Artikkeleja

JEHOVAN TODISTAJIEN OPPI ORTODOKSEN USKON NÄKÖKULMASTA

JEHOVAN TODISTAJIEN OPPI ORTODOKSISEN USKON NÄKÖKULMASTA

Johdanto

Jehovan todistajat eivät ole kristittyjä. Vaikka he uskovat Uuteen Testamenttiin, he käyttävät omaa käännöstään, jota on muunneltu sopimaan heidän tarkoituksiinsa. He eivät nimitä itseään kristityiksi, vaan ”Jehovan todistajiksi” – Jehova on Vanhassa Testamentissa Jumalasta käytetty nimi. Heidän oppinsa koskien Herraa Jeesusta Kristusta on täysin erilainen kuin kristittyjen oppi. Se on sekoitus areiolaisten harhaoppia ja muita uusia harhaoppeja. He yltävät jopa tasolle, joka on paljon pahempi kuin Areioksen.

Monet hallitukset karkottivat Jehovan todistajia maistaan, koska ne aavistelivat vaaraa, jota he edustivat maan yleiselle rauhalle. Voidaan sen vuoksi sanoa, että he eivät vain levitä väärää uskonnollista katsomusta, vaan he myös levittävät vaarallisia poliittisia aatteita.

He sanovat, että Kirkko on paholaisen aikaansaama, ja he myös sanovat, että hallitukset ovat paholaisen tuote, ja rohkaisevat ihmisiä kieltäytymään asepalveluksesta. He myös pitävät lipun tervehtimistä epäjumalanpalveluksena.

Jehovan todistajat eivät usko sielun kuolemattomuuteen ja sanovat, että tämä on paholaisen opetusta. He sanovat, että ihminen kuolemansa jälkeen elää onnellisena ”maallisessa paratiisissa”, ja ovat siten ristiriidassa kaikkia taivasten valtakunnan lupauksia vastaan.

Jehovan todistajien oppi

Historiallinen tausta

Jehovan todistajat on ryhmä, joka ilmestyi 1800- luvun jälkipuoliskolla. Heidän perustajansa Charles Russell syntyi 1854 Pennsylvaniassa Yhdysvalloissa. Russell oli kristitty, lähtöisin presbyteerisestä perheestä, mutta nuoruudessaan hän sai vaikutteita areiolaisesta ja Seitsemännen päivän adventistien opetuksesta, samoin kuin joistakin ateistien aatteista. Kaiken tämän sekoituksen joukosta hän muotoili oppinsa noin vuonna 1872 ja toi sen julki Yhdysvalloissa. Hän onnistui myös kokoamaan suunnilleen viiden miljoonan dollarin omaisuuden, mitä hän käytti teollisiin ja kaupallisiin hankkeisiin. Hänen vaimonsa haastoi hänet aviorikoksesta Hamiltonissa oikeuteen, joka tuomitsi hänen hyväkseen, pannen hänet maksamaan sakkoja ja hyväksyi avioeroanomuksen. Jotkut maanviljelijät käynnistivät oikeudenkäyntejä häntä vastaan petoksen ja huijauksen perusteella, koska hän myi heille hyvin kalliilla hinnalla vehnää, jota hän nimitti ”ihmevehnäksi”, väittäen, että se oli peräisin pyhästä maasta, ja että se oli monta kertaa tuottoisampi kuin tavallinen viljasato.(Mikään tästä ei tietenkään ollut totta, vehnä oli tavallista amerikkalaista vehnää).

Vuonna 1878 hän hylkäsi koko kristittyjen opin ja vuonna 1879 hän alkoi julkaista ”Vartiotorni”- lehteä. Nykyisin ”Vartiotorni” ilmestyy 125 kielellä. Toinen julkaisu heillä on ”Herätkää!” – lehti, joka ilmestyy 75 kielellä. Vuonna 1884 Russell perusti ”Siionin Vartiotornin Traktaattiseuran”.

Russell kuoli 1916 ja hänen seuraajakseen tuli tuomari Joseph Rutherford.

Jehovan todistajien väärät ennustukset

Eräs kaikkein hämmästyttävimmistä Jehovan todistajien saarnaamista on oppi, joka käsittelee toista tulemusta. Russell sanoi, että maailmanloppu tapahtuu 1914 Kristuksen toiseen tulemukseen ja että juutalaiset kokoontuisivat yhteen ja hallitsisivat maan päällä. Ennustus ei kuitenkaan täyttynyt ja hän kuoli pian sen jälkeen 1916.

Jehovan todistajat muuttivat sitten ajatuksensa seuraavasti: He sanoivat, että Herra Jeesus Kristus ei itse asiassa tullut ruumiillisesti vuonna 1874, vaan henkisesti, ja että Hän käynnisti ”elonkorjuun” 1878 kokoamalla ”valitut”. Vuonna 1914 Isä (Jehova) asetti Hänet valtaistuimelle ja viimeinen tuomio alkoi. He selittivät, että tämä vuosi merkitsi myös ”pakanain ajan päättymistä”. Sitten he ennustivat, että Jeesuksen toinen tuleminen tapahtuu vuonna 1925. Viimeisin uskomus on, että nykyisen maailmanjärjestyksen päättymisjankohta on lokakuu 1925.

Näin ollen monet tekivät testamenttinsa ja jättivät rikkautensa Jehovan todistajille valmistautuen viimeiseen tuomioon ja maailman loppuun.

Mitä tulee Russellin seuraajaan Rutherfordiin, hän sanoi, että Aabraham, profeettojen isä, tulisi maailmaan profeettaryhmän kanssa 1925 ja hän valmisti Kaliforniaan heitä varten palatsin, joka maksoi 75 000 $.

