettaa kätensä hänen päälleen ja sanoo seuraavasti: “Uskotko Jumalaan, Isään Kaikkivaltiaaseen?” Ja kastettava sanoo: “Uskon”. Sitten asetettuaan kätensä kastettavan pään päälle, hän kastaa tämän kerran. Sitten hän sanoo: “Uskotko Kristukseen Jeesukseen…?” Ja kun hän sanoo: “Minä uskon”, hän kastaa uudelleen. Taas hän sanoo: “Uskotko Pyhään Henkeen ja pyhään Kirkkoon ja lihan ylösnousemukseen? Kastettava sitten sanoo: “Uskon”. Ja niin hänet kastetaan kolmannen kerran”. (The Apostolic Tradition 21)

 

Ignatios Antiokialainen

“Älköön ketään teistä havaittako lippukarkuriksi. Olkoon kaste teille kuin pysyvä aseistus, usko kypärinä, rakkaus keihäänä, kärsivällisyys asevarustuksena”. (Kirje Polykarpokselle 6)

 

Irenaeus Lyonilainen

“Ja (Naaman) kastautui… seitsemän kertaa Jordanissa” (2 Kun. 5: 14)”. Siinä ei ole mitään, että Naaman vanhastaan kärsiessään pitaalista puhdistettiin kastauduttuaan, vaan tämä oli osoituksena meille. Sillä kuten me olemme pitaalisia synnissä, meidät puhdistettiin pyhitetyllä vedellä ja Herran nimen avuksihuutamisella vanhoista synneistämme, ollen hengellisesti uudestisynnytettyjä kuten äskensyntyneet lapset, aivan kuten Herra oli julistanut: “Ellei ihminen synny uudelleen vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä taivasten valtakuntaan”. (Fragment 34, 190)

“Koska olemme spitaalisia synnissä, meidät puhdistetaan vanhoista rikkomuksistamme pyhitetyn veden ja Herran avuksihuutamisen avulla. Siten olemme hengellisesti uudestisyntyneinä kuin äskensyntyneitä lapsia, aivan kuin Herra on julistanut: “Ellei ihminen synny uudelleen veden ja Hengen kautta, hän ei voi päästä taivasten valtakuntaan”. (Fragments From Lost Writings”, 34, ANF,Vol. I. s. 574 )

“Saatana on yllyttänyt tämän ihmisluokan kieltämään kasteen, mikä merkitsee uudistumista Jumalan puoleen, ja siten luopumaan koko uskosta”. (Against Heresies, I: 21: 1, ANF,Vol. I, s. 345)

 

Jerome

“Teidän on tiedettävä tämä, että kaste antaa anteeksi taaksejääneet synnit, mutta se ei takaa tulevaa vanhurskautta, joka tulee säilyttää työllä ja uutteruudella ja riippuu aina ja ennen kaikkea Jumalan armosta.” (Dialogue Against the Pelagians 3:1)

“Ymmärtäessänne että ihmisestä, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastetusta, tulee Herran temppeli, ja että vanhan asunnon hävittämällä rakennetaan uusi pyhättö Kolminaisuudelle, kuinka voitte sanoa, että synnit voidaan sovittaa areiolaisten keskuudessa ilman Pyhän hengen tulemista? Kuinka niiden sielu puhdistuu aikaisemmista tahroistaan, joilla ei ole Pyhää Henkeä?” (Dialogue Against the Luciferians 6)

 

Johannes Krysostomos

“Kukaan ei voi päästä sisälle taivasten valtakuntaan, ellei uudistu veden ja Hengen kautta, ja se, joka ei syö Herran lihaa ja juo Hänen vertansa, suljetaan pois ikuisesta elämästä, ja jos kaikki nämä asiat on tehty täydellisiksi noiden käsien keinoin, tarkoitan papin käsiä, kuinka kukaan voi ilman näitä kyetä pakeneman helvetin tulta tai voittamaan noita kruunuja, jotka on varattu voitollisille? Nämä (papit) todellakin ovat niitä, joille on annettu hengellisen kilvoittelun omantunnonpistokset ja kasteen kautta tuleva syntymä. Heidän välineillään me pukeudumme Kristukseen ja meidät haudataan Jumalan Pojan kanssa, ja tulemme tuon siunatun Pään jäseniksi”. (The Priesthood 3: 5- 6)

“Lain mukaan häntä, joka on tehnyt syntiä, rangaistaan; tässä hän, jolla on syntejä, tulee ja kastetaan ja vanhurskautuu, ja vanhurskautettuna hän elää vapautettuna synnin kuolemasta. Sillä kasteessa synnit haudataan, aikaisemmat asiat pyyhitään pois, ihmisestä tehdään elävä, armo täysimääräisesti kirjoitetaan hänen sydämeensä ikään kuin pöydälle”. (John Crysostom: Homilies on Second Corinthians, NPNF, Vol. XII. s. 307)

 

Justinus Marttyyri

“Ketä tahansa, joka on vakuuttunut ja uskoo, että se, mitä olemme heille opettaneet on totuus, ja julkisesti tunnustaa kykenevänsä elämään sen mukaan, kehotetaan rukoilemaan ja anomaan Jumalalta paastoten aikaisempien syntiensä anteeksisaamista, kun me rukoilemme ja paastoamme heidän kanssaan. Sitten ohjaamme heidät paikkaan, jossa on vettä, ja heidät uudestisynnytetään samanlaisella uudestisyntymisellä kuin meidätkin uudestisynnytettiin: “Jumalan, kaikkien Isän ja Herran, ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, ja Pyhän Hengen nimeen, he saavat vesikasteen. Sillä Kristus sanoi: “Ellette synny uudelleen, ette pääse taivasten valtakuntaan”. (Ensimmäinen apologia 61: 14)

“Niin moni kuin on suostunut ja uskoo, että se, mitä me opetamme ja sanomme, on totta, ja tunnustaa kykenevänsä elämään sen mukaan, neuvotaan rukoilemaan ja hartaasti anomaan paastoten taaksejääneiden syntiensä anteeksiantamista meidän rukoillessa ja paastotessa heidän kanssaan. Sitten me viemme heidät sinne, missä on vettä ja uudelleen synnytämme heidät samalla tavalla kuin meidätkin uudelleensynnytettiin. Sillä Jumalan, Isän ja maailmankaikkeuden Herran, ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, ja Pyhän Hengen, nimeen, he sitten saavat pesun vedellä. Sillä Kristus sanoi myös: “Ellette synny uudelleen, te ette pääse taivasten valtakuntaan”. Että on mahdotonta kerran syntyneille mennä äitinsä kohtuun, ilmoitetaan kaikille… Ja tämän olemme oppineet tästä syystä apostoleilta. Koska syntymän hetkellä synnyimme ilman omaa tietoamme ja valintaamme vanhempiemme yhtyessä ja kasvatettiin pahoista tavoista ja huonoista tottumuksista siinä tarkoituksessa, ettemme jäisi välttämättömyyden ja tietämättömyyden lapsiksi, vaan meistä voisi tulla valinnan ja tiedon lapsia, ja voisimme saada vedessä aikaisempien syntiemme anteeksiannon, hänelle, joka valitsee uudelleen syntymisen ja katunut syntejään, lausutaan Isän Jumalan ja maailmankaikkeuden Herran nimi” (Justin Martyr,”First Apology,” ANF. I, 183)

