Opetuspuheita

Sakkeuksen sunnuntaina

                                                   Tsasounan suunnalta
                                                     WWW. TSASOUNA. NET

Sakkeuksen sunnuntaina  

Lk. 19:10

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

“Sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on.”(Lk. 19:10) Nämä sanat Jeesus sanoi niille, jotka alkoivat nurista Hänen toimintaansa vastaan. Mutta miksi he vastustivat ja aloittivat nurisemisensa? Mitä pahaa Jeesus oli tehnyt? Hän ei tehnyt koskaan syntiä eikä yhtäkään pahaa sanaa kuulunut Hänen huuliltaan Mikä oli nurinan aihe? Yksinkertaisesti se, että Jeesus oli vieraillut Sakkeus- nimisen publikaanin kotona. Kaikki ne ihmiset, jotka sen näkivät, nurisivat: ”Syntisen miehen luo Hän meni majailemaan”.               

Muinaisen maailman suurenmoisella viisaalla, Sokrateella, oli tapana sanoa, että jos ihminen halusi tulla onnelliseksi maailmassa, hänen tulisi oppia tuntemaan, mitä hyvä on. Hän ei vain etsinyt tositietoa ja oikeaa toimintaa eri tilanteissa, vaan uskoi, että ilman tarkkaa tietoa siitä, mitä hyvä on, ei voi olla olemassa hyveitä. Todellinen tieto ilmenee aina oikeana toimintana. Jos ihminen tietää, mitä hyvä on, hän kykenee harjoittamaan hyvää.                

Ihmiskunnan kokemus on kuitenkin opettanut, että tieto tai tietäminen on eri asia kuin hyve. Niiden välillä on suuri ero. Monet ihmiset tietävät hyvin, mikä on hyvää ja oikeaa, mutta he käytännössä tekevät väärää. Siksi Sokrateen ihanteellinen tieto ei tuo onnellisuutta maailmaan.

Meidän opettajamme Jeesus Nasaretilainen sanoi, että rakkaus uudistaa ihmiskunnan ja koko maailman. Se luo uuden sukukunnan. Se on saattava maailman lähemmäksi Jumalaa ja läheisemmäksi Jumalan kanssa, koska Jumala on rakkaus. Tämä on täydellisin ilmaus tai määritelmä Jumalasta, jonka “rakkauden apostoli” Johannes on lausunut. Hän sanoi: ”Lapsukaiset, rakastakaa toinen toistanne ja se joka elää rakkaudessa, elää Jumalassa, ja Jumala asuu hänessä. Rakkaus poistaa pelkoa ja katkeruutta ja saattaa erillään olevat yhteen. Rakkaudessa ei ole pelkoa, täydellinen rakkaus voittaa pelon.  Niinpä se, joka pelkää, ei ole täydellinen rakkaudessa, sillä pelko johtuu rangaistuksen olemassaolosta.

Tässä on evankeliumin keskeisin opetus. Rakkaus, joka ilmenee siinä, että Jumala tuli ihmiseksi. Rakkaudesta Jumala tuli ihmiseksi uudistaakseen ihmisen Jumalan kaltaisuuteen.

Pyhä Gregorios Teologi sanoo saarnassaan Jumalan ilmestymisestä ja Kristuksen syntymästä: “Hän, joka on aineeton, tulee lihaksi, näkymätön tulee silminnähtäväksi, käsin koskematon kosketeltavaksi, ajaton astuu alas aikaan, Jumalan Poika tulee Ihmisen Pojaksi, Jeesus Kristus, eilen, tänään ja ikuisesti.                

Pyhät isät ihmettelevät lihaksitulemisen salaisuutta ja tunnustavat, että ihmisen henki ei voi tunkeutua tämän salaisuuden syvyyksiin eikä myöskään voi tuntea Jumalan olemusta.                

Ruumiiton pukeutuu ruumiittomuuteen ja Jumalan Poika tulee Ihmisen Pojaksi laskeutuen alas kunniastaan, jonka Hän oli saanut Isältä: “Ja nyt Isä, kirkasta Sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli Sinun tykönäsi, ennen kuin maailma olikaan”, Jeesus rukoili opetuslastensa kanssa ennen kuolemaansa.                

Jeesus astui alas taivaasta ja meni syntisen publikaani Sakkeuksen taloon, murtaakseen leipää Hänen kanssaan ja pelastaakseen hänen sielunsa. Todella suuri on salaisuus, eikä sitä voi ilmaista inhimillisin keinoin.                

Gregorios Teologi sanoo: Mitä ovat Hänen hyvyytensä rikkaudet? Mikä on tämä salaisuus ympärillämme? Minä olin luotu Jumalan kuvaksi, mutta minä en pysynyt sellaisena. Hän tulee osaksi minua tulemalla lihaksi, jotta Hän voisi samalla kirkastaa Jumalan kuvan minussa ja tehdä lihani kuolemattomaksi.                

Kristus on rakkaus ja Hän kulkee vierellämme tahtoen astua sisälle kotiimme. Hän käyskentelee työpaikoillamme, joissa me käytämme luonnollisia ja henkisiä kykyjämme. Hän lähestyy meitä kaduilla ja niiden kulmilla, koputtaa oveemme ja pyytää ihmisiä kuulemaan Hänen äänensä ja avaamaan Hänelle.                

Jotta voisimme varmistaa näköalapaikan nähdäksemme Kristuksen, joudumme ponnistelemaan Sakkeuksen tavalla. Hän kiipesi viikunapuuhun nähdäkseen Kristuksen. Mitä me teemme?                

Menemmekö aikamme suunnattomien ihmismassojen mukana niin kuin ihmiset ennen vedenpaisumusta tekivät Jeesuksen sanojen mukaan: “Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki (Mt 24:38–39)                

Sakkeuksen omatunto heräsi ja Hän tunnusti vilpittömästi ja todella Jeesukselle: Herra, katso, puolet omaisuudestani. annan köyhille, ja jos ole joltakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin.”                

Sakkeuksen lailla tunnustakaamme: ”Tästä hetkestä tahdon olla todellinen opetuslapsesi. Haluan vain yhden asian elämässäni ja se olet Sinä, Kristus, Jumalan Poika.                

On monia, jotka ovat uhranneet rakkautensa maalliset unelmansa, haaveensa, elämänsä mukavuudet, omaisuutensa Kristuksen rakkauden tähden. Sellaisia ovat Kirkkomme pyhät.  Kristus julistaa tämänkin päivän ihmisille, niin kuin Sakkeuksen aikana: “Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Aabrahamin poika”.                

Ottamalla yhden askeleen eteenpäin, oikealle tai vasemmalle, kohtaamme Kristuksen. Tehkäämme sellainen päätös. Hän haluaa meidän avaavan ovemme ja aterioida kanssamme. Haluammeko avata vai emme? Sen vastauksen Hän haluaa meiltä. Aamen.