Hän asusteli vaimonsa kanssa tässä palatsissa odottaen vierailijoikseen profeettoja, jotka eivät tietenkään ole tulleet tähän päivään asti

Jehovan todistajat eivät ole kristittyjä

Vaikka he uskovat Uuteen Testamenttiin, he eivät ole kristittyjä. He eivät hyväksy tätä nimikettä eivätkä he ole yhteydessä Kristukseen. He ovat yhteydessä ”Jehovaan”, joka on yksi Jumalan nimistä Vanhassa Testamentissa. He ovat kristinuskoa vastaan, he eivät usko siihen ja vastustavat sitä, niin kuin poikkeuksetta kaikkia uskontoja.

Uuden Testamentin käännös (Uuden maailman Raamatun käännös), jota he käyttävät, on heidän oma erityinen käännöksensä, josta he ovat poistaneet ja muuttaneet kohtia haluamallaan tavalla, eivätkä he hyväksy muita käännöksiä. Sen vuoksi syvälliset keskustelut heidän kanssaan ovat hedelmättömiä, sillä mikään ei ole helpompaa kuin lainata jae, kieltää sen olemassaolo ja sanoa, ettei se ole siten heidän käännöksessään, tai selittää se kierrellen ja kaarrellen

Jehovan todistajat ovat poliittiselta kannalta vahingollisia. He pitävät kaikkia hallituksia Saatanan välikappaleina. He eivät hyväksy sotaväkeä pitäen siitä Saatanan aikaansaannoksena, he kieltäytyvät kaikenlaisesta sotilaspalveluksesta. Jotkut pitävät heitä sionistisena tai kommunistisena järjestönä.

Jehovan todistajien julkaisutoiminta

He julkaisevat paljon kirjoja, pamfletteja ja traktaatteja samoin kuin julkaisua nimeltään ”Vartiotorni”. Kaikkein kuuluisimpia heidän kirjoistaan ovat ”Olkoon Jumala tosi”, ”Jumalan harppu”, ”Voit elää ikuisesti maan päällä”, ”Tulkoon valtakuntasi”, ”Totuus, joka johtaa iankaikkiseen elämään”, ”Raamattu: Jumalan sana ” tai ”Ihmisen valmistautuminen”, samoin monia muita.

Heidän uskonsa

Voi sanoa, että heidän uskonsa sisältää kaikki harhaopit, vanhat ja uudet. He uskovat olevansa ainoita, jotka julistavat Jumalan totuutta. Kaikki muut kirkot,uskonnot ja hallitukset ovat Saatanan vallassa, ja sen vuoksi niistä on sanouduttava irti.

Jehovalle vihkiytymisen vertauskuvana on uskovien upotuskaste, jota edeltää opetusta. Itse kaste käsitetään tunnustautumiseksi Jehovan todistajaksi.

He viettävät Ehtoollista kerran vuodessa Kristuksen kuoleman muistoksi. Ainoastaan ne, jotka uskovat kuuluvansa 144 000 valitun joukkoon, nauttivat Ehtoollisella leivän ja viinin. Muut seuraavat sivusta.

He korostavat Jumalan ykseyttä, ja torjuvat kristittyjen Kolminaisuusopin. Jehovan todistajien mukaan Kristus on Jumalan ”esikoispoika”, Hänen luomistyönsä tulos. Näin Hän on Jumalaa alempi. Taivaassa ollessaan Jeesus oli arkkienkeli Mikael, mutta maan päällä ollessaan ihminen. Hänellä ei ollut jumalallista alkuperää. Jeesus kuitenkin pystyi elämään synnittömänä, siksi Jeesuksen ristinkuolema kelpaa Aadamilta perityn synnin lunnaiksi. Ihminen pelastuu vain, jos hän ponnistelee jatkuvasti totellakseen Jehovaa.

Suhtautuminen valtioon on kielteinen. He erottautuvat kokonaan valtiollisesta elämästä. He kieltäytyvät äänestämästä ja asevelvollisuuden suorittamisesta. He eivät osallistu ekumeeniseen toimintaan. He noudattavat lakeja ja määräyksiä, mikäli he katsovat niiden olevan sopusoinnussa Raamatun periaatteiden kanssa. Jehovan todistajat eivät hyväksy verensiirtoa, eivätkä syö verta sisältäviä ruokia. He uskovat sielun olevan veressä. He pitävät pakanallisina monia kristillisiä perinteitä, kuten ristin käyttöä, ikoneita ja muitakin uskonnollisia veistoksia ja kuvia. He eivät myöskään vietä kristillisiä juhlia.

Perhe-elämässä jokainen perheenjäsen on kuuliainen ylemmälleen. Aviomiehen tulee olla kuuliainen Jehovalle ja Jehovan todistajien hallinnolle. Vaimo taas on kuuliainen miehelleen ja lapset vanhemmilleen.

Jehovan todistajilla ei ole pappeja, mutta päätoimisia työntekijöitä on runsaasti.

Heidän muunneltu Raamatun käännöksensä

v Jehovan todistajat eivät ole kristittyjä. He eivät liity Kristukseen eivätkä nimitä itseään kristityiksi. He uskovat Jehovaan, joka on eräs Jumalan nimistä Vanhassa Testamentissa. Tämä on todisteena siitä, että heidän opissaan on vaikutteita juutalaisuudesta, ja joka varmistaa heidän uskoaan sapattiin.

v He uskovat, että Kristus on jumala, mutta ei Jumala. Tämä johtuu luultavasti siitä, että heihin ovat vaikuttaneet eräät uusplatonismin ja gnostilaiset opit. Tämän vuoksi he ovat vaihtaneet Johanneksen evankeliumin kohdan (Joh. 1:1) ja sanovat, että ”Sana oli jumala”.