“Se, joka kieltäytyy ottamasta kastetta, on tuomittava epäuskoisena, osaksi sen perusteella, mitä Jeesus sanoi Nikodeemukselle… “Hänet, jota halveksuvana ei kasteta, on tuomittava epäuskoisena ja nuhdeltava kiittämättömänä ja houkkana. Sillä Herra sanoo: “Ellei ihmistä kasteta vedestä ja Hengestä, hän ei voi millään keinoin päästä taivasten valtakuntaan”. Ja toisaalla: “Se, joka uskoo ja kastetaan pelastuu, mutta se, joka ei usko, tuomitaan”. (Justin Martyr: Constitutions of the Holy Apostles, ANF,VII, 456- 457)

“… ei ole muuta tietä (saada Jumalan lupaukset) kuin tämä – tulla tutuksi Kristuksen kanssa, peseytyä lähteessä, josta Jesaja puhui, syntien anteeksisaamiseksi, ja lopuksi, elää synnitöntä elämää”. (Justin Martyr: Trypho, chap. 44)

 

Juutalaisia koskevia todistajanlausuntoja

“Että ellei ihmistä ole kastettu ja synnytetty uudelleen, hän ei voi päästä Jumalan valtakuntaan. Evankeliumissa Johanneksen mukaan: “Ellei ihminen synny vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä Jumalan valtakuntaan (Joh. 3: 5)… Myös samassa paikassa: “Ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo Hänen vertansa, teillä ei ole elämää itsessänne (Joh. 6: 53). Että kastettuna olemisesta ja Eukaristian vastaanottamisesta on vain pieni hyöty, ellei hyödy siitä sekä sanoissa että teoissa”. (Testimonies Concerning the Jews 3:2: 25-26)

 

Teofilus Antiokialainen

“Viidentenä päivänä tuotettiin vedestä alkunsa saaneet elävät olennot, joiden kautta myös ilmentyy näissä asioissa Jumalan moninkertainen viisaus; sillä kuka voisikaan laskea niiden paljouden ja eri lajit? Lisäksi Jumala siunasi vedestä alkunsa saaneet olennot, jotta tämäkin olisi merkkinä siitä, että ihmisen kohtalona oli saada katumus ja syntien anteeksisaaminen veden ja uudestisyntymisen pesun kautta, yhtä monta kuin tulee tuntemaan totuuden ja syntyy uudelleen, ja saavat siunauksen Jumalalta. (Teofilus: To Autolycus, ANF,Vol. II, s..101)

 

Karthagon seitsemäs kirkolliskokous Kyprianoksen aikana

“Aurelius Utikalainen sanoi: Koska apostoli sanoo, ettei meidän tule asettua yhteyteen muiden ihmisten syntien kanssa, mitä muuta hän tekee kuin on yhteydessä toisten ihmisten syntien kanssa pitäessään yhteyttä hereetikkojen kanssa, joilla ei ole kirkon kastetta? Ja siksi tuomitsen julistan, että harhaoppiset tulee kastaa, jotta he voisivat saada syntiensä anteeksiannon; ja näin yhteyttä voi olla heidän kanssaan”. (The Seventh Council of Carthage Under Cyprian”, ANF, Vol. V, s. 569)

“Caesilius Biltalainen sanoi: Tunnen vain yhden kasteen Kirkossa enkä yhtään Kirkon ulkopuolella. Tämä kaste tulee olemaan siellä, missä on vilpitön toivo ja varma usko. Sillä näin on kirjoitettu: “Yksi usko, yksi toivo, yksi kaste”; ei hereetikkojen joukossa, missä ei ole toivoa, ja usko on väärä, missä kaikkia asioita harjoitetaan valheella”. (The seventh Council of Carthage Under Cyprian, ANF,Vol.V.s.565 )

“Marcellus Zamalainen sanoi: Koska Kirkon kasteen pelastamien syntejä ei ole peruutettu, se joka ei kasta harhaoppista pitää yhteyttä syntisen kanssa”. (The Seventh Council of Carthage Under Cyprian, ANF, Vol. V, s. 570)

“Nikomedes Segermaelainen sanoi: Minun mielipiteeni on tämä, että Kirkkoon tulevat harhaoppiset pitäisi kastaa siitä syystä, että syntisten joukossa he sitä ilman eivät voi saada syntien anteeksiantamusta.” (The Seventh Council of Carthage Under Cyprian, ANF, Vol. V, s. 567)

“Novatus Thamigadalainen sanoi: Vaikka tiedämme, että kaikki kirjoitukset antavat pelastavaa kastetta koskevan todistuksen, edelleenkin meidän on tarpeen julistaa uskoamme, että harhaoppiset ja skismaatikot, jotka tulevat Kirkkoon ja ilmenevät väärin kastetuiksi, tulee kastaa ikuisessa lähteessä; ja senvuoksi kirjoitusten todistuksen mukaan ja virkaveljiemme, kaikkein pyhimmän muiston miesten, arvoasteen mukaan, kaikki skismaatikot ja harhaoppiset, jotka ovat kääntyneet Kirkkoon täytyy kastaa; ja vielä, että ne, joista käy ilmi, että heidät on vihitty, täytyy ottaa vastaan maallikoiden joukkoon”. (The Seventh Council of Carthage Under Cyprian, ANF,Vol.V, s. 565)

“Viktor Gorilainen sanoi: Koska syntejä ei anneta anteeksi paitsi Kirkon kasteessa, hän joka hyväksyy harhaoppisen yhteisöön ilman kastetta tekee kaksi järjenvastaista asiaa: hän ei puhdista harhaoppista, ja hän tahraa kristittyjä. (The Seventh Council of Carthage Under Cyprian, ANF,Vol.V, s. 568)

“Viktorius Thabrakalainen sanoi: Jos harhaoppisten sallitaan kastaa ja antaa syntien anteeksianto, miksi merkitsemme heidät polttomerkillä häpeällisesti ja kutsumme heitä harhaoppisiksi?” (The Seventh Council of Carthage Under Cyprian, ANF,Vol.V, s. 568)

“Dativus Badislainen sanoi: Me, mikäli meistä riippuu, emme ole yhteydessä harhaoppisten kanssa, elleivät he ole kastetut Kirkossa ja saaneet syntiensä anteeksiantoa.” ( The Seventh Council of Carthage Under Cyprian, ANF, Vol. V, s. 567)

