Kysymykset_Raamattu

Mikä on ns. alkuperäinen eli perisynti?

K: Mikä on ns. alkuperäinen eli perisynti?

V: Vanhan testamentin luomiskertomuksessa Jumala loi ihmiskunnan ja perusti ihmiselle paikan, jonka hän nimesi Paratiisiksi. Hän antoi hänelle myös käskyn koskien hyvän ja pahan tiedon puuta: “Ja Herra Jumala käski Aadamia sanoen: “Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman”. (1.Moos.2:16, 17). Se, etteivät Aadam ja Eeva fyysisesti kuolleet sinä päivänä, jolloin he söivät puusta, sanat “teidän on kuoltava” viittaavat hengelliseen kuolemaan Jumalasta eroamisen kautta

Esi-isän synti on Aadamin tottelemattomuus Jumalan käskyä kohtaan, joka koski hyvän ja pahan tiedon puuta. Aadam oli vapaaehtoisesti tottelematon tätä käskyä kohtaan ja harhautui eli lankesi Jumalan täydellisyyteen johtavalta tieltä ja erkaantui siten Luojastaan, joka on Elämän lähde.