v Heillä on oma Raamatun käännöksensä, jossa he muuttavat jakeita sopivaksi heidän oppeihinsa, kuten esimerkiksi edellä mainittu Joh.1:1. Apostolien tekojen kohdassa (Ap.t. 20:28) luemme: ”…huolehtikaa seurakunnasta, jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut”, joka osoittaa, että Jumala tuli lihaksi, lunasti Kirkon omalla verellään ja siten Kristus on Jumala. Jehovan todistajien käännöksessä sen sijasta on vain ”omalla verellään”.

v Jehovan todistajien Raamatun käännöstä nimitetään Uuden maailman Raamatun käännökseksi. Tässä käännöksessä he muuttavat Pyhää Raamattua omiin opetuksiinsa sopivaksi. Seuraavassa muutamia esimerkkejä:

Jehovan todistajat eivät usko, että henki on iankaikkinen; he eivät hyväksy hengen olemassaoloa ja sanovat, samoin kuin Seitsemännen Päivän Adventistit, että ihmisen kuoltua hän ei aisti, ei tunne, eikä tajua mitään; hänellä ei ole elämää eikä tietoisuutta. Tässä he ovat eri mieltä kuin mitä Herra sanoi katuvalle ryövärille: ”Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.” (Lk.23:43)

Niin kauan kuin hän on Kristuksen kanssa paratiisissa, hänellä on elävä henki, joka voi nauttia yhteydestä Herraan Jeesukseen Kristukseen. Miten he menettelevät tässä kohdin? He vain muuttavat Kristuksen sanojen alun seuraavasti: ”Sanon sinulle tänä päivänä: `sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa…`” Milloin Herra on oleva paratiisissa? Ehkäpä yleisen ylösnousemuksen jälkeen, heidän opetuksensa mukaan.

Eräs jae, joka osoittaa Jumalan ihmiseksi tulemisen selvästi, on ”… tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Hän, joka on ilmestynyt lihassa…” (1. Tim. 3:16). Jehovan todistajat kääntävät tämän kohdan `… suuri on jumalisuuden salaisuus, joka ilmestyi lihassa`, he jättävät pois sanan Hän = Jumala, jolloin merkitys on erheellinen.

Väärää opetusta Kristuksesta

v Huolimatta heidän uskostaan, että Herra Jeesus Kristus on jumala, ja että Hän on ”väkevä jumala” (Jes.9:5), he eivät usko, että Hän on Kaikkivaltias Jumala, (tämä tarkoittaa sitä, että he uskovat monijumalaisuuteen, polyteismiin).

v Jehovan todistajat sanovat, että tietäjien kumartuminen Herran Jeesuksen Kristuksen edessä osoittaa, että he olivat Saatanan vallassa.

v He sanovat, että Kristus luotiin ja oli ennalta olemassa taivaassa. Hänen alas maan päälle tulemisensa tarkoitus on olla todistuksena Jehovan valtakunnasta. Tällä tavoin he kompastuvat Areioksen harhaoppiin, joka tuomittiin Nikean Ekumeenisessa Kirkolliskokouksessa vuonna 325 jKr. Pyhä Atanasios oli päähenkilö, joka puolusti siellä Kristuksen jumaluutta.

v He uskovat, että Herra Jeesus Kristus asetettiin Jumalan pojaksi kasteessa Jordanilla, mikä oli hänen toisen syntymänsä alku. Siinä Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta tuli Jumalan hengellinen poika, ja Jehovan valtakunnan kuningas. Todellisuudessa kaste oli yksi niistä tapahtumista, jossa Isä todistaa Kristuksen Poikuudesta sanoessaan: “Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt.”(Mt.3:17). Myös Johannes Kastaja todistaa tästä sanoessaan: ”Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika.”(Joh. 1:34)

Kuitenkin Neitsyt Marian ilmestyksessä ennen syntymää ja kastetta enkeli sanoi Neitseelle: ”Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi.” (Lk.1:35) Uskontunnustuksessa sanotaan, että Poika on ”syntynyt Isästä ennen kaikkia aikoja”. Isä todistaa Hänestä toisessa psalmissa sanoen: ”Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.” (Ps. 2:7) Pyhä Paavali lainaa tätä kohtaa sanoen: ” Ei Jumala ole yhdellekään enkelille milloinkaan sanonut: ´Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ei myöskään näin: ¨Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani.´Kun Jumala jälleen tuo Esikoisensa maailmaan, hän sanoo: Kaikki Jumalan enkelit kumartakoot häntä.” (Hepr. 1: 5 – 6)

v He sanovat, että Herra Jeesus Kristus omaksui jumalallisen luonnon kasteessa. Tämä on vastoin Kristuksen luomiskykyä: ”Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä… Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä.” (Joh. 1) Kuinka Hän sitten loi maailman, ellei Hän ollut Jumala?

v Jehovan todistajat sanovat, että Herralla Jeesuksella Kristuksella ei ole kuolematonta sielua, mutta Hän sai kuolemattomuuden palkkiona Hänen menestymisestään tutkistelussa ja kuuliaisuudestaan Isälleen, aina kuolemaan asti. He sanovat, että Kristus ei ollut kuolematon luomisensa alussa, tarkoittaen tällä, että iankaikkinen elämä riippuu iankaikkisesta kuuliaisuudesta. Kuitenkin tuli aika, jolloin Jehova (Jumala) soi pojalleen kuolemattomuuden, kuuliaisuustestin jälkeen. Tämä on mahdotonta, sillä kuinka Kristus voi olla ilman kuolematonta sielua, jos Hän loi kaiken, ”Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on” (Joh.1:3)

v He sanovat myös, että Kristus ei noussut ylös kuolleista lihassa, eikä noussut taivaaseen lihassa, vaan enkelit ottivat Hänen ristiinnaulitun ruumiinsa haudasta ja kätkivät sen Jumalan kaikkialle ulottuvalla voimalla ja että nousi ylös ainoastaan hengessä. Tämä on tietysti vastoin sitä, mitä Herra Jeesus Kristus sanoi opetuslapsilleen ylösnousemuksensa jälkeen, ”Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minulla olevan.” … ” Ja hän otti (kalan) ja söi heidän nähtensä.” (Lk. 24: 39 -43) Ja lisäksi Hän antoi Tuomaksen koskettaa Hänen haavojaan (Joh. 20:27 – 29)

vVarsinainen ylösnousemuksen tarkoitus on ruumiin ylösnousemus, koska henki ei kuole. Ruumis nousi kuolleista sen jälkeen, kun henki oli yhdistynyt siihen. Sen vuoksi ellei ruumis nouse kuolleista, ei ylösnousemusta ole lainkaan.