“Felix Bagailainen sanoi: Kuten sokean taluttaessa sokeaa he yhdessä putoavat kuoppaan, niin myös harhaoppisen kastaessa harhaoppisen he yhdessä lankeavat kuolemaan. Ja siksi harhaoppinen täytyy kastaa ja tehdä eläväksi, ellemme me elävät halua olla yhteydessä kuolleiden kanssa.” (The Seventh Council of Carthage Under Cyprian, ANF, Vol. V, s. 567)

“Nemesias Thubunaelainen sanoi: Pyhissä kirjoituksissa on kaikkialla julistettu siitä, että kaste, jota skismaatikot ja harhaoppiset käyttävät, ei ole tosi, koska heidän kaikkein huomattavimmat miehensä ovat vääriä kristittyjä ja vääriä profeettoja kuten Herra sanoo Salomon kautta: “Joka luottaa vääryyteen, se tuulta ruokkii…” Ja evankeliumissa Herramme Jeesus Kristus puhui jumalallisella äänellään sanoen: “Ellei ihminen synny uudelleen vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä Jumalan valtakuntaan”. Tämä on Henki, joka alusta alkaen on syntynyt vesien yllä; sillä Henki ei voi toimia ilman vettä, eikä vesi ilman Henkeä”. (The Seventh Council of Carthage Under Cyprian, ANF,Vol.V, s. .566)

“Mutta yhtä usein kuin vesi mainitaan yksinään Pyhissä Kirjoituksissa, viitataan kasteeseen, kuten näemme läheisesti Jesajan kirjassa: “Älkää aikaisempia muistako”, hän sanoo, “älkääkä vanhoja muistako. Katso, minä teen uutta, joka nyt saa alkunsa; ja te tulette tietämään sen. Teen jopa tien erämaahan ja joet kuivaan paikkaan antaakseni juotavaa valitulle kansalleni, kansalleni, jonka olen ostanut, jotta he pitäisivät esillä ylistystäni. Siellä Jumala edeltä kertoi profeettojen kautta, että kansojen joukossa, paikoissa, jotka aiemmin ovat olleet kuivia, joet myöhemmin virtaisivat runsaasti ja varaisivat vettä Jumalan valitulle kansalle, ts. niille, jotka tehtäisiin Jumalan pojiksi kasteen synnyttäminä… Kristus… huutaa ja sanoo: “Jos joku janoaa, sallikaa hänen tulla ja juoda. Se, joka uskoo minuun, kuten Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on virtaava elävän veden virrat. Ja jotta olisi vieläkin selvempää, että Herra ei puhu tässä ehtoollismaljasta, vaan kasteesta, Raamattu lisää, sanoen: “Mutta tämän Hän puhui Hengestä, jonka Häneen uskovat saisivat”. Sillä Pyhän Henki saadaan kasteen kautta… Kuten myös toisaalla Herra puhuu samarialaiselle naiselle sanoen: “Kuka tahansa juo tätä vettä, janoaa jälleen; mutta kuka tahansa juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, ei ikinä janoa”, jolla myös tarkoitetaan juuri pelastavaa vesikastetta, joka todellakin saadaan kerran, eikä sitä enää uudelleen toisteta.” (Cyprian: “The Epistles of Cyprian”, ANF, Vol. V, s. 393)

“Mutta jos harhaoppisten kaste voi saada aikaan toisen syntymän uudistumisen, silloin heidän joukossaan kastettuja ei pidä laskea harhaoppisiksi, vaan Jumalan lapsiksi. Sillä toinen syntymä, joka tapahtuu kasteessa, synnyttää Jumalan poikia. (Cyprian: “The Epistles of Cyprian”,ANF, Vol. V, s. 393)

“Mutta mikä asia on vakuutella ja kiistellä, että ne jotka eivät ole syntyneet Kirkossa voivat olla Jumalan poikia! Sillä siunattu apostoli julistaa ja todistaa, että juuri kasteessa vanha ihminen kuolee ja uusi ihminen syntyy, sanoessaan: ” Hän pelasti meidät uudestisyntymisen pesulla”. Mutta jos uudestisyntyminen on pesussa, ts. kasteessa, kuinka voi harhaoppisuus, joka ei ole Kristuksen puoliso, synnyttää poikia Jumalalle Kristuksen kautta. Sillä vain Kirkko yksin Kristukseen liittyneenä ja yhdistyneenä synnyttää poikia, kuten sama apostoli uudelleen sanoo: “Kristus rakasti kirkkoa ja antoi itsensä sille, jotta Hän voisi pyhittää sen, puhdistaa sen vedellä pesten”. Jos se (Kirkko) siis on rakastettu ja puoliso, joka ainoana on Kristuksen pyhittämä ja yksinomaan Hänen pesunsa puhdistama, on selvää, ettei harhaoppi, joka ei ole Kristuksen puoliso, eikä Hänen pesunsa puhdistama ja pyhittämä, voi synnyttää Jumalan poikia”.(Cyprian: “The Epistles of Cyprian”, ANF, Vol. V, s. 388)

“Sillä se, joka on pyhitetty kasteessa, synnit poispyyhittynä, ja hengellisesti uudelleen muovattu uuteen ihmisyyteen, on tehty soveliaaksi saamaan Pyhän Hengen, koska apostoli sanoo: ” Niin monta kuin teitä on Kristukseen kastettu, te olette Kristukseen pukeutuneet”.”(Cyprian: “The Epistles of Cyprian”,ANF, Vol. V, ss. 387 – 388)

“Vielä Pietari itse… käski ja varoitti meitä, ettemme voi pelastua muuten kuin yhden kirkon yhdellä ainoalla kasteella. ” Nooan arkissa” hän sanoo, “muutamat, so. kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta, kuten myös kaste samalla tavalla on pelastava teidät”. Kuinka lyhyesti ja hengellisesti onkaan tehty yhteenveto yhteyden sakramentista! Sillä kuten tuossa maailman kasteessa, jossa sen muinainen pahuus poistettiin, se, joka ei ollut Nooan arkissa, ei pelastunut veden kautta, niin ei myöskään ilmeisesti tule pelastumaan hän, jota ei ole kastettu Kirkossa, joka on perustettu Herran yhteyteen yhden arkin sakramentin mukaan”.(Cyprian: “The Epistles of Cyprian”,ANF, Vol. V, s. 389)

“Pietari…sanoi: “Nooan arkissa pelastui muutamia, ts. kahdeksan sielua veden kautta; kuten kuva kasteesta, jonka kautta olet pelastuva”; todistaen ja vakuuttaen, että Nooan arkki oli tyyppi yhdestä Kirkosta. Jos siis siten tuossa maailman kasteessa sai sovituksen rikoksistaan ja puhdistui hän, joka ei ollut Nooan arkissa ja tulisi pelastumaan veden kautta, hän joka ei ole Kirkossa, jolle yksinomaan kaste on annettu, voi siis nyt elävöityä kasteen kautta. Lisäksi vielä apostoli Paavalikin avoimemmin ja selvemmin edelleen julistaen tätä samaa asiaa kirjoittaa efesolaisille sanoen: “Kristus rakasti Kirkkoa ja antoi itsensä sen puolesta, jotta Hän voisi pyhittää ja puhdistaa sen vedellä pesemisellä”. (Cyprian:”The Epistles of Cyprian, ANF, Vol.V. s.398)

“Sentähden, koska Kristuksen itsensä saarnan ja todistuksen mukaan on ensinnä tunnettava Isä, joka lähetti, ja jäljestäpäin Kristus, joka lähetettiin, ja kun toivoa pelastuksesta ei ole paitsi tuntemalla nuo kaksi yhdessä; kuinka sitten, jos Jumalaa ei tunneta ja jos Häntä jopa pilkataan, voidaan sanoa niiden, jotka sanotaan kastetun Kristuksen nimeen, saaneen syntien anteeksiannon” (Cyprian:”The Epistles of Cyprian,” ANF, Vol.V, s. 383.)

