Kysymykset_MikäMiksi

Miksi alkukirkon katekumeeniperinnettä ei enää harjoiteta kirkoissamme?

Alkuseurakunnassa kristinuskoon kääntyneiden määrä oli hyvin suuri; “niin seurakunnat vahvistuivat uskossa ja lisääntyivät päivä päivältä” (Ap. t. 16:5). Näin ollen oli paljon katekumeeneja (niitä, jotka olivat uusia uskossa eivätkä voineet osallistua jumalanpalvelukseen). Varmistaakseen, että vain uskovat saivat osallistua pyhään ehtoolliseen, kirkko erotti katekumeenit uskovista. Mutta kun kristinusko levisi yhä laajemmalle ja siitä tuli virallinen ja hallitseva uskonto, kaikki kirkossa kävijät kastettiin kristityiksi, ja tämä käytäntö katosi. Nykyään katekumeenien määrä kussakin kirkossa on hyvin pieni, ja he kokisivat itsensä vieraaksi, jos istuttaisimme heidät erikseen ja pyytäisimme heitä sitten poistumaan kirkosta jumalallisen liturgian aikana. Toisaalta, jos he istuvat kastettujen kristittyjen seurassa, jotka ovat valmiita auttamaan heitä jumalanpalveluksen seuraamisessa, he integroituvat helpommin Kristuksen ruumiiseen, oppivat enemmän kristinuskosta ja ovat hyvin valmistautuneita kasteeseen ja ehtoolliselle osallistumiseen.