v He sanovat, että Kristus ei noussut taivaaseen runnellussa ruumiissaan, koska jos Hän teki niin, Hän olisi vähäisempi enkeleitä. Emme pidä Kristuksen haavoja Hänen Ruumiinsa epämuotoisuutena, vaan merkkinä Hänen rakkaudestaan ja meidän lunastuksestamme. Sanomme yhdessä profeetta Jesajan kanssa:”…hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet.” (Jes. 53:5)

Ilmestyskirja mainitsee, että Hänet nähtiin taivaassa ”… karitsana, joka oli kuin teurastettu” (Ilm. 5:6), ja että papit palvoivat Häntä sanoen ”Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu, olet verelläsi ostanut meidät Jumalalle” (Ilm. 5:9)

Onko Jeesus Kristus arkkienkeli Mikael?

Jehovan todistajat sanovat, että Jeesus Kristus on arkkienkeli Mikael, ja tämä usko käy ilmi heidän kirjastaan ”Tätä tarkoittaa iankaikkinen elämä”, joka sisältää heidän selityksensä Ilmestyskirjan jaksosta 12: 13 – 18:5. ”Jumalan harppu” on heidän selityksensä Danielin kirjan jakeesta 12:1 ja ”Pelastus” on selitys Ilmestyskirjan jakeisiin 12: 7-9

Vastineeksi näihin:

v Pyhä apostoli Paavali selitti, että Kristuksen jumaluus on paljon korkeampaa kuin enkelien. Heprealaiskirjeen jakeissa 1:3 -14 hän esittää osoitukseksi tästä seuraavat kohdat:

  1. Kristuksen istuminen Jumalan oikealla puolella korkeudessa (Hepr. 1:3). Tämä mainitaan myös Mk. 16:19 ja Ap.t 7:56. Isä sanoi Pojalle: ”Istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät korokkeeksi jalkojesi alle.”(Hepr.1:13 ja Ps.110:1)
  2. Enkelit palvovat Herraa Jeesusta Kristusta Heprealaiskirjeen jakeessa 1:6. Tämä palvonta mainitaan myös Fil 2:10:ssa.
  3. Psalmeissa on todiste Kristuksesta, kun siellä sanotaan: ”Sinun valtaistuimesi on niin kuin Jumalan, se pysyy ikuisesti, sinun valtikkasi on oikeuden valtikka” Ps.45:6), kun taas enkeleistä siellä sanotaan: ”Sinä teet tuulista sanasi viejät(enkelit) ja panet liekit palvelijoiksesi.”(Ps. 104:4)
  4. Kristus on ”Luoja” psalmissa 102: 25 -27. Näin mainitaan myös Joh. 1:3:ssa: ”Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä” ja ”Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä” (Joh:1:10). Mikäli Hän loi kaiken, silloin siihen sisältyy myös enkelit, joiden joukossa on arkkienkeli Mikael.
  5. Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta on sanottu:” Sinä asetit kaiken hänen valtaansa” (Ps.8:6 ja Hepr. 2:8), kun taas, ”…maailmaa, sitä josta nyt puhumme, Jumala ei ole alistanut enkelien hallittavaksi”(Hepr. 2:5). Kuinka tahansa, Herra Jeesus Kristus sanoo itsestään:” “Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä” (Mt.28:18). Tämä valta tietenkin sisältää myös vallan enkeleihin.

Tähän on vielä lisättävä:

1) Arkkienkeli Mikaelista sanottiin hänen kiistellessään paholaisen kanssa, että” Ei edes ylienkeli Mikael, kiistellessään Mooseksen ruumiista Paholaisen kanssa, rohjennut herjata eikä tuomita tätä, vaan sanoi: “Nuhdelkoon Herra sinua!”(Juud.9), kun taas Herra Jeesus Kristus nuhteli paholaista monta kertaa (Mk. 1:25, 27). Hän myös ajoi ulos pahoja henkiä monista ihmisistä ja Hän antoi opetuslapsilleen vallan karkottaa pahoja henkiä (Mt.10:1; Lk. 10:17).

2)Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta sanottiin, että ”Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi”(Fil.2:7), kun taas enkeli on Jumalan palvelija luonnostaan (Ilm. 19:10).

3) Enkeleistä on sanottu, että he ovat Jumalan poikia (Job 1:6 ja 38:7). Mitä tulee Kristukseen, Hän on Ainoa Poika (Joh.3:16 ja 18; 1:18 ja 1. Joh.4:9), mikä tarkoittaa, että Hän on Ainoa, jolla on Hänen luontonsa ja olemuksensa.

4)Herra Jeesus Kristus sanoi, että Hän ja Isä ovat yhtä (Joh.10:30), ilmaisu, jota eivät enkelit eikä arkkienkeli olisi uskaltaneet antaa.

5) Ei arkkienkeli Mikaelia eikä muitakaan arkkienkeleitä kuvailla ominaisuuksilla, jotka ovat yksinomaan Jumalalle kuuluvia, kuten kaikkialla läsnäolevuus, kuolemattomuus, luomiskyky ja ajatusten lukeminen.

6) Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta sanottiin, että enkelit ovat ”Hänen enkeleitään” (Mt. 13:41; 16:27) ja 24:31). Tämä tarkoittaa, että he kaikki ovat kuuliaisia Hänelle, myöskin arkkienkeli Mikael.

v Erään asian vielä voi lisätä tähän: Jehovan todistajat sekoittavat kaksi asiaa, Herran olemuksen ja Hänen ilmestymisensä enkelin hahmossa. Herran tilapäinen ilmestyminen Vanhassa Testamentissa enkelin hahmossa ei tarkoita sitä, että Hän on enkeli, sillä Hän ilmestyi myös ihmisen hahmossa, kuten 1. Moos. 32: 24 -30:ssa … tarkoittaako tämä sitä, että Jumala on ihminen?

Iankaikkinen maallinen paratiisi

Jehovan todistajat ja Seitsemännen Päivän Adventistit uskovat, että vanhurskauden palkkiona tulee olemaan maanpäällinen paratiisi.

Tätä koskien he sanovat:

  • Ei ole olemassa henkeytettyä kirjoitusta, joka sisältäisi lupauksen, että lunastetuille annettaisiin iankaikkinen kotimaa.
  • Jumala loi maan ihmisille asuttavaksi, Saatana otti maan haltuunsa voimalla ja synti viivästytti jumalallista suunnitelmaa, kunnes taas maa palautetaan Jumalan lapsille.
  • Jumalan lupaus Aabrahamille koskien maan omistusta tulee toteutumaan sitten, kun Hän puhdistaa sen. Jerusalemista tulee tämän valtakunnan pääkaupunki.
  • Ihmiset tulevat elämään onnellisina tässä maan päällisessä paratiisissa ja heissä toteutuu Jesajan ennustus: ” He rakentavat taloja ja saavat asua niissä, he istuttavat viinitarhoja ja nauttivat itse niiden hedelmän” (Jes 65:21).

Vastineena edelliseen:

1)Lupaus maan, talojen ja puiden lahjoittamisesta heille on vastoin iankaikkista iloa, josta Raamattu puhuu: “Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat.” (1.Kor.2:9)

2) Kaikki tällaiset fyysiset nautinnot, kuten syöminen, juominen, taloissa asuminen ja puutarhoista nauttiminen ovat aineellisia asioita, kun taas Raamattu opettaa meille, että ylösnousemuksen päivänä tulee olemaan hengelliset, taivaalliset ruumiit (1.Kor. 15:49 – 50). Niin ollen, kuinka nämä taivaalliset ruumiit nauttivat aineellisista asioista?

3) Ei ole mahdollista, että ihmiset tulevat tekemään töitä iankaikkisuudessa rakentamalla taloja ja viljelmällä viiniä – eikä Vanhan Testamentin ennustukset olleet iankaikkisesta maallisesta elämästä. Samoin Jumalan lupaukset Aabrahamille olivat hänen lapsilleen maan päällä, ja taivaan vertauskuva.

4) Raamattu sanoo, että tämä maa tulee katoamaan, sitä ei puhdisteta eikä valmisteta asumista varten. Herra Jeesus Kristus sanoi, ”taivas ja maa katoavat”, näin sanotaan myös Ilmestyskirjassa.(Ilm.21:1)

5) Jeesuksen vertauksia ”taivasten valtakunnasta” (Mt.13, 24:31 – 47; 18:23; 20:1; 22:2 ja 25:1) on useita. Jakeita taivasten valtakunnasta on monia ja tunnetuimpia niistä ovat: ”Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi.” (Mt.5:19), ja ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.”(Mt. 7:21) Lupaus taivasten valtakunnasta löytyy vuorisaarnasta. Herramme sanoi: “Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri.” (Mt.5:12, Lk.6:23); ”… Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan.” (Lk.10:20); ja”…Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen.”(Mt. 6:20)

Pyhä apostoli Paavali sanoo selkeästi, “Me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen telttamajamme puretaankin, Jumalalla on taivaassa meitä varten ikuinen asunto, joka ei ole ihmiskätten työtä.” (2. Kor. 5:1,2) Tämä on selkeä jae eikä ole samaa mieltä kuin ilmaus, ”He rakentavat taloja ja asuvat niissä”. Lue myös Kol. 1:5, Hepr. 12:23; Mk. 12:25, 2. Tim. 4:8 ja Hepr.11:16.

6)Pyhä apostoli Paavali puhuu uskovista”jotka …temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan.” (1. Tess. 4:17) Herra sanoo toisesta tulemisestaan, että ”Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta, maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut.”(Mt.24:31) Hän sanoo myös: ”Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen.” (Joh.14:3)

Jehovan todistajat eivät usko sielun kuolemattomuuteen

He sanovat, että ihmisen sielu kuolee, kun hänen ruumiinsa kuolee, ja että ei ole eroa kuolleen ihmisen ja kuolleiden eläinten välillä He uskovat, että kuolemattomuus on yksin Jehovan erityispiirre.

Henkilö, joka saavuttaa kuolemattomuuden on vain se, joka läpäisee testin maan päällisen elämänsä aikana. Sielu ei ole luonnostaan kuolematon, vaan Jumala suo sille kuolemattomuuden, jos se menestyy hengellisissä taisteluissaan.

Jehovan todistajat sanovat, että Jeesuksella Kristuksella itsellään ei ollut kuolemattomuutta, vaan hän sai kuolemattomuuden palkinnoksi menestymisestään testissä ja uskollisuudesta Isälleen kuolemaan saakka.

He sanovat, että Saatana on ensimmäinen, joka opetti kuolemattomuudesta. Hän julisti kuolemattomuutta sanoessaan Aadamille ja Eevalle: ” Ei, ette te kuole”(1. Moos.3:4) Hän valehteli näin sanoessaan, ja siksi kuolemattomuus on saatanan valhe.

