Opetuspuheita

Mirhantuojain sunnuntai

                                                          Tsasounan suunnalta
                                                          WWW. TSASOUNA. NET

Mirhantuojain sunnuntai

 

Mk.15:43–16:8

Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.

Suurta ylösnousemusjuhlaa seuraava toinen sunnuntai on kirkossamme mirhantuojain sunnuntaiksi. Pyhät mirhaa tuoneet naiset olivat evankeliumin mukaan ensimmäisinä Kristuksen haudalla suorittamassa ajan tavan mukaan rakkaudenpalvelusta. He olivat seuranneet Kristusta aina Galileasta asti, he olivat olleet Golgatalla ja he olivat myös hautaamassa Kristusta. Kun pääsiäisaamu koitti, he olivat menossa haudalle. Heillä oli rohkeutta mennä haudalle suorittamaan palvelusta jota pidettiin tärkeänä rakkaudenpalveluksena. He eivät pelänneet, sillä heitä elähdytti usko Kristukseen, vaikka olivat nähneet Hänet kuolleena ja hautaan laskettuna.                

Pyhillä naisilla oli uskoa, mutta heitä askarrutti kysymys siitä, kuka vierittää kiven hautakammion ovelta, jotta he voisivat suorittaa tehtävänsä. Näytti siltä että oli olemassa este tavoitteen saavuttamiseksi. Mutta syvän uskon todellisuudessa esteet kaatuvat kuin itsestään, ja niin oli pyhien naistenkin kohdalla. He havaitsivat “kiven pois vieritetyksi haudan suulta”. Silloin he saivat kokea vielä suuremman ihmeen. Kristus ei ollutkaan enää haudassa. Taivaan lähetti enkeli ilmoitti heille: “Hän on noussut ylös, ei hän ole täällä.” Heidän uskonsa koki tässä ihmeessä jotakin poikkeuksellista: kuollut olikin herännyt ja noussut ylös, Kristus oli voittanut kuoleman. Se oli jotakin ainutlaatuista, ja siksi pyhät naiset kiirehtivät viemään tämän sanoman myös apostoleille.

Tämän ajan kristityille avautuu ylösnousemusilosta sama tehtävä kuin mirhaa tuoneille naisille. Meidänkin tulee viedä sana veljille Kristuksen ylösnousemuksesta ja kuoleman voittamisesta. Pyhät naiset ovat meille suuri uskon esikuva. Naisten usko oli kypsynyt pitemmälle kuin opetuslasten, ja siksi ylösnoussut Herra ilmestyi heille ensiksi. Pyhien naisten uskon varmuus myös muutti esiäiti Eevan itkun ja murheen ylösnousemusiloksi ja elämän voitoksi. Pyhät naiset olivat myös ensimmäisinä toteuttamassa maailmanhistoriallista tehtävää julistaa ylösnousemusta ja julistaa sitä mahdollisimman monelle. Ylösnousemusilosta syntyi hengellinen yhteys perustana seurakuntayhteyden muodostumiselle ja kirkon tehtävälle maailmassa.

”Mirhaa tuoville naisille ilmestyi haudan luon, enkeli ja huusi: mirhavoiteet sopivat kuolleille, mutta Kristus on turmelukselle vieras. Ja te julistakaa: Herra on noussut kuolleista antaen maailmalle suuren laupeutensa.” Aamen.