“Mitä sitten, he sanovat, tulee niistä, jotka ovat otetut harhaoppisten joukosta Kirkkoon ilman kastetta? … Mutta heidät…olisi kastettava Kirkon kasteella, jotta he voisivat saada syntien anteeksiannon, jotteivät he toisten otaksuman mukaan jäisi vanhoihin erehdyksiinsä ja kuolisi ilman armon täydentämistä”. ” (Cyprian:”The Epistles of Cyprian,” ANF, Vol.V, s. 395.)

” Sen tähden kaste ei voi olla yhteinen meille ja harhaoppisille, joille ei Isä Jumala, ei Kristus Poika, ei Pyhä Henki, ei usko, eikä itse Kirkkokaan ole yhteinen. Ja siksi on tarpeen niille, jotka tulevat Kirkkoon kastettavaksi harhaopista, että sillä tavoin ne, joita on valmistettu, voisivat syntyä molemmista sakramenteista, laillisessa ja todellisessa ja vain Kirkon kasteessa jumalallisen uudistumisen kautta Jumalan valtakuntaan, koska on kirjoitettu: “Ellei ihminen synny vedestä ja Hengestä, Hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan”. ” (Cyprian:”The Epistles of Cyprian,” ANF, Vol.V, s. 384.)

“Suuresti erilainen on Markionin usko ja lisäksi muiden harhaoppisten; oikeastaan ne eivät ole muuta kuin kavaluutta ja jumalanpilkkaa ja kilpailua, joka on vihamielisyyttä pyhyyttä ja totuutta kohtaan. Kuinka silloin heidän joukossaan kastettu näyttäisi jostakusta saaneen uskonsa kautta syntien anteeksiannon ja jumalallisen laupeuden armon, jos hänellä ei ole itse uskon totuutta? Sillä jos, kuten muutamat arvelevat, voisi saada uskonsa mukaan jotain kirkon ulkopuolelta, varmasti hän on saanutkin, mitä on uskonut; mutta jos hän uskoo siihen, mikä on väärää, hän ei voi saada sitä mikä on totta, vaan pikemminkin asioita, jotka ovat aviorikoksen kaltaisia ja epäpyhiä, sen mukaan, mitä hän uskoi. Tällaista epäpyhää ja aviorikoksen kaltaista kastetta profeetta Jeremias suorapuheisen ankarasti nuhtelee sanoessaan: ” Miksi ne, jotka tuottavat minulle tuskaa, saavat vallita? Haavani ovat tuskalliset, milloin parannun? Sillä päälleni ovat todellakin vyöryneet kuin pettävät vedet, joissa ei ole uskollisuutta. Mitä ovat nämä pettävät ja uskottomat vedet? Varmastikin ne, jotka väärällä tavalla muistuttavat kastetta ja tekevät turhaksi uskon armon tekosyyn varjolla. Mutta jos vääristyneen uskon mukaan joku voitaisiinkin kastaa ilman uskoa ja voisi saada syntien anteeksiannon, saman uskon mukaan hän saisi myös Pyhän Hengen; eikä olisi tarvetta laskea käsiä hänen päälleen, kun hän lähestyy, jotta voisi saada Pyhän Hengen ja sinetöitäisiin. Joko hän voisi saada molemmat etuoikeudet ilman että häneltä edellytetään uskoa, tai hän, joka on ollut ilman uskoa, on saanut molemmat. Mutta on ilmoitettu, missä ja kuka voi antaa syntien anteeksiannon; nimittäin: se annetaan kasteessa.” (Cyprian:”The Epistles of Cyprian,” ANF, Vol.V, s. 381.)

Kyprianos sanoi omasta kasteestaan: “Ottaen huomioon luonteeni tuohon aikaan, minulla oli tapana pitää sitä vaikeana asiana, että ihmisen pitäisi kyetä syntymään uudelleen… Tai että ihmisen, joka on herännyt uuteen elämään pelastavien vesien kylvyssä pitäisi kyetä panemaan pois se, mitä on aikaisemmin ollut – että hän voisi muuttua sydämeltään ja sielultaan samalla kun hänen fyysinen ruumiinsa pysyy ennallaan… Sillä kun minua itseäni pidettiin aikaisemman elämäni lukemattomien erehdysten kahleissa, joista en uskonut mahdollisuuden kautta vapautuvani, niinpä olin taipuvainen alistumaan minusta tiukasti kiinnipitäviin paheisiini, ja koska olin epätoivoine paremmista sioista, minulla oli tapana kohdella lempeästi syntejäni ikään kuin ne oikeastaan olisivat olleet osa minua, minuun luonnostaan kuuluvia. Mutta myöhemmin, uuden syntymän vesien avulla, aikaisempien vuosien häpeätahrat pestiin pois, ylhäältä tuleva valo – tyyni ja kirkas ja puhdas vuodatettiin sovitettuun sydämeeni. Sitten taivaasta tulevan Hengen tuulahduksen kautta toinen syntymä saattoi minut entiselleen uudeksi ihmiseksi. (Cyprian To Donatus, jakso 3, “The Epistles of Cyprian,” ANF, Vol.V, s. 276.)