He julistavat, että kun ihminen kuolee, hänelle ei jää aistimuksia, tuntemuksia eikä käsityskykyä, ja se jatkuu ylösnousemuksen päivään asti. Siksi he eivät usko pyhien esirukouksiin, jotka ovat eronneet tästä maailmasta, katsoen heidän henkensä kuolleiksi, eikä paluuta tuntemisen tai kuulemisen tilaan ole. Sen vuoksi he sanovat, ettei Kristus Itse voi olla Jumala, koska Hän ei ole luonnoltaan kuolematon, vaan sai kuolemattomuuden menestymisen perusteella.

Samoin he kieltävät syntisten ikuisen kärsimyksen, katsoen että jos heidän henkensä on kuolevainen, kuinka he voisivat kärsiä ikuisesti?

Jehovan todistajat pyrkivät osoittamaan todeksi sielun kuolevaisuuden sillä, mitä mainitaan Hesekielin kirjassa, “sielun, joka tekee syntiä, on kuoltava”. Tämän jakeen selitys on, että tässä sana ”sielu” tarkoittaa `koko ihmistä`, aivan kuten sanottiin, että kahdeksan sielua pelastui arkissa (1. Piet. 3:20) tarkoittamalla kahdeksaa ihmistä.

Sodoman kuningas myös sanoi isällemme Aabrahamille: ”Anna minulle ihmiset (sielut). Karjan ja tavaran voit pitää itse.”(1.Moos. 14:21) Samoin sanotaan Apostolien teoissa (Ap:t. 2:41): ” Ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolmetuhatta henkeä (sielua)”. Samoin Ap.t 27:37; Jaak. 5:19, 20; 1. Piet.1:9; Sananl.25:25; 2. Moos. 31:14; 3. Moos. 19:8, 1.Moos.12:5 ja 1.Moos. 3:7.

Vastineena Jehovan todistajien opetukseen:

1. Ihminen luotiin Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi (1. Moos. 1;26, 27). Jumala on kuolematon ja siksi ihminenkin on kuolematon.

2. Ihminen ei ole eläinten kaltainen. Koska Jumala puhalsi elämän Aadamiin ja hänestä tuli elävä olento (1.Moos. 2:7)

3. Raamatussa sanotaan, että Jumala on “Aabrahamin, Iisaakin ja Jaakobin, elävien eikä kuolleiden Jumala” (Lk. 20:37,38). Siten Aabraham, Iisak, Jaakob ja kaltaisensa olivat ja yhä ovat eläviä, eikä heidän henkensä ole kuolleet heidän kuollessaan (ruumiillisesti).

5. Pyhä Stefanus marttyyrikuolemansa yhteydessä sanoi, ” “Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni.”(Ap.t 7:59). Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että Hän ottaisi vastaan hengen, joka ei tunne eikä aisti.

6. Saarnaajan kirjassa sanotaan kuolemasta, “Tomu palaa maahan, josta se on tullut. Henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut.” (Saarn. 12:7). Sen paluu Jumalan luo tarkoittaa, että se on elävä.

7. Jobin kirjassa sanotaan, “Ja sitten, kun minun nahkani on riekaleina ja lihani on riistetty irti, minä saan nähdä Jumalan” (Job 19:26,27). Kuinka hän voi nähdä Jumalan, jos hänen kuollessaan hänen henkensä ei voi tuntea, nähdä eikä ymmärtää?

8. Mitä voimme sitten sanoa kuolleistaherättämisihmeistä, joita on monia. Kuten kertomus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta (Lk.16)

9. Mitä tulee Herran sanoihin katuvalle rosvolle, ”Totisesti: jo tänään olet minun kanssani paratiisissa.”  (Lk.23:43) Jehovan todistajat, niin kuin edellä jo mainittiin, ovat yrittäneet muuttaa käännöksen muotoon, ”Totisesti sanon sinulle tänään, olet oleva minun kanssani paratiisissa”. On selvää, ettei tämä väärä tulkinta ole looginen.

10. Ilmaisu `ihmisen kuolema`tarkoittaa hänen henkensä eroamista hänen ruumiistaan, eikä se tarkoita hänen henkensä kuolemaa. Jehovan todistajat sekoittavat hengen ja ruumiin (kts. 1. Tess. 5:23). Ilmaus ”kuolema on vain sen osana, joka on syntiä tehnyt” (Hes. 18:4) tarkoittaa, että ihminen, joka tekee syntiä tulee kuolemaan ikuisen kuoleman ”tulisessa ja rikinkatkuisessa järvessä”(Ilm. 20:10)

11. Mitä sitten tulee profeetta Mooseksen henkeen, joka ilmestyi kirkastusvuorella Kristuksen kanssa? Herramme keskusteli Mooseksen kanssa (Mk.9:4), joka oli kuollut 1400 vuotta aikaisemmin. Oliko Mooseksen henki kuollut, ilman tuntemusta ja ymmärrystä?

Oppi tuhoutumisesta, tyhjiinraukenemisesta

Jehovan todistajat uskovat syntisten tuhoutumiseen eivätkä heidän tulevaan piinaansa. He yksinkertaisesti lakkaavat olemasta ja raukeavat tyhjiin. Helvettiin Jehovan todistajat eivät usko. Jopa Saatana tulee tuhoutumaan. Isämme Aadam on myös kuollut eikä nouse enää

1. He eivät usko sielun kuolemattomuuteen. He sanovat, että sielun kuolemattomuuden ajatus oli Saatanan keksintöä, kun hän sanoi Aadamille ja Eevalle, ”Ei, ette te kuole”(1. Moos. 3:4). Ikään kuin ihmisen sielu olisi eläinten sielun kaltainen, tuhoutuva ja hajoava. Iankaikkinen elämä heidän näkemyksensä mukaan on lahja, jonka Jumala suo vanhurskaille, mutta se ei kuulu sielun luonteeseen.

