Kysymykset_Usko

Voiko rukouksessa voi päästä Jumalan läsnäolon varmuuteen?

V: Rukousta varten on olemassa monia ohjeita. Pyhä Johannes Damaskolainen toteaa, että “rukous on sydämen ja mielen kohottamista Jumalan puoleen”.

Pyhässä evankeliumissa Matteuksen evankeliumissa 6: 5-15 kerrotaan nimenomaan, miten rukoilla. Kun luet tätä, pidä mielessäsi annettu viesti. Jumala haluaa, ettemme menetä rukouksen “henkeä”. Se on intiimi henkilökohtainen suhde Jumalaan ja johtaa Hänen kirkkautensa näkemiseen. Saadaksemme läheisen yhteyden Häneen meidän tulisi olla nöyriä, muistuttaa aina synneistämme ja olla vilpittömiä, antaen rukouksen aina tulla sydämestä. Meidän tulee rukoilla lakkaamatta.

Kun ihminen rukoilee, hänellä pitäisi olla täydellinen usko siihen, että Jumala on läsnä. On luotettava siihen, että Jumala kuulee rukoukset ja ottaa ne ilolla vastaan. Jumalan rakkaus kestää ja hänen lupauksensa on totta. Kun Jumala kerran asettaa rakkautensa ihmiseen, hän ei koskaan käännä selkäänsä avunpyynnöstä. Joskus Jumala saattaa antaa henkilön aistia rakkautensa kurittamalla tai hylkäämisen tunteilla, kunnes henkilön pelastus on täydellinen.