Opetuspuheita

10. helluntainjälkeinen sunnuntaina

                                               Tsasounan suunnalta
                                                           www. TSASOUNA. NET

10. helluntainjälkeinen sunnuntaina

Mt.17: 14 -21

Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.

Jeesus nuhteli riivaajaa ja se lähti pojasta. Jeesuksen aikana oli paljon kärsiviä, onnettomia ihmisiä, joita sairaudet, onnettomuudet ja muut ahdistukset vaivasivat. Jeesuksen puheesta käy ilmi, että ihmisen sairauksilla ja epäuskolla on yhteyttä. Ihminen ei uskalla tai osaa asettua vastustamaan pahan voimaa, vaikka Jumala on antanut neuvot pahan voiman vastustamiseen. Evankeliumijaksossa Jeesus karkottaa riivaajan, jota opetuslapset eivät olleet pystyneet tekemään. Vastaukseksi kysymykseen, miksi se ei onnistunut opetuslapsilta Jeesus vastaa, ettei sitä lajia voinut karkottaa muutoin kuin rukouksella ja paastolla. Ne ovat voimakkaimmat pahan vastustuskeinot.  Jeesus opetti, että on rukoiltava hengessä ja totuudessa. Aika ja paikka eivät saa olla rajoituksena. Hän korosti sitä, että sydämessämme ei saa olla mitään kaunaa tai vihaa lähimmäistämme kohtaan, jos toivomme rukouksemme olevan Jumalalle otollisen. Ihmisten tuomitseminen ja itsensä korottaminen estävät rukouksen kuulemisen. Meille hyvä esimerkki oikeasta rukouksesta on publikaani temppelin kynnyksellä.

Rukouksessa ihmisen tulee ennen kaikkea hyljätä itsessään oleva paha, huolehtia enemmän omasta sielunsa tilasta kuin toisten. Mitä moninaisimmat tunteet, joita ihminen ei tarkkaa ja valvo, voivat riistäytyä ihmisen tuhoon johdattaviksi pahan voimiksi. Kirkko opettaakin, että voimme varjella itseämme ja toisiamme Jumalan avulla ahkeran, jopa lakkaamattoman rukouksen kautta. Jeesus tarkoitti sanoilla ”Tätä lajia” meissä asustavaa vihan voimaa, meissä vallitsevaa pahaa, viettelystä ja nautinnonhimoa. Jos ihminen ei rukoile ja pitää mielensä kylmänä hyville tunteille, hän saattaa joutua tilaan, jossa pahuuden voimia ei enää ole mahdollista hallita ihmisvoimin. Pahan voimat käyvät kimppuumme monelta suunnalta ja erehdyttävissä muodoissa, susina lammasten vaatteissa, kuten Vapahtaja sanoo. Ne hivuttavat henkisiä voimavarojamme, voimamme hupenevat ja terveys kärsii. Loppuun ajettu ihminen on vaarassa menehtyä. jolloin hänestä saattaa tulla ihmisen vihollisten riivaajien asumus, sen sijaan, että hänen tulisi olla Pyhän Hengen asumus.                

Päinvastainen vaikutus on paastolla ja rukouksella. Olemme saaneet viettää Pyhän Neitsyt Marian paastoa, joka päättyi eilen. Johannes Krysostomos on sanonut, että paastoava ihminen tulee kevyeksi ja henki saa siivet. Paasto ja rukous hillitsevät ruumiin ja sielun himoja. Ruumis ei enää orjuuta sielua, vaan tulee vähitellen sielun palvelijaksi, niin kuin se on tarkoitettukin. Ruumis, joka useimmiten on synnin aiheuttaja, tulee mukaan puhdistumiseen. Kaikkein eniten ihmisen tulisi varoa joutilaisuutta, jota on sanottu kaikkien paheiden äidiksi.                

Riivaajahenget ovat todellisuutta tänä päivänäkin, yhtä todellisia kuin itse olemme. Meillä on taistelu pimeyden ruhtinaita ja riivaajahenkiä vastaan, niin kuin apostoli Paavali sanoo. Tässä taistelussa meillä on turvana nimi, jota riivaajat pelkäävät. Raamatussa sanotaan: ”Joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.”                

Pyhät neuvovat toistamaan lakkaamatta Jeesuksen, Jumalan Pojan nimeä, samaa tarkoittaen, Hän on se sota-asu, johon Paavali kehottaa meitä pukeutumaan, jotta pysyisimme ja kestäisimme pystyssä.                

Tänä päivänä Kirkkomme viettää Kristuksen käsittä tehdyn ikonin muistoa. Kesarean piispa Eusebios, joka eli neljännellä vuosisadalla, kertoo Jeesuksen ihmeellisestä kuvasta, jonka Kristus oli lähettänyt Edessan ruhtinaalle Abgarille. Kristuksen kasvojen kuva oli painautunut neljään osaan käärittyyn liinaan. Erään tiedon mukaan niin olisi tapahtunut Jeesuksen pestessä ja kuivatessa kasvonsa liinaan. Toisen tiedon mukaan Kristuksen kasvojen kuva olisi ollut Kristuksen hautaamisessa käytetyssä käärinliinassa. Käsittä tehdyn kuvan historia on hyvin mielenkiintoinen. Sillä oli parantava ja ihmeitä tekevä vaikutus. Sen kuvan perusteella ikonimaalarit loivat Kristus-kasvot, joita kasvojen piirteitä mekin katselemme ikoneissamme.               

Juhlan kontakki- veisu kuvaa tämän ikonin merkitystä: “Isän kuvaamaton Sana! Tuntien Sinun sanomattoman, jumalallisen kaitselmuksesi ihmisiä kohtaan ja Jumalan voimalla, ihmiskäsittä tehdyn kuvan totisen lihaksitulemisesi voittoisaksi todistekuvaksi me tätä kuvaa suudellen kunnioitamme.”  Aamen.