Opetuspuheita

Neitsyt Marian syntymä

                                                          Tsasounan suunnalta
                                                            WWW. TSASOUNA. NET

Neitsyt Marian syntymä

Kirkkomme viettää tänään Jumalansynnyttäjän, Neitsyt Marian, syntymän juhlaa. Kirkon historiasta tiedämme, että Neitsyt Marian syntymä merkitsi Joakimille ja Annalle, Marian vanhemmille, kauan kestäneiden ja hartaiden rukousten täyttymistä. Joakim ja Anna olivat jo vanhoja, mutta lapsettomia. Ympäristön ihmiset varmastikin suhtautuivat heihin pilkallisesti. Jotkut jopa pitivät heitä Jumalan hylkääminä. Juutalaisen käsityksen mukaan lapsettomuus oli Jumalan rangaistus. Niinpä Joakim ja Anna rukoilivat, että he pääsisivät ihmisten pilkasta. Ja Jumala kuuli heidän rukouksensa. He saivat lapsen, Neitsyt Marian, josta tuli Kaikkien Luojan äiti. Juhlapäivän kanonin tropari ilmaisee tämän kauniisti: “Kuivan sauvan viheriöiminen teki Israelille selväksi papin oikean valinnan. Niin myös nytkin Neitseen mainehikas syntyminen hedelmättömästä äidistä ihmeellisesti ilmaisee synnyttäjän valoisan arvokkuuden.”.

Mitä sitten Jumalansynnyttäjän syntymä merkitsee meille, tämän päivän ihmisille? Onko tämä juhla vain juhla yksi monien joukossa, eikä mitään enempää?

Lapsettomuus on monille hyvin kipeä ongelma. Elämän jatkuvuuden toteuttaminen on ymmärretty erääksi ihmisen keskeisimmäksi tarkoitukseksi. Kuitenkin maailmassa on tuhansittain niitä, jotka odottavat lastaan itkien. On epävarmuutta lapsen tulevaisuudesta. Moni nuori ihminen olisi vielä halunnut nauttia omasta nuoruudestaan huolettomasti. Toisinaan ahdistaa epätietoisuus siitä tulevasta maailmasta, jossa lapsen on elettävä.

Samalla tavoin kuin on tuhansittain ei-toivottuja lapsia, on myös paljon aviopareja, joilta puuttuu lapsi. Monet naiset haluaisivat tuntea iloa lapsen odotuksesta. Uuden elämän synty ja kasvaminen on hämmästyttävää ja ihmeellistä. Jumala ei ole luonut vain kerran maailmaa, vaan Hän pitää jatkuvasti yllä elämää keskuudessamme. Äiti ja isä saavat jatkuvasti olla Hänen jatkuvan luomistyönsä välikappaleina.

Neitsyt Maria on Herramme Äiti. Alusta saakka Hän nöyrästi seurasi poikansa kasvamista ja varttumista siihen tehtävään, jota varten Hän oli maailmaan tullut. Moni asia askarrutti Äidin mieltä, mutta hän painoi sanat ja tapahtumat mieleensä ja tutkisteli niitä sydämessänsä. Nöyryydessään hän kasvoi mielle esikuvaksi. Maria ei koskaan jättänyt poikaansa, ei silloinkaan kun Kristus riippui ristillä Golgatan kummulla..

Herran Äiti on aina meille ollut suurin esirukoilija Jumalan edessä. Äidin rakkaudella hän voi vedota Poikaansa, meidän Jumalaamme, että Hän ottaisi vastaan meidän rukouksemme. Olemme vakuuttuneita, että äidin rakkaus voi paljon ja niinpä usein turvaudummekin Jumalansynnyttäjän esirukouksiin.

Juhlaveisusta kuulemme: “Tulkaa kaikki uskovaiset, rientäkäämme Neitseen juhlaan, sillä katso, syntyy se, joka oli ennen syntymistään Jumalanäidiksi määrätty, Hän neitseistä ihanin, Iisain juuresta viheriöinyt Aaronin sauva, profeettain ennustama, hurskasten Joakimin ja Annan vesa. Hän syntyy ja maailma Hänen kanssaan uudistuu.

Tämä juhlaveisu tuo esille sen, että Neitsyt Maria oli Jumalan Äidiksi määrätty. Hänen syntymänsä avasi mahdollisuuden Jumalan syntymiselle ihmiseksi. Marian syntymä avasi mahdollisuuden pelastushistorian uudelle vaiheelle. Kauan kestänyt odotus oli päättymässä. Oli koittamassa aika, joka toisi esiin maailman valon, Kristuksen.

Kirkkomme kokee Neitsyt Marian syntymän merkittäväksi pelastustapahtumaksi, koska Jumalansynnyttäjän kautta koko ihmissuku uudistuu. Keskeisin sanoma tälle juhlalle on se, että Jumala tulee ihmiseksi tehdäkseen meidät jumalallisiksi. Se on suuri salaisuus, johon myös me ihmiset osallistumme.

Neitsyt Marian elämä on esikuva siitä, että on vain yksi tie, jota kuljemme hengessä, rakkaudessa ja totuudessa. Maria opettaa omalla elämällään jokaiselle kasvattajalle myös nöyryyttä. Lapsi tarvitsee myös turvallista kasvutaustaa, jotta hänestä voisi tulla se, miksi Jumala on hänet tarkoittanut. Tuemme parhaalla tavalla uuden elämän kasvua olemalla lapselle nöyrästi ja aidosti sitä, mitä olemme. Toista kasvattaessamme saamme myös itse kasvaa ihmisinä.

Neitsyt Marian syntymäjuhla on alku sille tielle, joka Kristuksen syntymän kautta johtaa ylösnousemukseen. Mekin yritämme kilvoitellen kulkea sitä tietä. Tarvitsemme turvaksemme. Jumalansynnyttäjän esirukouksia. Siksi tänäänkin voimme luottavaisin mielin pyytää: “Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät esirukouksillasi”.