 

Karthagon VII kirkolliskokous

“Ja evankeliumissa Herramme Jeesus Kristus puhui jumalallisella äänellään sanoen: “Ellei ihminen synny uudelleen vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan”… Sentähden elleivät he vastaanota katolisen kirkon pelastavaa kastetta, joka on yksi, he eivät voi pelastua, vaan tuomitaan yhdessä lihallisten kanssa Herran Kristuksen tuomiolla”. (VII Carthage)

 

Klemens Aleksandrialainen

“Kun meidät kastetaan, meidät valaistaan. Valaistuina meidät hyväksytään pojiksi. Tultuamme pojiksi, meidät täydellistetään. Täydellistyneinä tulemme kuolemattomiksi… “ja Kaikkein Korkeimman pojiksi” (Ps. 81: 6). Tätä työtä vaihtelevasti kutsutaan armoksi, valaistumiseksi, täydellistymiseksi ja pesuksi. Se on pesu, jolla meidät puhdistetaan synnistä, armon lahja, jolla syntiemme rangaistus annetaan anteeksi, valaistuminen, jossa katselemme pelastuksen pyhää valoa”.(The Instructor 1: 6: 26: 1,ANF,Vol.II, s. 215)

“Mutta kun aika läheni sitä, mikä haluttiin Mooseksen säännöissä korvattavaksi, kuten sanottu, ja että ilmestyisi profeetta, josta hän oli edeltä kertonut, että tämä ennalta varoittaa heitä Jumalan armolla lopettamaan uhraamisen; jotteivät he mahdollisesti luulisi, että uhrien lakatessa ei olisi anteeksiantoa heille synneistä, Hän pani alulle heidän keskuudessaan vesikasteen, jossa heidät vapautettaisiin kaikista heidän synneistään huutamalla avuksi Hänen nimeään”. (Clement, “Recognition of Clement”, ANF, Vol. VIII, s. 88)

“Niinpä Jumala määräsi, että jokainen häntä palveleva sinetöitäisiin kasteella; mutta jos kieltäydyt ja noudatat omaa tahtoasi ennemmin kuin Jumalan, olet epäilemättä vastaan ja vihamielinen Hänen tahdolleen. Mutta saatat sanoa: “Mitä vesikaste auttaa Jumalan palvelemisessa?” Ensiksikin: koska se, mikä on Jumalalle mieluista, täytetään. Toiseksi: koska teidät uudestisynnytetään Jumalasta ja vedestä, aikaisemman syntymän heiveröisyys, joka teillä on ihmisten kautta, poistetaan, niin että ajanpitkään olette kykeneviä saavuttamaan pelastuksen; muutoin se on mahdotonta. Sillä näin on todellinen profeetta todistanut meille valalla: “Totisesti minä sanon teille: Ellei ihminen synny uudesti vedestä, hän ei ole pääsevä taivasten valtakuntaan”. Siksi kiirehdi; sillä näissä vesissä varma armon voima, mikä syntyi niihin alussa, ja ottaa omakseen ne, jotka on kastettu kolminkertaisen sakramentin nimeen, ja pelastaa heidät tulevasta rangaistuksesta, lahjoittaen Jumalalle kasteessa pyhitetyt sielut. Turvautukaa siksi näihin vesiin, sillä yksin ne voivat sammuttaa tulevan tulen kiivauden; ja sille, joka aikailee niitä lähestyessään, on ilmiselvää, että epäuskon epäjumala jää häneen ja niin hän estyy kiiruhtamasta vesiin, jotka suovat pelastuksen”. (Clement, “Recognitions of Clement”, ANF,Vol.VIII, s. 155)

“Tätä työtä vaihtelevasti kutsutaan armoksi ja valaisemiseksi ja täydellistymiseksi ja pesuksi. Pesuksi, jolla puhdistamme pois syntimme. Armoksi, jolla syntiemme rangaistukset kumotaan. Ja valaistumiseksi, jolla tuota pelastuksen pyhää valoa katsellaan, ts. jolla näemme Jumalan selkeästi”. (Clement, “Instructor” 1: 6, ANF, Vol. II)

“Meidät pestään kaikista synneistämme emmekä enää ole sotkeutuneina pahaan. Tämä on yksi valaistumisen armosta, että luonteemme ei enää ole sama kuin ennen kastetta. Siksi samalla tavalla me myös katumalla syntejämme, luopumalla pahoista teoistamme, kasteen puhdistamana kiiruhdamme takaisin ikuiseen valoon, lapset Isän luo”.(Clement, “The Instructor”, ANF,Vol. II, ss. 216 – 217)

“Kun hän oli antanut nämä ja samankaltaiset määräyksensä, hän kuulutti kansalle sanoen: “Koska olen päättänyt jäädä kolmeksi kuukaudeksi luoksenne, jos joku haluaa, kastettakoon hänet, jotta riisuttuna aikaisemmista pahoista teoistaan voisi tulla taivaallisten siunauksien perilliseksi tulevaisuudessa hänen oman toimintansa seurauksena, palkintona omasta toiminnastaan”. (Clement, “Recognitions of Clement”, ANF,Vol.VIII, s. 132)

Klemensin toinen kirje

“Jos teemme Kristuksen tahdon, löydämme levon. Muussa tapauksessa taas ei mikään voi meitä pelastaa iankaikkisesta rangaistuksesta, jos olemme tottelemattomat hänen käskyjään kohtaan. … mihin me voimme perustaa luottamuksemme Jumalan valtakuntaan pyrkiessämme, jos emme säilytä kastettamme puhtaana ja tahrattomana? Tai kuka on meidän puolustajamme, jos havaitaan, ettei meillä ole pyhiä ja vanhurskaita tekoja.” (Klemensin toinen kirje 6: 7)

 

Klemensin tunnustukset

“Mutta ehkä sanotte: Mitä vesikaste vaikuttaa Jumalan palvelemisessa? Ensi sijassa, koska se, mikä on Jumalalle mieleen, on täytetty. Toiseksi, koska Jumala ja vesi on teidät uudistanut ja synnyttänyt uudelleen, aikaisemman syntymänne heiveröisyys, joka teissä on läpi koko ihmisen, on poistettu, ja niin…te kykenette saamaan pelastuksen; mutta muulla tavoin se on mahdotonta. Sillä näin on todellinen profeetta (Jeesus) todistanut meille valalla: “Totisesti minä sanon teille, ellei ihminen synny uudelleen vedestä…hän ei pääse sisälle taivaan valtakuntaan”. (Recognitions of Clement 6: 9)

 

Konstantinopolin I kirkolliskokous

“Uskomme…yhden kasteen syntien anteeksiantamiseksi”. (Nikean tunnustus)

 

Ksantippan ja Polyksenan teot

“Sitten Probus…harppasi veteen sanoen: Jeesus Kristus, Jumalan Poika ja iankaikkinen Jumala, poistakoon tämä vesi kaikki minun syntini. Ja Paavali sanoi: Me kastamme sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tämän jälkeen hän vei hänet ottamaan vastaan Kristuksen eukaristian”. (Acts of Xantippe and Polyxena 21)

 

Kyprianos Karthagolainen

“Kun vielä olin pimeydessä…ajattelin todella vaikeaksi ja kovaksi uskoa…että pelastuksekseni oli luvattu jumalallinen armo, niin että kuka tahansa voisi syntyä uudelleen ja elävöityä uuteen elämään pelastavien vesien pesussa, hän voisi panna pois sen, mitä hän oli ollut aikaisemmin, ja vaikka ruumiin rakenne säilyykin, hän voisi muuttua mieleltään ja sielultaan… Mutta jälkeenpäin, kun kuluneen elämäni häpeätahra oli poispesty uudestisyntymän veden avulla, valo ylhäältä vuodatti itsensä jalostettuun ja nyt puhtaaseen sydämeen; jälkeenpäin Pyhän Hengen kautta, joka puhallettiin taivaasta, minusta toinen syntymä teki uuden ihmisen”. (To Donatus 3)

