Sakramentit

Sairaanvoitelu

Herran veli Jaakob kuvaa Raamatussa tätä sakramenttia: “Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan, ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi.”(Jaak. 5: 14 -16)

Edellisestä ilmenee, että tällä sakramentilla on kaksi tarkoitusta, ruumiillinen parantuminen ja syntien anteeksisaaminen. Nämä kaksi puolta liittyvät toisiinsa, sillä ihminen on sielun ja ruumiin yhteys, eikä sielullisten ja ruumiillisten sairauksien välillä ole jyrkkää eroa.

Sairaanvoitelun sakramentti on pyhä salaisuus, jossa pappi tai piispa voitelee sairaan henkilön pyhitetyllä öljyllä anoen yhdessä koko Kirkon kanssa Jumalan armoa parantamaan sielun ja ruumiin sairautta.

Maanpäällisen elämänsä aikana Herramme Jeesus Kristus herätti kuolleita, karkotti pahoja henkiä ja antoi uuden elämän synnin sokeuttamille sieluille, näin todistaen jumalallisen rakkauden täydellisyydestä ja antoi täydellisen esimerkin säälistä ja huoltapitävästä rakkaudesta. Lähettäessään opetuslapsiansa saarnaamaan Jumalan sanaa Herramme selkeästi määräsi heidät parantamaan sairaita (Mt.10:1) Niin tehdessään apostolit voitelivat sairaita öljyllä (Mk.6:13) ja myöhemmin uskovaisia opetettiin tekemään niin kaikissa kirkoissa.

Sairaanvoitelun sakramentti toimitetaan noudattamalla alussa mainittua UT:n käskyä. Ruumiin parantamisen lisäksi sakramenttiin liittyy rukous syntien anteeksiantamiseksi, koska useimmat ruumiin sairaudet ovat synnin aikaansaannosta, joka puolestaan on hengen ja sielun sairaus. Monet Kirkon opettajat painottavat, että sakramentin toimittaminen tapahtuu ennen kaikkea syntien anteeksisaamiseksi.

Sakramentti toimitetaan aina tarvittaessa. Se ei ole pakollinen, vaan vapaaehtoinen. Mikäli odottaa hyvää tulosta sakramentista, siihen on osallistuttava uskolla. Sairas henkilö ei aina parannu, koska Jumalalla on muita suunnitelmia hänen varalleen. Kysymys ei ole vain sairauden parantamisesta, vaan kysymyksessä on myös hengellinen sanoma. Sakramenttia toimitettaessa jatketaan Kristuksen työtä maailmassa sairaiden parantajana ja syntien anteeksiantajana. Tarkoituksena on osoittaa, että ihminen on loppujen lopuksi poisväistyvä, siksi paranemisella on toissijainen merkitys. Todella lopullinen paraneminen ei tässä maailmassa ole edes mahdollista.

Sairaanvoitelu on luonteeltaan kollektiivinen, koko kirkkoa koskeva. Sakramentti ei myöskään liity kuolemaan, kuten esimerkiksi roomalaiskatolisten viimeinen voitelu. Sakramentti voidaan toimittaa useammankin kerran samalle henkilölle. Sakramentin tarkoitus on tuoda sairaus ja mahdollinen kuolema Jumalan eteen, liittää se Kristuksen kärsimyksiin.

Luku seitsemän on keskeinen sakramentissa. Se on Kirkon ja sen täyteyden symboli. Käytettävä öljy on ilon ja armon vertauskuva.

