Kysymykset_Usko

Miten jumalallinen ilmoitus ilmenee?

 

Ihmisen on mahdoton käsittää Jumalaa, mutta hän ei ole täysin tietämätön Jumalasta. Jumala ei ole myöskään ihmiselle kokonaan saavuttamaton, sillä Jumala itse lähestyy ihmistä. Raamattu on todistus siitä, että Jumala ilmoittaa itsensä ihmisille.

Tämä ilmoitus paljastuu Jumalan toiminnasta luomassaan maailmassa. Hän ei ilmaise itsestään kaikkea, mutta ihmisen on mahdollista ottaa jossain määrin vastaan jumalallista tietoa. Jumalan ilmoituksesta Raamatussa ilmenee, kuinka ihmisen tulee uskoa Jumalaan ja kunnioittaa Häntä, ja että ihmisen pitää noudattaa Hänen tahtoaan, jotta saavuttaisi pelastuksen.

Ortodoksinen usko perustuu jumalalliseen ilmoitukseen. Sillä tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä Jumala itse on ilmoittanut ihmisille, jotta he voisivat oikein ja pelastavaisesti uskoa Häneen ja kunnioittaa Häntä arvokkaasti. Jumala on antanut tämän ilmoituksen kaikille, koska se on kaikille yhtä lailla tarpeellinen. Se kykenee antamaan pelastuksen kaikille. Mutta koska kaikki ihmiset eivät pysty ottamaan vastaan ilmoitusta suoraan Jumalalta sielun ja ruumiin heikkoudesta ja epäpuhtaudesta johtuen, Hän on asettanut palvelukseensa erityisiä henkilöitä Hänen ilmoituksensa sanansaattajiksi, jättämään sen kaikille niille, jotka haluavat sen vastaanottaa.