Kysymykset_Usko

Ihmiset menevät joko Haadekseen tai Paratiisiin kuoltuaan odottamaan lopullista tuomiota. Eikö heitä ole jo tuomittu, koska he ovat kahdessa eri paikassa?

V: Haades ja Paratiisi ovat välivaiheen osia, jotka kuvaavat ihmiskunnan tilaa kuoleman jälkeen ja ennen ylösnousemusta ja lopullista tuomiota.

Tämä välivaihe on vain siirtymä- tai odotusvaihe, jossa ei tehdä eroa vanhurskaiden ja ei-hurskaiden välillä. Vasta ylösnousemus- tai tuomiopäivänä ihmiset tuomitaan sen perusteella, ovatko he hyväksyneet vai hylänneet pelastuksen; jumalattomat joutuvat lopulliseen kurjuuteensa ja vanhurskaat täydelliseen ja lopulliseen siunaukseensa (Mt 25:31- 46; Joh 5:28 -29). Tämän odotusajan aikana ne, “jotka kuolevat Herrassa”, tunnustetaan kuitenkin “autuaiksi” ja he ovat “Kristuksen kanssa” (Ilm.14:4,13; Fil. 1:23; Joh. 14:1,3; Lk. 23:43). Raamatun perusteella ei ole toivoa tai toista mahdollisuutta niille, jotka ovat tahallaan hylänneet pelastustarjouksen Kristuksen kautta.

Pyhässä evankeliumissa Lk. 16:19 -31 kerrotaan rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Rikas mies, joka on ilmeisesti edelleen Haadeksessa, edustaa pahaa ihmistä, joka on odottamisen välivaiheessa. Henkensä osalta hän on elossa, täysin tietoinen, henkisten kykyjensä käytössä ja myös piinan tilassa.