2. He uskovat, että tuhoutumisen rangaistus koskee kaikkia syntisiä, jopa itse Saatanaakin. Heidän opissaan Saatana tulee tuhoutumaan, hän lakkaa olemasta eikä joudu kidutettavaksi. Tämä on tietenkin vastoin Raamatun opetusta.Niinpä Ilmestyskirjassa on kirjoitettuna, ”Saatana, noiden kansojen eksyttäjä, heitetään samaan rikinkatkuiseen, tuliseen järveen kuin peto ja väärä profeetta, ja siellä niitä kidutetaan yötä päivää, aina ja ikuisesti.” (Ilm. 20:10) Kaikki syntiset jakavat tämän kohtalon, niin kuin Herra sanoi vasemmalla puolellaan oleville, “Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen” (Mt. 25:41).

3. Raamattu ei puhu `tuhoutumisesta`, vaan `kidutuksesta` yötä päivää, aina ja ikuisesti. Saatana tulee osalliseksi tästä rangaistuksesta tulessa ja rikinkatkussa, yhdessä enkeltensä, pedon, väärien profeettojen ja syntisten kanssa. Näin Herra on selvästi määritellyt sekä syntisten että vanhurskaiden kohtalon: ”Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.” Hän puhui niiden kohtalosta, jotka palvoivat petoa ja hänen kuvaansa, sanoen, että heitä ”kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien ja Karitsan edessä. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa…” (Ilm. 14: 10-11)

Ilmaus “heillä ei ole lepoa” ei ole sama kuin tuhoutuminen, ja samoin ilmaus ”ahdistus ja tuska” löytyy kirjeestä roomalaisille, ”tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen.” (Room. 2:8,9) Lisäksi Herran toisesta tulemuksesta sanotaan, että ”Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka viettelevät pahaan ja harjoittavat vääryyttä. Enkelit heittävät heidät tuliseen pätsiin, ja siellä itketään ja kiristellään hampaita” (Mt.13:41,42). Tietenkään tuhoutuminen ei ole sama kuin itku ja hammasten kiristely. Niin ikään rikas mies pyysi isäämme Aabrahamia lähettämään Lasaruksen viilentämään vesipisaralla hänen kieltään, sillä häntä kidutettiin noissa liekeissä.(Lk. 16:24)

4. Opetus tyhjiin raukeamisesta ja kidutusten puuttumisesta johtaa ihmisiä välinpitämättömyyteen. Rangaistuksen puuttuminen saa heidät sanomaan, kuten jotkut ateistifilosofit, ” “syödään ja juodaan, huomenna kuollaan” (1. Kor. 15:42) tyydyttääkseen itseään maailman mielihaluilla.

5. Tuhoutumisen ajatus rohkaisee niitä, jotka suunnittelevat itsemurhaa. Se, joka tekee itsemurhan ajattelee, että kuolema vapauttaa hänet kärsimyksiltä maailmassa, mutta me varoitamme häntä kuoleman jälkeisiltä kidutuksilta, koska itsemurhan kautta hän kohtaa kuoleman, olemalla samalla sielun tappaja. Tällä tavoin häntä odottaa ikuinen rangaistus. Jos hän kuitenkin tulisi tyhjiin raukenemaan, silloin hän todella vapautuisi maallisista kärsimyksistä ja olisi ilman kärsimystä kuoleman jälkeen.

6. Samalla tavoin tyhjiin raukeneminen on vastakkainen ylösnousemukselle ja syntisten tuomiolle. Sillä mitä merkitystä sillä olisi, että Jumala nostaa ylös kuolemasta tuhansia miljoonia syntisiä ihmisiä sanoakseen heille: ”Minä herätin teidän sanoakseni teille, menkää ja kuolkaa uudelleen?

Jos Jehovan todistajat kuitenkin sanovat, että kuolleet eivät nouse ylös, silloin voimme asettaa heidät kasvotusten Herran sanojen kanssa: ”Älkää ihmetelkö tätä! Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. He nousevat haudoistaan – hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen.” (Joh.5:28,29) Samoin mikä tarkoitus on tuomiolla (Mt.25: 31 – 46), jolloin Herra tulee erottelemaan vanhurskaat oikealle ja syntiset vasemmalle puolelleen?

Samoin tuhoamisrangaistuksen kautta kaikki syntiset saisivat samanlaisen palkan. Koska on sanottu, että Herra palkitsee jokaisen hänen tekojensa mukaan (Mt.16:27), niin syntisen teot eroavat tasoltaan ja rumuudeltaan. Tästä syystä Herra sanoi Kapernaumin kaupungista, joka torjui Hänet, ”Minä sanon: Sodoman maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sinä.” (Mt. 11:21)

He uskovat useisiin ylösnousemuksiin

Jehovan todistajat uskovat useisiin ylösnousemuksiin, joista kukin on eri ihmisryhmille, kun taas Raamattu opettaa, että on vain yksi ylösnousemus kaikille ihmisille, vanhurskaille ja syntisille yhdessä. Raamattu sanoo: ”Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. He nousevat haudoistaan – hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen.” (Joh.5: 28,29)

Jehovan todistajat uskovat seuraaviin ylösnousemuksiin:

1. Pienen joukon ylösnousemus. Tämä nimi mainitaan Lk.12:32:ssa, ja sillä tarkoitetaan niitä, jotka kulkevat ahtaan portin kautta, joista Herra sanoo: ”Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen! ” (Mt.7:14)

Jehovan todistajat kuitenkin ymmärtävät, että tämä ylösnousemus on niitä varten, jotka heidän joukostaan ovat kuolleet, samoin kuin eläviä varten, jotka sitten, kun kuolevat, täyttävät lukumäärän, joka on vain 144 00. Näitä nimitetään ”Jumalan hengellisiksi pojiksi”. He tulevat nousemaan taivaallisissa tai hengellisissä ruumiissa. Tämä kuvaus mainitaan 1. Kor. 15:44:ssa, mutta tämä sanotaan kaikista eikä vain 144 000:sta. Ehkä he ovat ottaneet luvun 144 000 Ilmestyskirjan 7:4:sta.