“Mutta mikä asia on vakuutella ja kiistellä, että ne jotka eivät ole syntyneet Kirkossa voivat olla Jumalan poikia! Sillä siunattu apostoli julistaa ja todistaa, että kaste on se, missä vanha ihminen kuolee ja uusi ihminen syntyy sanoessaan: ” Hän pelasti meidät uudestisyntymisen pesulla”. Mutta jos uudestisyntyminen on pesussa, ts. kasteessa, kuinka voi harhaoppisuus, joka ei ole Kristuksen puoliso, synnyttää poikia Jumalalle Kristuksen kautta” (Cyprian:”The Epistles of Cyprian”, Vol.V, s. 388)

“Hän (Jeesus) käski heitä kastamaan pakanoita Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kuinka sitten jotkut sanovat, että vaikkakin pakana tulee kastaa… ei väliä kuinka ja kenen toimesta, niin kauan kuin se tehdään Jeesuksen Kristuksen nimessä, syntien anteeksiantaminen on seurauksena…jos Kristus itse määräsi kansoja kastettavaksi täydellisessä ja yhdistetyssä Kolminaisuuden nimessä?” (Letters 73: 18)

“Kun he siis vastaanottavat Kirkon kasteen…heidät lopulta täydellisesti pyhitetään ja heistä tule Jumalan poikia…koska on kirjoitettu: “Ellei ihminen synny uudelleen vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan”. (Letters 71 (72): 1)

“On tarpeen kastaa heidät…jotta heidät tehtäisiin valmiiksi pyhän Kirkon laillisella ja todellisella ja ainoalla kasteella, jumalallisella uudistamisella, Jumalan valtakuntaa varten… koska on kirjoitettu: “Ellei ihminen synny vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan”. ( Letters 72 (73): 21)

 

Kyrillos Aleksandrialainen

“Kaste puhdistaa meidät kaikesta saastaisuudesta ja tekee meistä Jumalan pyhiä temppeleitä”. (Homilies on Luke 22: 8)

 

Kyrillos Jerusalemilainen

“Jos joku ihminen ei saa kastetta, hänellä ei ole pelastusta. Ainoa poikkeus ovat marttyyrit, jotka ilman vettäkin saavat kasteen, sillä Vapahtaja kutsuu marttyyriutta kasteeksi (Mk.10: 38)… Kantaen syntejäsi menet veteen; mutta armon alas kutsuminen sinetöi sielusi eikä salli, että pelottava lohikäärme nielaisisi sinut jälkeenpäin. Laskeudut alas synteihisi kuolleena, ja nouset ylös eläväksi tehtynä vanhurskaudessa”. (Catechetical Lectures 3: 10, 12 )

“Sillä sinulle annetaan anteeksi kaikki tekosi olitpa sitten tehnyt mitä tahansa, olkoon se haureutta tai aviorikos tai mitä tahansa sen kaltaista irstautta. Mikä voisikaan olla suurempi synti kuin ristiinnaulita Kristus? Kuitenkin jopa tästä voi kaste puhdistaa. Sillä niin Pietari puhui kolmelle tuhannelle, jotka tulivat hänen luokseen, noille, jotka olivat ristiinnaulinneet Herran, sanoen heille heidän kysyessään: “Miehet ja veljet, mitä meidän on tehtävä? Sillä haava on syvä. Pietari, olet saattanut meidät miettimään lankeemustamme sanoessasi: “Te tapoitte elämän ruhtinaan”. Mikä voide auttaa niin suureen haavaan? Millainen puhdistus sellaiseen hulluuteen? Mikä pelastaa sellaiselta perikadolta? “Katukaa”, hän sanoi, “ja ottakaa kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, nimeen, syntien anteeksiantamiseksi, ja te olette saava Pyhän Hengen lahjan”. Oi sanomatonta Jumalan laupeutta! Heillä ei ole toivoakaan pelastuksesta ja kuitenkin heidät ajatellaan Pyhän Hengen arvoisiksi. Sinä näet kasteen voiman! (Cyril of Jerusalem: “On Baptism, NPNF,Vol.VII. s. 16)

“Herra…on suonut katumuksen kasteessa, jotta voisimme heittää pois tärkeimmän – ei ainoastaan sen, vaan myös koko syntiemme taakan, ja saatuamme Pyhän Hengen sinetin meistä tehtäisiin iankaikkisen elämän perillisiä”. (Cyril of Jerusalem:”On Baptism, NPNF, Vol. VII. s. 16)

“Siksi kun olet laskeutumassa veteen älä ajattele pelkkää ainetta, vaan katso Pyhän Hengen voiman antamaan pelastukseen: sillä ilman kumpaakaan et voi täydellistyä. Tätä en sano minä, vaan Herra Jeesus Kristus, jolla on voima tässä asiassa, sillä Hän sanoo: ” Ellei ihminen synny uudelleen (ja Hän lisää sanat) vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaa”. Ei myöskään se, joka on kastettu vedellä, mutta jota ei ole katsottu arvolliseksi Henkeen, vastaanota armon täydellisyyttä. Eikä ihminen, olkoonpa kuinka hyveellinen tahansa teoissaan, mutta ei ole saanut veden sinettiä, ole pääsevä sisälle taivaan valtakuntaa”. (Cyril of Jerusalem: “Catechetical Lectures”, NPNF, Vol. VII. s. 15)

“Ellei ihminen, kuka tahansa, ota vastaan kastetta, hänellä ei ole pelastusta. Ainoa poikkeus ovat marttyyrit, jota jopa ilman vettä saavat kasteen, sillä Vapahtaja kutsuu marttyyriutta kasteeksi (Mk.10: 38)… Kantaen syntejänne te laskeudutte veteen, mutta armon alaskutsuminen sinetöi sielunne eikä salli pelättävän lohikäärmeen nielevän teitä jälkeenpäin. Laskeudutte alas synteihinne kuolleina ja nousette ylös vanhurskaudessa eläviksi tehtyinä”. “. (Cyril of Jerusalem: “Catechetical Lectures”, 3:10,12, NPNF, Vol. VII.)