Sakramenttia toimittamassa pitäisi olla seitsemän pappia osoittamaan, että armahtavaisuus ja huolenpito sairaita kohtaan ovat koko Kirkon vastuulla. Seitsemän papin mukana olo sakramentissa kuvastaa myös muinaista käytäntöä, jolloin sakramentti toimitettiin seitsemän päivän aikana, kullakin päivällä omat rukouksensa, vaikka tarpeen vaatiessa voitelun voi toimittaa kolme tai vain yksi pappikin. Kun pappi tai papit ovat kokoontuneet pöydän ääreen, sille asetetaan Kristuksen – tai muu ikoni sekä viinillä ja öljyllä täytetty lampukka. Pöydällä on astiassa tai vadilla myös vehnänjyviä. Voiteleminen tehdään otsaan, rintaan ja käsiin. Luettavat rukoukset kuvaavat sakramentin luonnetta. Niistä käy selvästi ilmi, että sielunvaivat asetetaan ensisijalle.

Joka kerta voideltaessa luetaan seuraava rukous: “Pyhä Isä, sielujen ja ruumiiden lääkäri, joka olet lähettänyt ainosyntyisen Poikasi, Herramme Jeesuksen Kristuksen, parantamaan kaikki sairaudet ja vapahtamaan kuolemasta, paranna myös palvelijasi (N.N) häntä ahdistavasta ruumiillisesta ja sielullisesta heikkoudesta ja tee hänet eläväksi Kristuksesi armon kautta, kaikkipyhän Valtiattaremme, Jumalansynnyttäjän ja ainaisen Neitseen Marian esirukouksien tähden, kunniallisen ja eläväksitekevän ristin voimalla, kunniallisten taivaallisten ruumiittomien voimien, kunniallisen, jalon profeetan, edelläkävijän ja kastajan Johanneksen, pyhien kunniakkaiden ja korkeasti kiitettyjen apostolien, pyhien kunniakkaiden ja jalosti voittaneiden marttyyrien, pyhien jumalankantajain isiemme, pyhien palkattaparantajien Kosmaan ja Damianoksen, Kyroksen ja Johanneksen, Panteleimonin ja Hermolaoksen, Sampsonin ja Diomedeksen, Mokioksen ja Aniketoksen. Talelaioksen ja Trifonin, pyhien vanhurskaiden Herran esivanhempien Joakimin ja Annan ja kaikkien pyhiensä puollon tähden, sillä Sinä meidän Jumalamme, olet parantavien lääkkeiden lähde, ja Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, me ylistystä kohotamme nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Sakramentissa luetaan seitsemän epistolaa ja seitsemän evankeliumia ja voitelu suoritetaan seitsemän kertaa. Seitsemännen voitelemisen jälkeen avonainen evankeliumikirja asetetaan sairaan pään päälle, ja vanhin pappi lukee päästörukouksen: “Laupias ja armosta rikas pyhä Kuningas, Herra Jeesus Kristus, elävän Jumalan Poika ja Sana, joka et tahdo syntisen kuolemaa, vaan että hän kääntyisi ja eläisi, minä en laske syntistä kättäni syntisenä luoksesi tulevan ja Sinulta anteeksiantoa pyytävän palvelijasi pään päälle, vaan ojenna Sinä väkevä ja voimallinen kätesi tässä evankeliumissa, jolla kanssapalvelijani peittävät palvelijasi (N.N) pään. Heidän kanssaan anon ja rukoilen…” Tämä viimeinen rukous kuvaa Kristuksen läsnäoloa tässä sakramentissa.

Kirkko tuntee lukemattoman määrän parantumistapauksia, nopeitakin, jotka ovat tapahtuneet sakramentin toimittamisen jälkeen. Jos sairas henkilö kuolee, kirkko vakaasti uskoo, että sairaanvoitelun sakramentti auttaa kuolevaa saamaan Jumalan armon apua pelottavassa toiseen maailmaan siirtymisessään. Kuitenkaan sakramentti ei ole kuolemaan valmistamisen sakramentti. Se voidaan toimittaa kelle tahansa sairaalle, myös terveille, kuten on tapana Suurena keskiviikkona monin paikoin. Kreikassa on tapa toimittaa se terveille ennen Ehtoollista, koska toimitus sisältää myös katumuksen aineksia, vaikkakin on huomattava, että tätä sakramenttia ei ole tarkoitettu katumuksen sakramentin sijalle.