Yksityiskohdat, joista mainitaan tässä jakeessa, eivät sovellu Jehovan todistajiin, eikä se, mitä on mainittu Ilm. 14:1-5:ssa. He sanovat, että tämä ylösnousemus alkoi vuonna 1914, ja että se on ensimmäinen ylösnousemus, mutta koska lukumäärä ei ole täysi, ylösnousemus tulee täydentymään niillä Jehovan todistajilla, jotka vielä ovat elossa.

Mahdotonta on, että taivaallinen tai hengellinen ylösnousemus on vain seitsemäsosalla miljoonasta ihmisestä satojen miljoonien uskovien joukosta, tämä kun vielä kertaantuu monissa sukupolvissa! Jos täydennämme sen, mitä mainittiin Ilm. 7:ssa, voimme lukea nämä jakeet: ” Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa…”, ”Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin, ja hän, joka istuu valtaistuimella, on levittänyt telttansa heidän ylleen” (Ilm. 7:9 -15)

2. Toinen ylösnousemus, johon Jehovan todistajat uskovat, on maanpäällinen ylösnousemus. He nimittävät sitä ”suuren joukon” ylösnousemukseksi. Nämä ihmiset jäävät maallisiin ruumiisiinsa, elävät maan päällä, ja heitä hallitsevat taivaassa olevat 144 000 valittua. Heillä on ikuinen elämä paratiisiksi ennallistetun maan päällä. Näihin kuuluvat Vanhan Testamentin vanhurskaat ihmiset, heidän joukossaan Aabraham, Iisak, Jaakob ja Daavid, jota he nimittävät ”maan ruhtinaiksi”.

Tämä ylösnousemus sisältää pahantekijät, joille annetaan mahdollisuus katua tuhat vuotta. Ne, jotka ovat hylänneet Jehovan todistajien opetuksen, tuhoutuvat. Maan päälle muodostetaan vanhurskas hallinto maalliseen ylösnousemukseen kuuluvia ihmisiä varten, ja he menevät naimisiin ja synnyttävät lapsia valtakunnan hallinnon suojissa.

3. Kolmannelle joukollekin on ylösnousemus, vanhurskaille ihmisille, jotka eivät kuulu Jehovan todistajiin. He nousevat ylös toisessa ylösnousemuksessa toisena tuhatvuotiskautena. Jehovan todistajat myös sanovat, että tuomiopäivä kestää tuhat vuotta, ja että jotkut ihmiset eivät nouse ylös olleenkaan, kuten Aadam, joka kuoli ja tuhoutui.

Pyhä Henki, persona vai voima?

Jehovan todistajat eivät usko, että Pyhä Henki on hypostaasi, ”Pyhän Hengen Persoona”, vaan että Hän on pelkästään voima!

Tähän on sanottava, että Raamatussa Pyhästä Hengestä kertovat jakeet osoittavat Hänet persoonaksi seuraavasti:

1.Hän puhuu.

Sillä Herra sanoi opetuslapsillensa, “Te ette puhu itse, teissä puhuu Isänne Henki” (Mt.10:20). Ja pyhä apostoli Paavali sanoo, ”Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne”(Hepr.3:7-9). Henki sanoi: “Erottakaa Barnabas ja Saul minun työhöni, siihen tehtävään, johon minä olen heidät kutsunut”(Ap.t.13:2). Siis, Hän puhuu ja kutsuu.

2.Hän opettaa, muistuttaa, ohjaa, kertoo ja todistaa.

Tämä ilmenee Herran sanoista Pyhästä Hengestä opetuslapsilleen, kun Hän sanoo: ”Hän opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut” (Joh. 14- 26), ja ”…kun Totuuden Henki tulee, Hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden… ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva” (Joh.16:13) ja ” Hän paljastaa, mitä on synti” (Joh.16:8)

3.Hän johtaa uskovia seurakuntana ja yksilöinä.

Pyhä apostoli Paavali sanoo, että “ Kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia” (Room.8:14)

4.Hän asettaa myös paimenia.

Pyhä apostoli Paavali sanoi Efeson piispoille, “Pitäkää huoli itsestänne ja koko laumasta, jonka kaitsijoiksi Pyhä Henki on teidät pannut” (Ap.t. 20:28; kts. myös Ap.t. 13:2).

5.Pyhä Henki määrää myös seurakunnan johtajien palvelemistavoista

Pyhä evankelista Luukas sanoo Paavalista ja hänen ystävistään, ”He jatkoivat sitten matkaa Frygian ja Galatian halki, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasian maakunnassa. Mysian puolelle tultuaan he yrittivät lähteä Bityniaan, mutta Henki ei sallinut sitä”(Ap.t. 16:6,7)

6.Pyhä Henki auttaa ja lohduttaa uskovia rukoilemalla heidän puolestaan

Herra Jeesus Kristus sanoo, ”Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti” (Joh.14:16). Pyhä Paavali sanoo Hänestä, ”Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin” (Room.8:26). Koska Hän puhuu, opettaa, muistuttaa, ohjaa, kertoo, todistaa, johtaa uskovia ja asettaa paimenia, määrää toimimistavoista, auttaa ja toimii välittäjänä, eikö se merkitse sitä, että Hän on persoona?

Mitä tulee voimaan, se on seurausta Hänen tulemisestaan uskoviin, ”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin” (Ap.t.1:8). Hänen tulemisensa uskoviin antaa myös innostusta ja viisautta ja tietoa.