“Koska ihminen on luoteeltaan kaksinainen muodostuen ruumiista ja sielusta, myös puhdistus on kaksinainen. Vesi puhdistaa ruumiin, ja Henki sinetöi sielun… Kun laskeudutte alas veteen, älä silloin katso pelkästään vettä, vaan katso Hengen voiman antamaan pelastukseen. Sillä ilman kumpaakaan ei voi saada pelastusta. Näin en sano minä, vaan Herra Jeesus Kristus, jolla on voima tässä asiassa. Ja Hän sanoo: “Ellei ihminen synny uudelleen”, ja hän lisää sanat “Vedestä ja Hengestä”, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Hän, joka on kastettu vedellä, mutta jota ei ole katsottu arvolliseksi Henkeen, ei vastaanota armon täyteyttä. Eikä ihminen, olkoonpa kuinka hyveellinen tahansa teoissaan, mutta ei saa sinettiä veden keinoin, ole pääsevä sisälle Jumalan valtakuntaa. Rohkeita sanoja, mutta eivät minun, sillä itse Jeesus on ne lausunut”. (Cyril of Jerusalem: “Catechetical Lectures”, 3: 4, NPNF, Vol. VII.)

“Teidät johdettiin kädestä pitäen jumalallisen kasteen pyhään altaaseen, kuten Kristus kuljetettiin ristiltä hautaan täällä ennen meitä (Jeesuksen hautaan Jerusalemissa). Ja jokaiselta teistä kysyttiin uskotteko Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja te tunnustitte pelastavan tunnustuksen ja laskeuduitte kolme kertaa veteen nousten jälleen, ja tässä viitattiin vertauskuvalla Kristuksen hautaamisen kolmeen päivään”. (Catechetical Lectures 20: 4)

Methodius

“Sillä näin on oleva täysin varmaa, että Kirkko muodostuu Hänen luistaan ja lihastaan; ja tästä syystä Sana, lähtien Isänsä luota taivaasta, tuli alas “liittyäkseen vaimoonsa”; ja nukkuen kärsimystensä hurmostilaan, ja mielellään kärsien kuoleman sen puolestaan voidakseen lahjoittaa Kirkon itselleen loistokkaana ja moitteettomana, ensin puhdistettuaan sen kasteastiassa”. (Methodius: “The Banquet of the Ten Virgins,” ANF, Vol. VI. s. 319)

 

Origenes

“Kirkko sai apostoleilta perinteen suorittaa kaste myös lapsille. Sillä apostolit, joiden haltuun oli jätetty jumalallisten sakramenttien salaisuudet, tiesivät, että jokaisessa on synnin synnynnäiset tahrat, jotka on pestävä pois veden ja Hengen kautta”.(Commentaries on Romans 5: 9)

“Miksi, kun Herra itse sanoi opetuslapsilleen, että he kastaisivat kaikkia kansoja Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, tämä apostoli käyttää kasteessa ainoastaan Kristuksen nimeä sanoessaan: Me, jotka olemme kastetut Kristukseen”, sillä todellakin laillisen kasteen on oltava ainoastaan Kolminaisuuden nimeen”. (Commentary on Romans 5: 8)

 

Pyhien apostolien säännöt

“Ohjattakoon häntä, jolle opetetaan uskon totuutta ennen hänen kastettaan, ainosyntyisen Jumalan tuntemisessa, Hänen ainosyntyisen Poikansa ymmärtämisessä ja vakaassa tiedossa Pyhästä Hengestä… Palvelkaa Jumalaa, koko maailman Herraa, ja kiittäkää Häntä Hänen luomakunnastaan, siitä, että Hän lähetti Kristuksen, ainosyntyisen Poikansa, jotta Hän pelastaisi ihmisen pyyhkimällä pois hänen rikkomuksensa, ja että Hän sovittaisi jumalattomuuden ja synnit, ja saattaisi “puhdistaa hänet kaikesta lihan ja hengen saastaisuudesta”, ja pyhittää ihmisen Hänen laupeutensa mielisuosion mukaan, jotta Hän saattaisi innoittaa häntä tahtonsa tuntemisella, ja valaista hänen sydämensä silmät tutkimaan Hänen ihmeellisiä tekojaan, ja tekemään hänelle tiettäväksi vanhurskauden tuomion, jotta hän siten vihaisi kaikin tavoin pahuutta, ja kulkisi totuuden tietä, jotta häntä voitaisiin opettaa uudistamisen kastealtaan arvoiseksi Kristuksessa tapahtuvaa pojiksiottamista varten, että “ollen liitetyt yhdessä Kristuksen kuoleman kaltaisuuteen”, kunniakkaan yhteyden toivossa hänet kuoletettaisiin synnille ja tehtäisiin eläväksi Jumalalle mielensä, sanojensa ja tekojensa puolesta, ja kirjoitettaisiin yhdessä elävien kirjaan”. (Constitutions of the Holy Apostles, ANF, Vol.VII, ss. 475- 476)

 

Sechnall Irlantilainen

“(Pyhä Patrick) julistaa uskaliaasti Herran nimeä (irlantilaisille) heimoille, joille hän antaa pelastuksen peson ikuisen armon; heidän rikkomuksiensa takia hän rukoilee joka päivä Jumalaa; heidän puolestaan hän myös uhraa Jumalalle arvollisia uhreja”. (Hymn in Praise of St.Patrick 13)

 

Tatianus Syyrialainen

“Silloin Jeesus sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä; ja minun Isäni on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät. Menkää nyt kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumini kaikessa luomakunnassa; ja opettakaa kaikkia ihmisiä, ja kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä olen teitä käskenyt: ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikkina päivinä, maailman loppuun asti”. (The Diatesseron 55)

 

Teodoretus Cyrruslainen

“Ja mitä tarvetta on moniin sanoihin, kun on mahdollista torjua vääryys muutamalla sanalla? Me pidämme huolen siitä, että ne, jotka vuosi vuodelta tulevat pyhään kasteeseen, oppisivat huolellisesti Nikeassa pyhien ja siunattujen isien määrittelemän uskon, ja vihkien heidät uusiksi jäseniksi niin kuin meitä on käsketty, kastamme heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, lausuen jokaisen nimen erikseen”. (Letters 145).

Teodotuksen poimintoja

“Niinpä uudistuminen on veden ja hengen kautta, kuten kaikki luominenkin: “Sillä Jumalan Henki liikkui syvyyden päällä” Ja tästä syystä Vapahtaja kastettiin, vaikka Hänen itsensä suhteen ei olisi tarvinnut niin olla, jotta Hän voisi pyhittää kaikki vedet niitä varten, jotka tultaisiin uudistamaan. Näin ollen emme puhdista vain ruumista, vaan sielun”. (Exerpts of Theodotus, ANF, Vol. VIII, s. 44)

 

Tertullianus

“Sitten kun maailma oli pantu tämän jälkeen järjestykseen sen alkuaineiden kautta, kun sille oli annettu asukkaat, ” vedet” saivat ensimmäisen määräyksen “tuottaa elävät olennot”. Vesi ensimmäisenä tuotti sen, jolla oli elämä, joten ei olisi mikään ihme kasteessa, jos vedet tietävät, miten antaa elämä”. (Tertullian: “On Baptism”, ANF,Vol.III, s. 670)

“Iloinen on veden sakramenttimme, jossa meidät vapautetaan ja hyväksytään ikuiseen elämään pesemällä pois aikaisemman sokeutemme synnit… (mutta) Kainin (gnostilainen) harhaopin kyy, viime aikoina tuttu näilläkin main, on vienyt mennessään suuren joukon äärimmäisen myrkyllisellä opillaan, tekemällä päätavoitteekseen tuhota kaste – ollen yhtäpitävä kyiden ja käärmeiden luonnon kanssa…ne yleensä elävät kuivissa ja vedettömissä paikoissa. Mutta me, Jeesuksen Kristuksen, Suuren Kalan, esimerkin mukaiset pikkukalat olemme syntyneet vedestä, eikä meillä ole mitään muuta turvaa kuin jatkuvasti mukautua veteen. Niinpä tuo kaikkein hirvittävin luontokappale, jolla ei ollut edes oikeutta opettaa puhdasta oppia, tiesi täysin hyvin kuinka tappaa pikkukalat – ottamalla heidät pois vedestä!” (Tertullian: On Baptism, ANF, Vol. III)

“Itse kaste on aineellinen teko, jossa meidät heitetään veteen, kun taas sen teho on hengellinen, jolla meidät vapautetaan synneistämme”. (Baptism, 7: 2)

“Mutta he kääntävät vastaväitteen tuosta apostolista itsestään, siitä, mitä hän sanoi: “Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan;” ikään kuin tällä väitteellä kaste olisi poistettu! Sillä jos niin olisi, miksi hän kastoi Gaiuksen ja Krispuksen ja Stefanuksen perheväen? Kuitenkin jos Kristus ei olisi lähettänyt häntä kastamaan, Hän oli antanut muille apostoleille säännön kastaa. Mutta nämä sanat kirjoitettiin korinttolaisille koskien tuon nimenomaisen ajan olosuhteita; kun oli nähty, että hajaannuksia ja erimielisyyksiä lietsottiin heidän joukossaan, kun toinen laski kaiken Paavalin, toinen taas Apolloksen ansioksi. Mistä syystä “rauhanrakentaja” – apostoli, jottei hän näyttäisi vaativan itselleen kaikkia lahjoja, sanoo ettei häntä ole lähetetty “kastamaan, vaan saarnaamaan”. Sillä saarnaaminen on ensi sijalla ja kastaminen vasta toisella. Sen vuoksi saarnaaminen tuli ensimmäiseksi: mutta luulen, että kaikesta huolimatta kastaminen oli hänelle laillinen jolle saarnaaminenkin oli.” (Tertullian: “On Baptism”, ANF,Vol. III, s. 676)

“Kuinka valtava onkaan veden armo kasteen vahvistamiseksi mitä tulee Jumalaan ja Hänen Kristukseensa! Koskaan Kristus ei ole ilman vettä; ts. eikö Häntä itseään kasteta vedessä; häihin kutsuttuna paljastaa vedessä ensimmäiset voimansa alkunäytöt; kutsuu janoista puhuessaan siitä, että Hän itse on elävä vesi; opettaessaan rakkaudesta hyväksyy laupeuden töiden joukkoon vesikupillisen antamisen köyhälle lapselle: elvyttää voimiaan kaivolla: kävelee vetten päällä; auliisti ylittää meren; huolehtii vedestä opetuslapsilleen. Eteenpäin aina kärsimyksiin asti kestää todistus kasteesta; kun hän on jättäytynyt ristille, vesi tulee välittäjäksi; Pilatuksen käsien todistus; kun Hän on haavoitettu, virtaa Hänen kyljestään vettä; sotilaan keihään todiste! Tosi ja vakaa usko kastetaan vedellä, johtaen pelastukseen; teeskennelty ja heikko usko kastetaan tulella, johtaen kadotukseen”. (Tertullian: “On Baptism,” ANF,Vol.III, ss. 673,674)

“Määräys on annettu, että ” ilman kastetta ei kukaan saavuta pelastusta” pääasiasiassa Herran sen julistuksen perusteella, joka sanoo: “Jos joku ei synny vedestä, sillä ei ole elämää.” (Tertullian:”On Baptism”, ANF,Vol.III. ss. 674 – 675)

“Mikä onkaan häpeällisempää kuin säädyttömyys? Jos hän lisäksi varoittaa tessalonikalaisia vetäytymään erilleen jopa “veljestä”, joka “vaeltaa joutilaana”, kuinka paljon enemmän silloin huorintekijästä! Sillä nämä ovat Kristuksen harkitut tuomiot, “kirkkoa rakastavan”, joka on antanut itsensä sen (Kirkon) haltuun, lyhyesti sanoen, jotta Hän voisi pyhittää sen (puhdistaen sen ulkonaisesti vesialtaassa), jotta Hän voisi lahjoittaa sen itselleen loistokkaana, tahrattomana tai rypyttömänä” – tietenkin kastealtaan jälkeen – “jotta se olisi pyhä ja moitteeton; nimittäin ollen “rypytön” kuten neitsyt, “ilman tahraa”(haureuden) kuten aviopuoliso, “ilman häpeäpilkkua”(riettauden) kuten “ulkonaisesti puhdistettu”.” (Tertullian,”On Modesty”, ANF,Vol. IV, s. 94)

“Tämä on sopusoinnussa Johannes Kastajan sanojen asiayhteyden kanssa, kun hän ennusti tulen kasteesta. Viitaten Jeesukseen Johannes sanoi,” Minä tosin kastan teitä vedellä katumukseen, mutta hän joka tulee minun jälkeeni on mahtavampi kuin minä, jonka sandaaleja en ole arvollinen kantamaan. Hän on kastava teidät tulella ja Pyhällä Hengellä. Hänen (akanat jyvistä) erotteleva pohtimensa on hänen käsissään, ja Hän on puhdistava läpikotaisin puintilattiansa, ja kokoava vehnänsä aittaan; mutta akanat Hän on polttava sammumattomassa tulessa” (Comment on Matthew 3: 11-12)

“Kukaan ei voi pelastua ilman kastetta, erityisesti Herran julistuksen näkökulmasta Hänen sanoessaan: “Ellei ihminen synny vedestä, hänellä ei ole elämää” (Baptism 12: 1)

“Kun olemme astumassa veteen…ei, vain vähän aikaisemmin…kirkossa ja piispan käsien alla me juhlallisesti tunnustamme kieltävämme saatanan ja hänen loistonsa ja hänen enkelinsä. Senjälkeen meidät kastetaan upottamalla kolme kertaa”: (The Crown 3: 2)

“Ylösnousemuksensa jälkeen Hän lupasi juhlallisesti opetuslapsilleen, että Hän lähettää heille Hänen Isänsä lupauksen, ja viimeiseksi Hän käski heitä kastamaan Isään ja Poikaan ja Pyhään Henkeen, ei yksipersoonaiseen Jumalaan. Ja todellakin meidät kastetaan upottamalla ei vain kerran, vaan kolmesti Kolmeen Persoonaan, joka kerran useasti mainiten Heidän nimensä”. (Against Praxeas 26)